สไลด์แสดงการติดตั้ง senayan

16 ต.ค.55 คุณเปรม อุ่นเรืิอน กับผม มีโอกาสเรียนรู้การติดตั้งโปรแกรมเสนายัน (senayan) ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงเดือนกันยายน 2555 เป็นที่มาของการสนใจเรื่อง home library ประกอบกับได้สนับสนุน มจร.ห้องเรียนบุญวาทย์วิหาร ลำปาง ตามโครงการวิจัยการพัฒนาระบบนำเสนอผลการเรียนออนไลน์ จึงช่วยติดตั้งเครื่องบริการ และระบบบริการห้องสมุด (SLIMS) แล้วได้ชวนน้องหญิง (ศัลณ์ษิกา) ปี 2 CS ไปช่วยงานทะเบียน และงานห้องสมุด มจร. ห้องเรียนบุญวาทย์วิหาร ลำปาง ในส่วนของการนำข้อมูลเข้าระบบห้องสมุด…

Continue Readingสไลด์แสดงการติดตั้ง senayan