มหาวิทยาลัยเนชั่น

มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกว่า “วิทยาลัยโยนก” ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ดำเนินการโดยมูลนิธิโยนก วิทยาลัยโยนกได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยโยนก” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 และต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยเปิดสอนมาจนถึงปัจจุบันรวม 26 ปี (พ.ศ. 2531 – 2557) มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วมากกว่า…

Continue Readingมหาวิทยาลัยเนชั่น

ดอกกัลปพฤกษ์สีชมพูอ่อน ในแคมปัส

http://77kaoded.com/ เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่งดงาม ในเฟสบุ๊ค ว่า "เมื่อเป็นอธิการบดีผมชอบสอนหนังสือ ปี้นี้ต้นกัลปพฤกษ์ออกดอกดีและดกสวยงามที่สุด วันนี้ได้โอกาสพานักศึกษาชมภูมิทัศน์ และเล่าเรื่องว่าสามสิบที่แล้ว ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนี้ เคยเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ขอบคุณศาตราจารย์เดชา บุญค้ำ อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกแบบภูมิทัศน์และระบุต้นไม้พรรณไม้ทุกชนิดทุกต้น ทำให้เป็นแคมปัสที่ร่มรื่นสวยงามน่าอยู่น่าอาศัยน่าเรียนน่าเล่นที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ This year our Pink Shower Or Pink Cassia…

Continue Readingดอกกัลปพฤกษ์สีชมพูอ่อน ในแคมปัส

แถวบ้าน เหมือนแถวอุทยานแห่งชาติ

ได้เห็นภาพสวยๆ แล้วชอบเลย เป็นภาพวิวแถวบ้านพัก กับ วิวแถวอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน รู้สึกว่าคล้ายกัน วันนี้ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ (18 ต.ค.60) แชร์ภาพแถวบ้านของท่าน ในแคมปัส ผมเห็นแล้วนึกถึงบรรยากาศที่น้ำตกแจ้ซ้อน ที่มีลำธารไหลริน มาตามร่องน้ำ ทราบว่าล้นมาฝากฝายกั้นน้ำในแคมปัส แต่ก็อดจินตนาการไม่ได้ ว่า .. กำลังอยู่ในอุทยานแห่งชาติ ทางตอนเหนือของประเทศ ช่วงปลายฝนต้นหนาว อย่างไร อย่างนั้น https://www.facebook.com/nirund.jivasantikarn/posts/10203693351610527 มีภาพสวย ๆ อีกมาก แล้วนึกถึง…

Continue Readingแถวบ้าน เหมือนแถวอุทยานแห่งชาติ

แขกแก้วจากญี่ปุ่นมาเยือนเมืองลำปาง คิขุอาโนเนะทุกคนเลย

ทุก ๆ ปีเพื่อนจาก Fukui University of Technology จะมาเยือนลำปาง เพราะที่มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความสัมพันธ์กันทางวิชาการ เพื่อน ๆ ผมทั้ง ดร.สุจิรา อ.อดิศักดิ์ อ.นงลักษณ์ อ.ธวัชชัย อ.ศศิวิมล อ.เจนจิรา อ.เมธัส ให้การต้อนรับขับสู้ ดูแลเป็นอย่างดี พาไปกิน ไปดูศิลปวัฒนธรรม ไปดูธุรกิจ และกลับมานั่งทำงาน Workshop กัน จนเป็นผลงานขึ้นนำเสนอ ได้ฟังเพื่อนจากญี่ปุ่นพูด 3 เรื่อง 1.…

Continue Readingแขกแก้วจากญี่ปุ่นมาเยือนเมืองลำปาง คิขุอาโนเนะทุกคนเลย

Fukui university of technology ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2557

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง โดย Professor Fumio Nakayasu, Applied Nuclear Technology จาก Fukui University of Technology ประเทศญี่ปุ่น นำทีมอาจารย์ และนักศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดย Associate Professor Akihiro Fujihara เป็น keynote speaker นำเสนอ…

Continue ReadingFukui university of technology ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2557

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

วันนี้ (28 พ.ย.57) นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยาตั้งแต่ ม.1 - 2.6 กว่า 310 คน และครู 50 คน มาเข้าค่ายค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การฟูด การอ่าน การเขียน และทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มาทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ช่วงเช้าเป็นการแสดงของรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ส่วนช่วงบ่าย แบ่งกลุ่มเป็น 2…

Continue Readingค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ทำโครงการสอนภาษาอังกฤษชาวบ้านรับ AEC

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=586885324694923&set=a.191068747609918.60464.100001203819377 นักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น 3 คน ทีม B.E. ได้รางวัลชมเชยการประกวดโครงการกิจกรรมสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ 1. นายราเชน สักวงค์ 2. น.ส.สลิลทิพย์ แซ่กว้าน 3. น.ส.ชรัญญา กาลเอื้อ เมื่อ 21 ส.ค.2556 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=550921654965897&set=a.550920444966018.1073741830.100001442021767 --- “การสอนภาษาอังกฤษในโครงการนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษดีขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเบื้องต้นได้ และชาวบ้านในชุมชนสามารถนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจในหมู่บ้านให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าไปในหมู่บ้านได้” นายราเชน สักวงค์…

Continue Readingนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ทำโครงการสอนภาษาอังกฤษชาวบ้านรับ AEC

3 นักศึกษา ม.เอกชน พาเที่ยวลำปาง

http://www.youtube.com/watch?v=voo9JZDnSQs นักศึกษา ม.เนชั่นทำคลิ๊ป รายการ "ณ ลำปาง" บทโดย ทีมงาน Have a nice day film แคน - กำกับภาพ/เสียง/ตัดต่อ เบิร์ด - สถานที่ ฝน - ติดต่อประสานงาน ก็อต - เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย บรีส - แตน - บี…

Continue Reading3 นักศึกษา ม.เอกชน พาเที่ยวลำปาง

กีฬา อพร.สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555

http://www.youtube.com/watch?v=a5TuS6SZEVA 19 ม.ค.2556 งานเปิดกีฬา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชุมพล พรประภา มหาวิทยาลัยเนชั่น มีงานเปิดตัว กีฬา อพร.สัมพันธ์ เป็นการรวมพลังของสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง ทั้งสิ้น 11 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ โรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี สถาบันการพลศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยเนชั่น…

Continue Readingกีฬา อพร.สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555

พี่บัณฑิตถูกห้อมล้อมกลางแจ้ง

  • Post author:
  • Post category:ntu
  • Post comments:1 Comment

http://www.youtube.com/watch?v=WFSw5S1w5iI นักศึกษาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกันบูม (Boom) พี่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง บริเวณลานกล้างแจ้งที่ตั้งซุ้มแสดงความยินดีหน้าอาคารบริหารธุรกิจ หน้าซุ้มสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แล้วปีหน้าฟ้าใหม่น้อง ๆ ที่เปลี่ยนเป็นบัณฑิตก็จะถูกบูมแบบนี้ http://77.nationchannel.com/home/317512/

Continue Readingพี่บัณฑิตถูกห้อมล้อมกลางแจ้ง