ตำนานอำเภอเถิน

ตำนานอำเภอเถิน ที่ได้อ่านจากหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้ - เมืองเถินจากอดีตสู่ปัจจุบัน - ตำนานพระธาตุเจ้าวัดเวียง - ประวัติวัดดอยป่าตาล - ตำนานพระธาตุเจ้าม่อนวัวนอน (วัดดอยป่าตาล) - ประวัติดอยป่าตาล http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1784/ ข้อมูลจาก http://www.ldslpg.org/structure/thoen.htm คำขวัญอำเภอเถิน - ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน พื้นที่ ประมาณ…

Continue Readingตำนานอำเภอเถิน

ตำนานอำเภอห้างฉัตร

ตำนานอำเภอห้างฉัตร ที่ได้อ่านจากหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้ - ความเป็นมาของชื่ออำเภอห้างฉัตร - ตำนานวัดปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) - วิหารพระแม่เจ้าจามเทวี - พญาเบิก ตำนานเจ้าพ่อขุนตาน - ตำนานวัดพระธาตุปางม่วง http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1784/ ข้อมูลจาก http://www.ldslpg.org/structure/hangchat.htm คำขวัญอำเภอห้างฉัตร ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เกรียงไกรเจ้าพ่อขุนตาน ตำนานวิหารจามเทวี ของดีตลาดทุ่งเกวียน พื้นที่  …

Continue Readingตำนานอำเภอห้างฉัตร

ตำนานอำเภอเสริมงาม

ตำนานอำเภอเสริมงาม ที่ได้อ่านจากหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้ - ตำนานอำเภอเสริมงาม - ตำนานวัดหลวงนางอย http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1784/ ข้อมูลจาก http://www.ldslpg.org/structure/sreamngam.htm คำขวัญอำเภอเสริมงาม ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ เลิศล้ำถ้ำผากาน คู่บ้านวัดนางอย งามชดช้อยผ้าทอ เพียงพอเกษตรกรรม น้ำใจงามคนเมืองเสริม พื้นที่ ประมาณ 631.727 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นแบบมรสุม มี 3…

Continue Readingตำนานอำเภอเสริมงาม

ตำนานอำเภอสบปราบ

ตำนานอำเภอสบปราบ ที่ได้อ่านจากหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้ - ย้อนรอย - วัฒนธรรม บรรพชนคนแม่ยอง - นาไม้แดง - ตำนานวัดนายาง "สมภารตนบุญวัดนายาง กู้เมืองลำปาง" อ.สบปราบ - ย้อนอดีต นักรบผู้เก่งกล้า "สมภารต๋นบุญนายาง" - เจ้าพ่อประตูผา - เรื่องเล่าบนเส้นทางแห่งตำนาน "ขุนเขาดอยจง" -…

Continue Readingตำนานอำเภอสบปราบ

ตำนานอำเภอแม่เมาะ

ตำนานอำเภอแม่เมาะ ที่ได้อ่านจากหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้ - ความเป็นมาของอำเภอแม่เมาะ - ตำนานเจ้าพ่อประตูผา หรือ พญาข้อมือเหล็ก - ตำนานดอยผาช้าง - ถ้ำเทพสถิตย์ - ถ้ำผาโง้ม - ถ้ำดอยน้อย - ถ้ำดอยงู - บ้านห้วยเป็ด - แผ่นดินหวิด - ศาลหลักเมือง…

Continue Readingตำนานอำเภอแม่เมาะ

ตำนานอำเภอแม่พริก

ตำนานอำเภอแม่พริก ที่ได้อ่านจากหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้ - ความเป็นมาของอำเภอแม่พริก - ภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยโบราณ - ประวัติพระมหาธาตุเจดีย์ 12 ราศี - ตำนานวัดผาปังกลาง - ตำนานวัดพระพุทธบาทวังตวง - ตำนานห้วยขี้ .. ที่ผาปัง http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1784/ ข้อมูลจาก http://www.ldslpg.org/structure/maeprik.htm คำขวัญอำเภอแม่พริก สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ…

Continue Readingตำนานอำเภอแม่พริก

ตำนานอำเภอแม่ทะ

ตำนานอำเภอแม่ทะ ที่ได้อ่านจากหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้ - ความเป็นมาอำเภอแม่ทะ - พ่อหนานอินถา - หนานอินถานายาบ - พ่อเจ้าติ๊บปาละ (สามขา) - ความเป็นมาของหมู่บ้านสามขา - ตำนานพระเจ้าไม้แก่นจันทน์ - ตำนานพระเจ้าทันใจสองพี่น้อง วัดดอนไฟ - ตำนานวัดดอยม่วงคำ กับนิทานพื้นบ้าน "หมาขนคำ" http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1784/ ข้อมูลจาก…

Continue Readingตำนานอำเภอแม่ทะ

ตำนานอำเภอเมืองปาน

ตำนานอำเภอเมืองปาน ที่ได้อ่านจากหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้ - ตำนานเมืองปาน - ตำนานพระธาตุวงตา - ตำนานวัดพระธาตุดอยเต่าคำ - ตำนานพระธาตุดอยซาง หรือภูซาง - ตำนานบ้านทุ่งส้าน - ตำนานพระธาตุจอมก้อย - ตำนานพระพุทธเจ้าดอกสาน - ประวัติพระพุทธเจ้าดอกสาน (พระนอนองค์ใหญ่) - ประวัติการสร้างพระพุทธเจ้า 28 พระองค์…

Continue Readingตำนานอำเภอเมืองปาน

ตำนานอำเภอเมือง

ตำนานอำเภอเมือง ที่ได้อ่านจากหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้ - ตำนานเขลางค์นคร ยุคเริ่มสร้าง - ตำนานพระนางจามเทวี - เรื่องเล่าชุมชนบ้านวังหม้อ - ตำนานวัดเจดีย์ซาว - ประวัติพระเจ้าแสนแซ่ทองคำประดิษฐาน ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จังหวัดลำปาง - ประวัติพระพุทธรูป "พระเจ้าแสนแซ่ทองคำ" - ตำนานพระธาตุแก้วดอนเต้า - วัดพระแก้วดอนเต้า นครลำปาง - ตำนานวัดม่อนพญาแช่ -…

Continue Readingตำนานอำเภอเมือง

ตำนานอำเภองาว

ตำนานอำเภองาว ที่ได้อ่านจากหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้ - ตำนานอำเภองาว - ตำนานวัดม่อนทรายนอน อำเภองาว จังหวัดลำปาง - ตำนานเจ้าแม่สรรพกิจ (สัปปะกิ) - ตุงซาววาเมืองง้าวเงิน http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1784/ ข้อมูลจาก http://www.ldslpg.org/structure/ngao.htm คำขวัญอำเภองาว หนึ่งในสยามคือถ้ำผาไท ศูนย์รวมจิตใจเจ้าพ่อประตูผา เครื่องหนังงามตา ล้ำค่าไม้แกะสลัก อนุรักษ์วัฒนธรรม งามล้ำอำเภองาว พื้นที่ ประมาณ 1,815.313 ตารางกิโลเมตร…

Continue Readingตำนานอำเภองาว