Read more about the article ผลจัดอันดับคณะ ตามจำนวนผู้สมัคร โควตา มช. 2561
cmu แต่ละหลักสูตร/คณะ

ผลจัดอันดับคณะ ตามจำนวนผู้สมัคร โควตา มช. 2561

ข้อมูลสารสนเทศสำคัญต่อการใช้ประกอบการตัดสินใจ หากมีข้อมูลที่ดี ก็จะตัดสินใจได้ดีตามไปด้วย ผลการตัดสินใจก็จะดีที่สุด ตามการอ้างอิงที่ดี ซึ่งแฟนเพจ ทีมมช ได้แชร์ข้อมูลที่ดี เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ https://www.facebook.com/teammorchor จากผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษา โดย http://www.webometrics.info เมื่อ กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่อันดับ 4 จากในไทยทั้งหมด 179 สถาบัน และที่จัดโดย https://www.timeshighereducation.com เมื่อ 5 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่อันดับ 801-1000 ของโลก…

Continue Readingผลจัดอันดับคณะ ตามจำนวนผู้สมัคร โควตา มช. 2561

ประกาศผลคัดเลือกให้เข้าสัมภาษณ์จากระบบคัดตรงจากพื้นที่ เพื่อเรียนพยาบาล

3 ก.พ.2560 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ดูแลสถาบันในเครือข่าย ได้ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์แล้ว http://admission.pi.in.th/admission/index.php/info เมื่อเข้าเว็บไซต์ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง http://www.bcnlp.ac.th/main/admission.php ก็พบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้าสัมภาษณ์ ใน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ http://www.bcnlp.ac.th/main/pdf/admission60/BCNLP-20170203%20NameList.pdf ได้เห็นรายชื่อก็ทำให้ทราบว่า นักเรียนที่เกรดถึง และผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ สามารถยืนเอกสารผ่านระบบ เพื่อรับการคัดเลือก หากผ่านก็จะเข้าสอบสัมภาษณ์ ซึ่งรายชื่อที่ประกาศออกมามีจำนวนใกล้เคียงกับที่จะรับจริง ถ้าเรียกสัมภาษณ์ แล้วไม่มีปัญหาเรื่องเอกสาร ร่างกาย หรืออื่น ๆ ก็น่าจะผ่านสัมภาษณ์…

Continue Readingประกาศผลคัดเลือกให้เข้าสัมภาษณ์จากระบบคัดตรงจากพื้นที่ เพื่อเรียนพยาบาล

ผลสอบโควตาภาคเหนือ สอบเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้ผ่านการสอบโควตา ทั้งสิ้น 52 คน

ยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านในรอบโควตา เข้าศึกษาคณะนี้ ในปีการศึกษา 2560 ผลสอบโควตาภาคเหนือ สอบเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้ผ่านการสอบโควตา ทั้งสิ้น 52 คน ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน 1 1010011 พรนภัส พรหมนารถ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 2 1010163 พนิดา ทองหล้า รังษีวิทยา 3 1010338…

Continue Readingผลสอบโควตาภาคเหนือ สอบเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้ผ่านการสอบโควตา ทั้งสิ้น 52 คน

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าปีการศึกษา 2560 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของ มน.

มีโอกาสเข้าระบบตรวสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พบ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ (ผ่านข้อเขียน) เป็นข้อมูลรายชื่อนักเรียนของ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จะรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ที่ประกาศไปเมื่อ 25 ธันวาคม 2559 หลังผลสอบ GAT PAT รอบแรกออกแล้ว ซึ่งถือเป็นรอบโควตา ตามระบบเดิมเป็นปีสุดท้าย ตามนโยบาย ศธ. ก่อนจะใช้ระบบคัดเลือกแบบใหม่ เพื่อรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในระบบฐานข้อมูลของ มน. เลือก "ระบบรับตรง (โควตา)"…

Continue Readingประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าปีการศึกษา 2560 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของ มน.

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

วันนี้ (10 ธ.ค.2559) มีนักเรียนในภาคเหนือสอบโควตา มช. ปีการศึกษา 2560 พบตารางสรุปจำนวนผู้สมัคร จำแนกตามคณะ/สาขาไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งเป็นข้อมูลปีการศึกษา 2559 ที่ https://www3.reg.cmu.ac.th พบกำหนดการโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วันที่ 10 -11 ธันวาคม 2559 ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด วันที่ 14 ธันวาคม 2559 สอบวิชา 17 ความรู้ทั่วไปและทักษะด้านศิลปะการดนตรีและการแสดง (ภาคปฏิบัติ) วันที่…

Continue Readingสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559