Tag Archives: tammasat

กีฬา 9 สถาบัน ครั้งที่ 11

http://www.youtube.com/watch?v=Q_zXwwwnPGQ

กีฬาอุดมศึกษา ระหว่าง 9 สถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง หรือในชื่อ “งานกีฬาอุดมศึกษา 9 สถาบัน ครั้งที่ 11(ยูงทองเกม) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ละสถาบันหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ในปี 2555 มี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นเจ้าภาพ ระหว่าง 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2555 โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนชั่น ได้รับตำแหน่ง ดาว และเดือน จากการประกวด และคลิ๊ปนี้เป็นตอนหนึ่งที่ดาวให้สัมภาษณ์

ดาว เดือน กีฬา 9 สถาบัน ครั้งที่ 11

ดาว เดือน กีฬา 9 สถาบัน ครั้งที่ 11