Read more about the article ประกาศชื่อผู้สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 รอบที่ 2 ผ่านระบบสืบค้น
โควตา มช.

ประกาศชื่อผู้สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 รอบที่ 2 ผ่านระบบสืบค้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2 (Thai University Center Admission System) โดยสืบค้นได้ 3 แบบ คือ 1. ค้นหาด้วยเลขประจำตัวประชาชน/เลขที่สมัคร/ชื่อ/สกุล 2. ค้นด้วยชื่อโรงเรียน 3. ค้นด้วยคณะ/สาขา https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/tcas-candidate-r2.php?page=school โรงเรียนในจังหวัดลำปาง ที่ร่วมโครงการมี 46 โรงเรียน ดังนี้ 1. 02107…

Continue Readingประกาศชื่อผู้สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 รอบที่ 2 ผ่านระบบสืบค้น
Read more about the article ผลจัดอันดับคณะ ตามจำนวนผู้สมัคร โควตา มช. 2561
cmu แต่ละหลักสูตร/คณะ

ผลจัดอันดับคณะ ตามจำนวนผู้สมัคร โควตา มช. 2561

ข้อมูลสารสนเทศสำคัญต่อการใช้ประกอบการตัดสินใจ หากมีข้อมูลที่ดี ก็จะตัดสินใจได้ดีตามไปด้วย ผลการตัดสินใจก็จะดีที่สุด ตามการอ้างอิงที่ดี ซึ่งแฟนเพจ ทีมมช ได้แชร์ข้อมูลที่ดี เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ https://www.facebook.com/teammorchor จากผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษา โดย http://www.webometrics.info เมื่อ กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่อันดับ 4 จากในไทยทั้งหมด 179 สถาบัน และที่จัดโดย https://www.timeshighereducation.com เมื่อ 5 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่อันดับ 801-1000 ของโลก…

Continue Readingผลจัดอันดับคณะ ตามจำนวนผู้สมัคร โควตา มช. 2561

ประกาศผลคัดเลือกให้เข้าสัมภาษณ์จากระบบคัดตรงจากพื้นที่ เพื่อเรียนพยาบาล

3 ก.พ.2560 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ดูแลสถาบันในเครือข่าย ได้ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์แล้ว http://admission.pi.in.th/admission/index.php/info เมื่อเข้าเว็บไซต์ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง http://www.bcnlp.ac.th/main/admission.php ก็พบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้าสัมภาษณ์ ใน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ http://www.bcnlp.ac.th/main/pdf/admission60/BCNLP-20170203%20NameList.pdf ได้เห็นรายชื่อก็ทำให้ทราบว่า นักเรียนที่เกรดถึง และผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ สามารถยืนเอกสารผ่านระบบ เพื่อรับการคัดเลือก หากผ่านก็จะเข้าสอบสัมภาษณ์ ซึ่งรายชื่อที่ประกาศออกมามีจำนวนใกล้เคียงกับที่จะรับจริง ถ้าเรียกสัมภาษณ์ แล้วไม่มีปัญหาเรื่องเอกสาร ร่างกาย หรืออื่น ๆ ก็น่าจะผ่านสัมภาษณ์…

Continue Readingประกาศผลคัดเลือกให้เข้าสัมภาษณ์จากระบบคัดตรงจากพื้นที่ เพื่อเรียนพยาบาล

ท๊อป 3 โรงเรียนในลำปางในท็อป 35 โรงเรียน ม.ปลาย ภาคเหนือ

ผลการจัดอันดับโรงเรียนในภาคเหนือ พบ Top 3 โรงเรียนในลำปาง อยู่ใน Top 35 ของ ม.ปลาย ภาคเหนือ จัดอันดับจากจำนวนนักเรียนสอบติดข้อเขียนโควตา มช. เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยพ่วง) http://www.thaiall.com/topstory/quota_cmu_17_prov_2560_sch.php 1. บุญวาทย์วิทยาลัย อันดับ 2 ของ ม.ปลาย ภาคเหนือ 2. ลำปางกัลยาณี อันดับ 28 ของ ม.ปลาย ภาคเหนือ…

Continue Readingท๊อป 3 โรงเรียนในลำปางในท็อป 35 โรงเรียน ม.ปลาย ภาคเหนือ

ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว อาจถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชันได้ ต้องทำความเข้าใจ

https://www.facebook.com/groups/thaiebook/749615931855894/ ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว อาจถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชันได้ ต้องทำความเข้าใจ การถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน คือ การที่นักเรียนสมัครเข้าเรียนในสถาบันหนึ่ง แล้วยืนยันสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในสถาบันนั้น แล้วสถาบันนั้นจะส่งชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ เข้าระบบระบบเคลียริ่งเฮาส์ที่ดูแล โดย สมาคมอธิการแห่งประเทศไทย (สอท.) เมื่อนักเรียนไปสมัครเรียนในสถาบันอื่นอีก ผ่านระบบแอดมิชชัน แม้คะแนนถึงระดับที่สถาบันอื่นจะรับได้ ก็จะถูกตัดสิทธิ์ออก และไม่ประกาศผลว่าสอบได้ เพราะนักเรียนท่านนั้นยืนยันสิทธิ์ในสถาบันแรกไปแล้ว และยังคงสิทธิ์ได้เรียนในสถาบันแรกต่อไป ปฏิทินสอบ Admission 2560 http://www.tlcthai.com/education/admission/112771.html http://www.dailynews.co.th/education/503573   ดังนั้น หากสอบโควตาแล้วติดในมหาวิทยาลัยใด ก็ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า "การยืนยันสิทธิ์"…

Continue Readingไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว อาจถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชันได้ ต้องทำความเข้าใจ

ผลสอบโควตาภาคเหนือ สอบเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้ผ่านการสอบโควตา ทั้งสิ้น 52 คน

ยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านในรอบโควตา เข้าศึกษาคณะนี้ ในปีการศึกษา 2560 ผลสอบโควตาภาคเหนือ สอบเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้ผ่านการสอบโควตา ทั้งสิ้น 52 คน ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน 1 1010011 พรนภัส พรหมนารถ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 2 1010163 พนิดา ทองหล้า รังษีวิทยา 3 1010338…

Continue Readingผลสอบโควตาภาคเหนือ สอบเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้ผ่านการสอบโควตา ทั้งสิ้น 52 คน

จังหวัดลำปาง มีนักเรียนจาก 47 โรงเรียนเข้าสอบโควตา และมีผู้ผ่านการสอบโควตาจำนวน 29 โรงเรียน ทั้งหมด 842 คน

ยินดีกับนักเรียนลำปางที่สอบผ่านในรอบนี้ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 จังหวัดลำปาง มีนักเรียนจาก 47 โรงเรียนเข้าสอบโควตา และมีผู้ผ่านการสอบโควตาจำนวน 29 โรงเรียน ทั้งหมด 842 คน ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จำนวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ชาย หญิง 1 02101 บุญวาทย์วิทยาลัย 360 197 163 121 239…

Continue Readingจังหวัดลำปาง มีนักเรียนจาก 47 โรงเรียนเข้าสอบโควตา และมีผู้ผ่านการสอบโควตาจำนวน 29 โรงเรียน ทั้งหมด 842 คน

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีผู้ผ่านการสอบโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 197 คน เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

ยินดีกับนักเรียนบุญวาทย์ฯ ที่สอบผ่านในรอบโควตา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีผู้ผ่านการสอบโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 197 คน เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560     ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล คณะ 1 1020002 เบญญาภา แซ่คู คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 2 1020010 พลอย…

Continue Readingโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีผู้ผ่านการสอบโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 197 คน เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าปีการศึกษา 2560 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของ มน.

มีโอกาสเข้าระบบตรวสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พบ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ (ผ่านข้อเขียน) เป็นข้อมูลรายชื่อนักเรียนของ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จะรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ที่ประกาศไปเมื่อ 25 ธันวาคม 2559 หลังผลสอบ GAT PAT รอบแรกออกแล้ว ซึ่งถือเป็นรอบโควตา ตามระบบเดิมเป็นปีสุดท้าย ตามนโยบาย ศธ. ก่อนจะใช้ระบบคัดเลือกแบบใหม่ เพื่อรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในระบบฐานข้อมูลของ มน. เลือก "ระบบรับตรง (โควตา)"…

Continue Readingประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าปีการศึกษา 2560 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของ มน.

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

วันนี้ (10 ธ.ค.2559) มีนักเรียนในภาคเหนือสอบโควตา มช. ปีการศึกษา 2560 พบตารางสรุปจำนวนผู้สมัคร จำแนกตามคณะ/สาขาไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งเป็นข้อมูลปีการศึกษา 2559 ที่ https://www3.reg.cmu.ac.th พบกำหนดการโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วันที่ 10 -11 ธันวาคม 2559 ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด วันที่ 14 ธันวาคม 2559 สอบวิชา 17 ความรู้ทั่วไปและทักษะด้านศิลปะการดนตรีและการแสดง (ภาคปฏิบัติ) วันที่…

Continue Readingสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559