ลำปาง ควันอันดับหนึ่งอีกแล้ว

ควันลำปาง

ควันลำปาง

จัดอันดับจังหวัดที่มีหมอกควันไฟสูงในประเทศไทย ประจำวันที่ 26 ก.พ.55
อันดับหนึ่ง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง วัดได้ 279 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
อันดับสอง สนามกีฬากลาง จ.ลำพูน วัดได้ 274.50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
อันดับสาม จ.แพร่ วัดได้ 232.33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
อันดับสี่ กว๊านพะเยา จ.พะเยา วัดได้ 229.92 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 กรมควบคุมมลพิษ รายงานสภาพอากาศมายังจังหวัดลำปาง โดยได้ส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษ ได้กำชับให้ทางจังหวัดลำปาง เร่งหาแนวทางป้องกัน และลดสถานการณ์หมอกควันไฟให้เร็วที่สุด เนื่องจากค่าได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ถือว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในหมอกควันไฟได้พุ่งสูงขึ้นจนอยู่ในระดับวิกฤต และเป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่อย่างมาก โดยค่าเฉลี่ยในวันนี้ของ จ.ลำปาง ถือว่าเป็นค่าที่พุ่งสูงสุดในประเทศไทย และเป็นค่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน วัดได้ที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ทั้งนี้ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัติโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งอยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านท่าสี ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ วัดได้ 279 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถือว่าเป็นค่าสูงสุดในประเทศไทยในวันนี้ ส่วนสถานีที่ตั้งอยู่บริเวณการประปาแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง วัดได้ 270.71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สถานีที่ตั้งอยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสบป้าด อ.แม่เมาะ วัดได้ 222.36 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถือว่าทุกสถานีตรวจวัด มีค่าเกินมาตรฐานทุกแห่ง ส่วนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัติโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งอยู่ข้างศาลหลักเมืองลำปาง อ.เมือง เทศบาลนครลำปาง เครื่องเกิดขัดข้อง ไม่สามารถรายงานค่าได้

อย่างไรก็ตาม  จ.ลำปาง ถือว่า สถานการณ์น่าเป็นห่วง และเข้าสู่ในระดับที่ทางกรมควบคุมมลพิษ ต้องจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะสถานการณ์ได้เข้าสู่ระดับที่รุนแรงเพิ่มขึ้น จนเกือบถึง 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับจังหวัดทางภาคเหนือ ที่ค่าพุ่งสูงกว่า 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ต้องติดตามสถานการณ์เช่นกัน คือ จ.ลำพูน สถานีตรวจวัดที่ตั้งอยู่สนามกีฬากลาง จ.ลำพูน วัดได้ 274.50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จ.แพร่ สถานีตรวจวัดตั้งอยู่สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.แพร่ วัดได้ 232.33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ จ.พะเยา สถานีตั้งอยู่ที่อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา จ.พะเยา วัดได้ 229.92 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1330238419&grpid=02&catid=02