โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ สภาเทศบาลนครลำปาง

โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ สภาเทศบาลนครลำปาง http://www.saphalampang.com/?page_id=4 เข้าถึง 31 ธันวาคม 2560 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 1 1. นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ 2. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ 3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 4. นายสุบิน…

Continue Readingโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ สภาเทศบาลนครลำปาง