Tag Archives: maemoh

เสือโคร่งที่ลำปาง น่ากลัว

เสือโคร่ง ภาพประกอบจาก wiki

เสือโคร่ง ภาพประกอบจาก wiki

ชูศักดิ์ รู้ยิ่ง

ชูศักดิ์ รู้ยิ่ง

8 ก.พ.2560 เห็นข่าวว่ามีเสือที่ลำปาง
จาก มติชนออนไลน์ ว่า
นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ ได้ประกาศแจ้งเตือน
ชาวบ้านในพื้นที่ ต.นาสัก และต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ให้ระวังและงดการเข้าไปในป่าสงวนแห่งชาติแม่จาง (ตอนขุน)
เพราะชาวบ้านได้ยินเสีงเสือโคร่งคำรามในป่า
แล้วยังพบรอยเท้าเสือตัวใหญ่บริเวณแนวป่า
แล้วให้ระวังสัตว์เลี้ยงที่ปล่อยเลี้ยงไว้ตามแนวป่า
แล้วประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปผลักดันเสือให้เข้าไปในป่าลึกต่อไป

http://www.matichon.co.th/news/453723

จำได้ว่า 6 พ.ย.59 ทีมสมัชชาสุขภาพ เคยเข้าไปที่นาสัก
เพื่อถอดบทเรียนการทำงานกับเยาวชนใน 2 ตำบลนี้
ที่ทำงานด้านสุขภาพ
พบว่า ที่นาสัก เยาวชนเค้าเข้มแข็ง
ทำงานกันจนได้รับคัดเลือกให้ชนะเลิศ
https://www.facebook.com/pg/ajarnburin/photos/?tab=album&album_id=1419095521437908

ทีมสมัชชาลงพื้นที่บ้านนาสัก

ทีมสมัชชาลงพื้นที่บ้านนาสัก

ต่อมา .. มีงานสมัชชาสุขภาพ ปี 2559
ก็ได้นำข้อมูลมาจัดทำ Poster เสนอผลงานของพื้นที่ต่าง ๆ
ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกัน
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/2424/

ตำนานอำเภอแม่เมาะ

ตำนานอำเภอแม่เมาะ
ที่ได้อ่านจากหนังสือ “ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง
ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป
พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้
– ความเป็นมาของอำเภอแม่เมาะ
– ตำนานเจ้าพ่อประตูผา หรือ พญาข้อมือเหล็ก
– ตำนานดอยผาช้าง
– ถ้ำเทพสถิตย์
– ถ้ำผาโง้ม
– ถ้ำดอยน้อย
– ถ้ำดอยงู
– บ้านห้วยเป็ด
– แผ่นดินหวิด
– ศาลหลักเมือง
– วัดเมาะหลวง
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1784/

แผนที่อำเภอแม่เมาะ

แผนที่อำเภอแม่เมาะ

ข้อมูลจาก
http://www.ldslpg.org/structure/maemo.htm

คำขวัญอำเภอแม่เมาะ
ถ้ำอินทร์เนรมิต แหล่งผลิตไฟฟ้า ถ่านหินล้ำค่า เจ้าพ่อประตูผา สวนป่าสักทอง

พื้นที่
ประมาณ 860.44 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป
ค่อนข้างอบอ้าวและหนาวจัดในฤดูหนาว มีฝนตกน้อย

ข้อมูลการปกครอง
– ตำบล  5 แห่ง
– หมู่บ้าน  42 แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
– อาชีพหลัก ได้แก่ รับจ้าง การเกษตร
– อาชีพเสริม ได้แก่ ค้าขาย

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สำคัญของอำเภอ ได้แก่ ถ่านหินลิกไนต์ หินปูน

ด้านประชากร
– จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 38,776 คน
– จำนวนประชากรชาย รวม 19,625 คน
– จำนวนประชากรหญิง รวม 19,151 คน
– ความหนาแน่นของประชากร 45.02 คน/ตารางกิโลเมตร

ด้านการเกษตร
– ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  อ้อย  ข้าว
– แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่
1 อ่างเก็บน้ำแม่จาง
2 อ่างเก็บน้ำแม่ขาม
3 น้ำแม่จาง