ท่องเที่ยว ถนนคนเดิน กาดกองต้า ลำปาง

ท่องเที่ยว ถนนคนเดิน กาดกองต้า ลำปาง
เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2557 เวลา 17:30น.

กาดกองต้า (เป็นภาษาเหนือ / kardkongta)
หมายถึง ตลาดตรอกท่าน้ำ หรือตลาดบนถนนที่ติดกับแม่น้ำ
ที่นี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางน้ำที่รุ่งเรืองในสมัยก่อน
เพราะเป็นเมืองท่าติดกับแม่น้ำวัง ซึ่งเป็นหัวเมืองหนึ่งของล้านนา
สมัยนั้นสินค้าใดที่มาทางน้ำ แล้วต้องการส่งต่อไปยังภาคเหนือตอนบน
จะต้องลงที่ท่าน้ำแห่งนี้ แล้วขนส่งทางบกต่อไป
ผู้ที่เคยค้าขายบริเวณนี้มักเป็นชาวจีน
จึงมีชื่อเรียกติดปากว่า ตลาดจีน หรือ ตลาดเก่า

ดอกพวงแสด ธรรมชาติที่งดงาม ในกาดกองต้า ลำปาง

ดอกพวงแสด ธรรมชาติที่งดงาม ในกาดกองต้า ลำปาง

เสื้อผ้าสวย ๆ บางลวดลายก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้

เสื้อผ้าสวย ๆ บางลวดลายก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้

แสงยามแลง 17.30น. ที่กาดกองต้า ลำปาง

แสงยามแลง 17.30น. ที่กาดกองต้า ลำปาง

แสงยามแลง 17.30น. ที่กาดกองต้า ลำปาง

แสงยามแลง 17.30น. ที่กาดกองต้า ลำปาง

เดินกันสบาย ๆ ก่อนค่ำ ที่กาดกองต้า

เดินกันสบาย ๆ ก่อนค่ำ ที่กาดกองต้า

เสื้อผ้าสวย ๆ บางลวดลายก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้

เสื้อผ้าสวย ๆ บางลวดลายก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้

ไข่ป่าม อาหารวัฒนธรรม ที่กาดกองต้าลำปาง

ไข่ป่าม อาหารวัฒนธรรม ที่กาดกองต้าลำปาง

ขนมโบราณ หาทานที่อื่นได้ยาก แต่พบได้ที่กาดกองต้า

ขนมโบราณ หาทานที่อื่นได้ยาก แต่พบได้ที่กาดกองต้า

ภาพย้อนแสง 17:30น. ที่กาดกองต้า ลำปาง

ภาพย้อนแสง 17:30น. ที่กาดกองต้า ลำปาง

น้ำอ้อยค้นสด ๆ จากต้น ก็หาดื่มได้ที่กาดกองต้า ลำปาง

น้ำอ้อยค้นสด ๆ จากต้น ก็หาดื่มได้ที่กาดกองต้า ลำปาง

ข้าวโพดคลุกแสนอร่อยของเพื่อน ที่กาดกองต้าลำปาง

ข้าวโพดคลุกแสนอร่อยของเพื่อน ที่กาดกองต้าลำปาง

แหล่งข้อมูล
http://www.lampang.go.th/travel/weblp/page/page11.html
http://travel.kapook.com/view43006.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/lampang/kadkongta.html
https://th-th.facebook.com/kardkongta

รูปแบบการท่องเที่ยว

cultural tourism

cultural tourism

รูปแบบการท่องเที่ยว
1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism)
2. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism)
3. รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism)
http://www.thaiall.com/pptx/promote_travel_by_blog.pptx

1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism)
1.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism)
1.2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism)
1.3 การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (geo-tourism)
1.4 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro tourism)
1.5 การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (astrological tourism)

2. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism)
2.1 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism)
2.2 การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism)
2.3 การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism / village tourism)

3. รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism)
3.1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism)
3.2 การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism)
3.3 การท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (ethnic tourism)
3.4 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sports tourism)
3.5 การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (adventure travel)
3.6 การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ และฟาร์มสเตย์ (home & farm stay)
3.7 การท่องเที่ยวพำนักระยะยาว (longstay)
3.8 การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (incentive travel)
3.9 การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม (MICE: M=meeting, I=incentive, C=conference, E=exhibition)
3.10 การท่องเที่ยวแบบผสมผสาน (Integrated travel)

ข้อมูลจาก

http://www.travel.in.th/th/review/knowledge/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7