ตำนานอำเภอแม่ทะ

ตำนานอำเภอแม่ทะ ที่ได้อ่านจากหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้ - ความเป็นมาอำเภอแม่ทะ - พ่อหนานอินถา - หนานอินถานายาบ - พ่อเจ้าติ๊บปาละ (สามขา) - ความเป็นมาของหมู่บ้านสามขา - ตำนานพระเจ้าไม้แก่นจันทน์ - ตำนานพระเจ้าทันใจสองพี่น้อง วัดดอนไฟ - ตำนานวัดดอยม่วงคำ กับนิทานพื้นบ้าน "หมาขนคำ" http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1784/ ข้อมูลจาก…

Continue Readingตำนานอำเภอแม่ทะ

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

วันนี้ (28 พ.ย.57) นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยาตั้งแต่ ม.1 - 2.6 กว่า 310 คน และครู 50 คน มาเข้าค่ายค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การฟูด การอ่าน การเขียน และทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มาทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ช่วงเช้าเป็นการแสดงของรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ส่วนช่วงบ่าย แบ่งกลุ่มเป็น 2…

Continue Readingค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ