วางกล้วยขายหน้าบ้าน

ยายขายกล้วย

ยายขายกล้วย

ในชุมชนบ้านผึ้ง พบว่า มีการวางกล้วยน้ำว้า
ขายที่หน้าบ้าน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตามรอยพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ปลูกไว้กิน เหลือกินก็เอามาขาย
กล้วยหวีละ 20 บาท 4 หวีก็ 80 บาท

ในบ้านมีอีก
แต่อุ๊คไว้ให้เหลือง ค่อยนำออกขาย
ไม้ผล ไม้ดอก ปลูกไว้เยอะ
ลอยกระทง ก็ทำกระทงขาย เป็นต้น

ยืนขายกล้วยหน้าบ้าน

ยืนขายกล้วยหน้าบ้าน

เห็นยายม๊อกยืนขายคนเดียว ริมถนน
จึงถ่ายภาพมาแชร์

คลิ๊ปเกี่ยวกับการศึกษาที่ลำปาง

คลิ๊ปเกี่ยวกับการศึกษาที่ลำปาง

เมื่อดูแล้วก็อย่าพึงตัดสินใจ
บางเรื่องต้องดูกันนาน ๆ ต้องมีข้อมูลครบ และน่าเชื่อถือ
ดังคำว่า sufficiently & reliability
เหมือน 24 ภาพต่อไปนี้ ไม่ใช่ภาพตัดต่อ
แต่เป็นภาพชวนคิด คิดเยอะ ๆ ครับ

http://www.buzzfeed.com/awesomer/photos-you-really-need-to-look-at-to-understand

สิ่งที่สื่อเสนอ กับความเป็นจริง อาจไม่ใช่เรื่องเดียวกันก็ได้
เพราะเราเป็นเพียงผู้รับสาร ข้อมูลอาจยังมาไม่ครบ .. ก็เป็นได้

มีรายละเอียดที่ http://news.springnewstv.tv/36938/