ข้อดีของฝายชะลอน้ำในหน้าแล้ง

ฝายชะลอน้ำ

ฝายชะลอน้ำ

ฝายชะลอน้ำ (Check Dam) ที่มักจัดสร้างขึ้นในภาคเหนือของไทย
เพื่อชะลอการไหลของน้ำ เก็บกักน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง
สถาบันการศึกษา ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนเต็มที่
เมื่อฝนตกลงมามาก
น้ำปริมาณหนึ่งก็จะถูกเก็บกักไว้เหนือฝาย
แล้วค่อย ๆ ไหลลงไปยังที่ต่ำ หรือชะลอการไหลลงไป
ผ่านไปยังพื้นที่เกษตร พื้นที่บ้านเรือนเพื่อใช้อุปโภค บริโภค
ในทางการเกษตรก็จะช่วยให้พืชเจริญงอกงาม
และช่วยให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คลิ๊ป .. สร้างฝายชะลอน้ำ ลำปาง


http://www.nation.ac.th/news-detail.php?main=9/32/243&content=498

Gallery

งานประเพณีสงกรานต์ที่ลำปาง

สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง

สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง

งานประเพณีสงกรานต์ที่ลำปาง
มีชื่อว่า “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง
ระหว่าง 9 – 14 เมษายน 2556 ณ ข่วงนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา

ปรับ schedule

ปรับ schedule

bigdrum3 bigdrum4 bigdrum5 แผนที่

 

 

ตารางกิจกรรมโดยย่อ

อังคารที่ 9 เมษายน 2556
19.00น. มีพิธีเปิดงาน
พุธที่ 10 เมษายน 2556
8.30น. การแข่งขันตีกลองปู่จา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556
9.00น. การแข่งขันตีกลองปู่จา
19.00น. การประกวดเทพบุตร สลุงหลวง และเทพธิดาปีใหม่เมือง
ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2556
8.00น. ขบวนอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า แห่รอบเมืองลำปาง มายังข่วงนคร
14.30น. ขบวนแห่สลุงหลวง
17.00น. ประกอบพิธีทางศาสนาและสรงน้ำพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า
เสาร์ที่ 13 เมษายน 2556
7.00น. พิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร
12.30น. พิธีปล่อยขบวนแห่ปีใหม่เมือง
17.00น. ขบวนอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกตไปส่งยังวัดพระธาตุลำปางหลวง
อาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2556
15.00น. ประกวดกองทราย ม่วนกั๋น วันเนา
หมายเหตุ. ทุกค่ำคืนมีการแสดงแสงสีเสียง และจำหน่ายสินค้า OTOP

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.343520225759956.1073741852.100003059451266

สงกรานต์ ลำปาง

สงกรานต์ ลำปาง

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=495656763828030&set=a.166898283370548.40775.100001511331789

สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง

สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.341511962627449.1073741849.100003059451266

 

Blog ปี 2557
กิจกรรม 1 – 13 เมษายน 2557

http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1193/