บทเรียนจากการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ แบบมีส่วนร่วมของพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนจังหวัดลำปาง

  มีการประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง และมีการนำเสนอผลงาน พบ โปสเตอร์นำเสนอผลการวิจัย [เรื่อง] บทเรียนจากการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ แบบมีส่วนร่วมของพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนจังหวัดลำปาง [โดย] กาญจนา ภาสุรพันธ์, อรนุช ดวงเบี้ย, บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, สุมาฬ พรมรุกขชาติ และนงเยาว์ อุดมวงศ์…

Continue Readingบทเรียนจากการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ แบบมีส่วนร่วมของพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนจังหวัดลำปาง

สารคดี ไขความลับอัลไซเมอร์

ผู้ทำรายการกังวลเรื่องที่เขาอาจเป็นโรคอัลไซเมอร์ตามคุณแม่ https://www.youtube.com/watch?v=-xJimnsHvPg โรคนี้คราชีวิตคนในอเมริกาเหนือเป็นอันดับ 6 และไม่มีทางหยุดยั้งได้เลย การ x-ray ช่วยในการวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร์ได้ เมื่อผ่าตัดดูสมองของผู้ป่วยจะพบว่าเส้นประสาทพันกัน และเกิดการฉีกขาด โดยปกติ 1 ใน 8 ของคนที่อายุเกิน 65 ปีจะเป็น และถ้าคนในครอบครัวเป็น ก็จะเสี่ยงเพิ่มเป็น 2 เท่า ทางเลือกในการรักษาในคลิ๊ปคือการฝังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นสมอง มีงานวิจัยว่าไนโตรซามีนอาจเป็นสาเหตุทำให้สมองเสื่อมจากการรบกวนสารเคมีในสมองหรือกระทบสารอะมาลอยในไขสันหลังจริง

Continue Readingสารคดี ไขความลับอัลไซเมอร์

ทักษิณ อัครวิชัย ผู้เขียนหนังสือเกษียณเปี่ยมสุข

ได้รับหนังสือ เกษียณเปี่ยมสุข 39 ปี คุณความดี วิถีชีวิตราชการ เขียนโดย คุณทักษิณ อัครวิชัย เป็นหนังสือเล่มสุดท้ายในชีวิตการทำงาน ผมรู้สึกชอบมาก จึงนำมาทำเป็น e-book (3 แบบ) เมื่อ 23 พ.ย.2559 คุณทักษิณ อัครวิชัย มีตำแหน่งสุดท้าย เป็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับราชการตั้งแต่ 16 มกราคม 2521 - 1 ตุลาคม 2559…

Continue Readingทักษิณ อัครวิชัย ผู้เขียนหนังสือเกษียณเปี่ยมสุข