ท่องเที่ยว ถนนคนเดิน กาดกองต้า ลำปาง

ท่องเที่ยว ถนนคนเดิน กาดกองต้า ลำปาง เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2557 เวลา 17:30น. กาดกองต้า (เป็นภาษาเหนือ / kardkongta) หมายถึง ตลาดตรอกท่าน้ำ หรือตลาดบนถนนที่ติดกับแม่น้ำ ที่นี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางน้ำที่รุ่งเรืองในสมัยก่อน เพราะเป็นเมืองท่าติดกับแม่น้ำวัง ซึ่งเป็นหัวเมืองหนึ่งของล้านนา สมัยนั้นสินค้าใดที่มาทางน้ำ แล้วต้องการส่งต่อไปยังภาคเหนือตอนบน จะต้องลงที่ท่าน้ำแห่งนี้ แล้วขนส่งทางบกต่อไป ผู้ที่เคยค้าขายบริเวณนี้มักเป็นชาวจีน จึงมีชื่อเรียกติดปากว่า ตลาดจีน หรือ ตลาดเก่า แหล่งข้อมูล http://www.lampang.go.th/travel/weblp/page/page11.html…

Continue Readingท่องเที่ยว ถนนคนเดิน กาดกองต้า ลำปาง

รูปแบบการท่องเที่ยว

รูปแบบการท่องเที่ยว 1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) 2. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism) 3. รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) http://www.thaiall.com/pptx/promote_travel_by_blog.pptx --- 1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) 1.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) 1.2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism)…

Continue Readingรูปแบบการท่องเที่ยว