พายุฤดูร้อนทำความเสียหายกว้างขวาง

ความเสียหายที่เกิดจากพายุฤดูร้อน

ความเสียหายที่เกิดจากพายุฤดูร้อน

เย็นวันที่ 15 เมษายน 2556 มีพายุฤดูร้อนมาพร้อมกับฝน เข้าลำปางทำให้ไฟฟ้าดับกินบริเวณกว้างและนาน ป้ายโฆษณาขนาดเล็กล้มหมด ขนาดใหญ่กว่าครึ่งก็ขาดเสียหาย หรือไม่ก็ล้ม การที่ไฟฟ้าดับมีผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ คอมพิวเตอร์ก็มักจะเกิดกับ power supply หรือ bad sector ใน harddisk หากเป็นระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมทั้งโลกเข้าด้วยกันก็ต้องใช้ สายไฟเบอร์ออพติก (Fiber optic) ที่พาดไปตามเสาไฟฟ้า หากต้นไม้ล้มใส่สายไฟ หรือเสาไฟฟ้าล้ม ก็จะทำให้สายไฟเบอร์ขาด มีผลทำให้เว็บไซต์ขององค์กรหลายองค์กรหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว ปัจจุบันแต่ละจังหวัดมีองค์กรที่ดูแลการเชื่อมต่อ (media) อยู่หลายองค์กรในแต่ละจังหวัด ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลประจำปีบางบริษัท จึงปิดระหว่าง 12 – 17 เม.ย.56 หากเกิดเหตุในช่วงนี้ก็อาจต้องเตรียมทีมพิเศษคอยให้บริการ ในกรณีฝนฟ้าคะนอง และทำให้การเชื่อมต่อต้องหยุดชะงักไปเช่นนี้ ก็ต้องมีทีมแก้ปัญหาให้หมดปัญหาในระยะเวลาอันสั้น

ที่ลำปางเสาไฟฟ้าล้มหลายต้น มีต้นหนึ่งคือแถววัดพระบาท
ก็เป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าต้องไปยกเสา และต่อสายไฟขาดให้เรียบร้อย
แล้วระบบอินเทอร์เน็ตขององค์กรต่าง ๆ ที่ล้มไป ก็จะตื่นขึ้นมาตามปกติ

เรื่องราวต่าง ๆ มากมายก็ติดตามได้ทางหนังสือพิมพ์

ปัจจุบันมีข่าวสาร ให้ติดตามได้ทางหนังสือพิมพ์

ปัจจุบันมีข่าวสาร
ให้ติดตามได้ทางหนังสือพิมพ์

คลิ๊ปไฟฟ้าดับตัดที่ 4.28 เพราะแบทหมดพอดี