Tag Archives: traffic light

ทางเลือกประเด็นสัญญาณไฟจราจรเข้า-ออก อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ถนนเข้า อ.เกาะคา

ถนนเข้า อ.เกาะคา

อ่านโพสต์ในกลุ่ม Lampang City
มีสมาชิก จำนวน 198,079 คน ณ 25 พ.ย. 2560
แล้วได้อ่านโพสต์ เล่าปัญหาเลี้ยวเข้า-ออก อ.เกาะคา
หากมาจาก อ.เมือง เข้า อ.เกาะคา ต้องเลี้ยวขวา
หากออกจาก อ.เกาะคาไป อ.สบปราบ ต้องเลี้ยวขวา
ทำให้ต้องเลี้ยวตัดถนนเส้นหลักที่มาจาก อ.สบปราบ เข้า อ.เมือง
การไม่รอกัน หรือรอนานจนทนไม่ได้ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
เค้าเสนอให้มีไฟสัญญาณจราจร และผู้คนก็เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยน
– comment กว่า 310 รายการ
– like กว่า 2.2K
https://www.facebook.com/groups/243126115797740/permalink/1438535979590075/
เกือบทั้งหมดเห็นด้วยที่ควรมีสัญญาณจราจร
แต่มีอยู่คนหนึ่ง เค้าตอบยาว ๆ มา 2 comment

ทำให้เห็นได้ว่าตอนนี้มี 2 ทางเลือก ที่กรมทางหลวงต้องเลือก
1. ความปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทางเข้า-ออก อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ผลคือ คน อ.เกาะคา มีความปลอดภัย และสะดวก ไม่ต้องหยุดรอรถทางตรง
แต่ คนผ่าน อ.เกาะคา ไป อ.เมือง จะไม่สะดวก เพราะหยุดรอไฟเขียว
2. ความสะดวกผู้ผ่าน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ผลคือ คนผ่าน อ.เกาะคา ไป อ.เมือง มีความสะดวก ไม่ต้องหยุดรอไฟเขียว
แต่ คน อ.เกาะคา ไม่ปลอดภัย ไม่สะดวก และต้องหยุดรอรถทางตรง

มีอีก 3 ทางเลือก หากไม่มีสัญญาณจราจร
1. ทำทาง U-Turn ข้างหน้า
2. ทำทางลอด
3. ทำสะพานลอย

[Siwatnidhikul Suwarojh ตอบมา 2 ครั้ง ยาว ๆ หน่อย ผมกด like ทั้ง 2 เลย]
ประเด็นสำคัญ  คือ รถเข้า-ออก อ.เกาะคา มีน้อย จะมีมากเฉพาะในเวลาเร่งด่วน และ รถทางตรงเป็นเส้นหลัก เค้าไม่อยากหยุด และถ้ามีก็ต้องมีที่บ้านอื่นด้วย อันตรายพอ ๆ กัน อยากให้ใช้ความระมัดระวังแทนการใช้สัญญาณไฟจราจรมาควบคุม
https://www.facebook.com/groups/243126115797740/
https://www.facebook.com/groups/243126115797740/

 

แล้ว 27 ธ.ค.60 มีเพื่อน ๆ เข้าร่วมแสดงความเห็นจำนวนมาก
เกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัย และอุบัติเหตุที่ต้องระวังสูง
จากการไม่มีสัญญาณไฟเขียวเหลือแดง ที่ทางแยกเข้าเกาะคา
มีคำแนะนำว่า ขอไฟจราจรได้ที่
1. ศูนย์ดำรงธรรม ลำปาง มี แฟนเพจ
2. แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ลำปาง มี แฟนเพจ
และมี หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ช่วงพายุฝน ครอบคลุมพื้นที่เกาะคา
https://www.facebook.com/groups/243126115797740/

khokha traffic light

khokha traffic light