มิยาบิไคเต็น คิวเต็ม

มิยาบิไคเต็น ที่ central plaza lampang
เปิดร้านใหม่ มี promotion มา 2 จ่าย 1
จำนวน 2 วัน คือ 24 – 25 พ.ค.56 หัวละ 319 บาท

 

มิยาบิไคเต็น ที่ central plaza lampang

มิยาบิไคเต็น ที่ central plaza lampang

ผมไปในฐานะนักท่องเที่ยวว่าจะถ่ายรูปผู้คนที่ไปเข้าคิว แต่ผิดคาด พบป้ายว่า
ขออนุญาตปิดรับบัตรคิว เนื่องจากคิวเต็ม
ตอนนี้ บ่ายสามโมง ถึงคิวที่ 23 แล้ว
อีกราว 5 วัน (26-30) ก็จะมี promotion มา 4 จ่าย 3
ถ้าจะได้โปรนี้ต้องเตรียมตังไป 957 บาท

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทย อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้คนในประเทศนี้นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลัก และถือศีล 5
พูดภาษาไทยเป็นภาษาหลัก
อาหารก็ได้รับอิทธิพลจากทุกชาติ
มักมีการจัดเทศกาลอาหารนานาชาติบ่อยครั้ง
การแต่งกายเริ่มได้รับอิทธิพลจากเกาหลี และอเมริกา และอื่น ๆ
โดยเฉพาะอิทธิพลจากนักร้อง นักแสดง มาเร็วมาก