ตำนานอำเภอสบปราบ

ตำนานอำเภอสบปราบ ที่ได้อ่านจากหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้ - ย้อนรอย - วัฒนธรรม บรรพชนคนแม่ยอง - นาไม้แดง - ตำนานวัดนายาง "สมภารตนบุญวัดนายาง กู้เมืองลำปาง" อ.สบปราบ - ย้อนอดีต นักรบผู้เก่งกล้า "สมภารต๋นบุญนายาง" - เจ้าพ่อประตูผา - เรื่องเล่าบนเส้นทางแห่งตำนาน "ขุนเขาดอยจง" -…

Continue Readingตำนานอำเภอสบปราบ