ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

วันนี้ (25 เมษายน 2558) เข้าไปที่บ้านไร่ศิลาทอง
ได้เห็นการทำครกหินแกรนิต (Mortar) ที่บ้านพี่ยา (คุณศรีรัตน์ เขียวงาม)
เป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน โดยใช้หินจากหลาย ๆ ที่ เป็นงานฝีมือที่สืบทอดต่อกันมา
การเจาะหินเป็นครก ได้หินหลาย ๆ ส่วน เช่น แกนของครก สาก
และครกที่ไม่ผ่านคิวซี ก็นำไปตกแต่งสวนดอกไม้ได้