ตำนานอำเภอแม่ทะ

ตำนานอำเภอแม่ทะ
ที่ได้อ่านจากหนังสือ “ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง
ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป
พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้
– ความเป็นมาอำเภอแม่ทะ
– พ่อหนานอินถา
– หนานอินถานายาบ
– พ่อเจ้าติ๊บปาละ (สามขา)
– ความเป็นมาของหมู่บ้านสามขา
– ตำนานพระเจ้าไม้แก่นจันทน์
– ตำนานพระเจ้าทันใจสองพี่น้อง วัดดอนไฟ
– ตำนานวัดดอยม่วงคำ กับนิทานพื้นบ้าน “หมาขนคำ”
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1784/

แผนที่อำเภอแม่ทะ

แผนที่อำเภอแม่ทะ

ข้อมูลจาก
http://www.ldslpg.org/structure/maetha.htm

คำขวัญอำเภอแม่ทะ
ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระไม้แก่นจันทน์ สินแร่สำคัญถ่านหินดินขาว อาชีพยืนยาวไม้แกะสลัก แหล่งประจักษ์ธรรมถ้ำพระสบาย

พื้นที่
ประมาณ 810.543 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป
แบบมรสุม

ข้อมูลการปกครอง
– ตำบล 10 แห่ง
– หมู่บ้าน 93 แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
– อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม   รับจ้าง   ปลูกพืชไร่
– อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สำคัญของอำเภอ  ได้แก่   ดินขาว   ถ่านหินลิกไนท์

ด้านประชากร
– จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 62,859 คน
– จำนวนประชากรชาย รวม 31,481 คน
– จำนวนประชากรหญิง รวม 31,378 คน
– ความหนาแน่นของประชากร 77.55 คน / ตารางกิโลเมตร

ด้านการเกษตร
– ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว   อ้อย   มะเขือเทศ
– ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่  ลำน้ำจาง

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

english camp

english camp

วันนี้ (28 พ.ย.57) นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยาตั้งแต่ ม.1 – 2.6 กว่า 310 คน และครู 50 คน
มาเข้าค่ายค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การฟูด การอ่าน การเขียน และทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
และเตรียมความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
มาทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ช่วงเช้าเป็นการแสดงของรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น
ส่วนช่วงบ่าย แบ่งกลุ่มเป็น 2 cluster เข้า 5 ฐาน ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
1. Singing
2. Dancing
3. Cooking
4. Painting/Drawing
5. Spelling Bee/ Bingo
มีคุณครูฝรั่งมาช่วยคุมฐานต่าง ๆ ได้แก่
1. Mr.John Cable – Singing
2. Mr.Michael – Dancing
3. Mr.Mark – Cooking
4. Ms.Lucie – Painting/Drawing
5. Ms.Yim – Bingo
6. Ms.Sophia – Singing
7. Ms.Gissany – Dancing
8. Ms.Anita – Cooking
9. Mr.Russell Brinson – Painting/Drawing
10. Mr.John Henderson – Spelling Bee

ฐาน cluster1

ฐาน cluster1

ฐาน cluster2

ฐาน cluster2

กำหนดการเข้าฐาน

กำหนดการเข้าฐาน

กำหนดการเข้าฐาน

กำหนดการเข้าฐาน

 

ภาพกิจกรรม
+ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732871520123269.1073742084.228245437252549

+ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732858110124610.1073742083.228245437252549

บรรยากาศฐานต่าง ๆ

บรรยากาศฐานต่าง ๆ

English camp of maetha school, lampang at Nation University

English camp of maetha school, lampang at Nation University

English camp of maetha school, lampang at Nation University

English camp of maetha school, lampang at Nation University

English camp of maetha school, lampang at Nation University

English camp of maetha school, lampang at Nation University

English camp of maetha school, lampang at Nation University

English camp of maetha school, lampang at Nation University

English camp of maetha school, lampang at Nation University

English camp of maetha school, lampang at Nation University