Tag Archives: Petanque.

เปตองลำปางโอเพ่น ครั้งที่ 7

เปตอง ลำปาง

เปตอง (Petanque) ลำปาง

คุณชัยมงคล (ติ่ง กฟผ) ส่งภาพจากการแข่งขันกีฬาเปตองลำปางโอเพ่นครั้งที่ 1/2555 (จัดครั้งที่ 7)‏ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจของชาวลำปาง จึงนำภาพมาแบ่งปันครับ

ภาพ 619 – ภาพหมู่ รวมคนพิการวีลแชร์

ภาพ 614 – เลขาฯ / เหรัญญิก ชมรมเปตอง กฟผ.แม่เมาะดำเนินการจับฉลากแบ่งสาย

ภาพ 607 – ช่วยกันลดน้ำดับฝุ่น

ภาพ 625 ถึง 627 และ 647– ระหว่างการแข่งขัน กลุ่มนักเรียน

ภาพ 646 – ทีมนักเรียนสมัครแข่งขัน ทีมคู่ 40.-บาท ตกรอบแข่งขันชนะ (15 แต้ม) รับเงินบำรุงทีมจากกลุ่มรักกีฬาเปตองลำปาง’53 จำนวน 100.-บาท

ภาพ 663 –ทีมนัก เรียนตกรอบแข่งขันชนะ (15 แต้ม) 2 ทีมสุดท้าย รับเงินบำรุงทีมจากกลุ่มรักกีฬาเปตองลำปาง’53 จำนวน 100.-บาท ทั้ง 2 ทีม

ภาพ 611 – กิจกรรมพิเศษ นักเรียนตีโดน 2 แก่น (ลูก) รับเลื้อยืด 1 ตัวเป็นรางวัลพิเศษ  (ไม่มีการจับฉลาก เพราะต้องการให้นักเรียนทดสอบความแม่นครับ)

ภาพ 610 –นักเรียน ที่แม่น  รับเสื้อจริงครับ หากเป็นกลุ่มประชาชนต้องตีโดน 3 แก่น (ลูก) รับเลื้อยืด 1 ตัวเป็นรางวัลครับ

ภาพ 633 –636 – การแข่งขันของทีมประชาชน   ด้านหลังสนับสนุนร้านค้ารถพ่วง ทั้งไอศกรีม กาแฟสด ซาลาเปา มีรายได้เพิ่มขึ้น

ภาพ 666 – นักเรียนถือลูกเปตอง 1 ลูก ตีโดนลูกบน 1 ลูก รับเงินเป็นค่าเครื่องจากพี่ติ่ง “ซาวบาทครับ”  (เป็นเงิน 20 บาท)

ภาพ 670-682 – นักกีฬารับรางวัล

Chaimongkon Kitporka (chaimongkon.k@egat.co.th)
มือถือ 089-432-5510

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150556518317272.394328.350024507271&type=1