ทำเนียบผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ เทศบาลนครลำปาง เข้าถึง 31 ธันวาคม 2560 http://www.lampangcity.go.th/mains/information Tab : นายกเทศบมตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายกิตติภูมิ นามวงค์ รองนายกเทศมนตรี นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรี นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรี นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุคนธ์…

Continue Readingทำเนียบผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง