Tag Archives: knowledge

การจัดการความรู้จังหวัดลำปาง

การจัดการความรู้จังหวัดลำปาง

km lampang

km lampang

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารจังหวัดลำปาง
รวบรวมเอกสาร การจัดการความรู้จังหวัดลำปาง (KM) ไว้ปีละหลายเรื่อง

http://www.lampang.go.th/db_lap/km/

ปี 2554
– การพัฒนาตลาดสับปะรด (สนง.สหกรณ์จังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_54_pineapple_kmstep.pdf
– การจัดทำแนวกันไฟแบบป่าเปียก (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_54_wet_forest_info_kmstep.pdf
– การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุเศษหินจากกระบวนการผลิตครกหินฯ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_54_design_stone_summary_working.pdf

ปี 2553
– การจัดการขยะชุมชน (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_53_garbage_fullreport.pdf
– การเพาะเลี้ยงปลาบึก (สนง.ประมงจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_53_fish_fullreport.pdf
– การปลูกผักปลอดสารพิษ (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_53_vegetable_brochure.pdf
– การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_53_rice_brochure.pdf
– ประโยชน์น้ำส้มควันไว้ PV (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_53_wood_vinegar_howto.pdf

ปี 2552
– การสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซี (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_gas_howto.pdf
– การเพาะเลี้ยงอึ่ง (สนง.ประมงจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_frog_poster.pdf
– การเลี้ยงหมูหลุม (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_pig_brochure.pdf
– การอนุบาลลูกไก่พื้นเมือง (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_chicken_brochure.pdf
– เครื่องหยอดปุ๋ย (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_fertilizer_brochure.pdf
– การเลี้ยงหนองนก/จิ้งหรีด (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_worm_ppt.pdf
– ไผ่ชุมชน (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_bamboo_ppt.pdf

ปี 2551
– การแปรรูปอาหาร (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_51_food_processing_brochure.pdf
– การผลิตเสบียงสัตว์ (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_51_animal_food_proposal.pdf
– การบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_51_enterprise_community_brochure.pdf
– การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้กับแกนนำเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_51_happy_village_report.pdf

ปี 2550
– การปรับปรุงบำรุงดิน (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_50_soil_howto.pdf
– เทคนิคการตัดแต่งกิ่งกาแฟ  (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_50_coffee_brochure.pdf
– เทคนิคการผลิตสับปะรด  (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_50_pineapple_howto.pdf
– กระบวนการเรียนรู้ผู้นำเครือข่าย  (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_50_leader_report.pdf

ข้อมูลทั้งหมดจาก http://www.lampang.go.th/db_lap/km/

แล้วเผยแพร่ที่ http://www.thaiall.com/km/indexo.html

imagination and knowledge

ImagiNation is more Important than knowledge

ImagiNation is more Important than knowledge

คำตัวโตที่เขียนบนเวที
ปรากฎในการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ว่า “ImagiNation is more Important than knowledge
เป็นประโยคเด่นของ Albert Einstein
จัดขึ้นระหว่าง 17 – 18 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

ผมลองตั้งคำถามกับนักศึกษา
ว่า “จงแสดงความคิดเห็นต่อประโยคเด่นบนเวที โดยให้ความหมายในมุมมองของท่าน” บางทีคำถามข้อนี้อาจกลายเป็นข้อสอบข้อยากข้อหนึ่งในแบบสอบก็เป็นได้ .. ใครจะรู้

บางที “ข้อนี้อาจเป็นข้อสอบข้อยาก
ที่ผมจะใช้ถามนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกภาคเรียน

http://www.youtube.com/watch?v=zJrXbYSSwg4

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.326011404142618.73874.228245437252549

http://www.youtube.com/watch?v=mYXDpe7UGXw

http://www.scribd.com/doc/102715883/01intro2555-2

รู้เขารู้เรา กับ ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ณ ม.เนชั่น

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ณ ม.เนชั่น

http://www.ustream.tv/channel/nationulampang

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย บรรยายพิเศษ “รู้เขา รู้เรา ปรับแผนการตลาด สร้างโอกาสในอาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 /ฟรี โทร.054-265170-6 (สำนักการสื่อสารองค์กรและการตลาด)

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (ชื่อเดิมคือ สุจิต) เป็นนักพูด, นักบรรยายชื่อดัง,พิธีกร,นักจัดรายการวิทยุ, ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และเป็นอาจารย์สอนวิชา Brand Management ที่ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก

การทำงาน
* จัดรายการ Business Connection ทางคลื่น 96.50 คลื่นความคิด (http://radio.mcot.net/fm965/)
* จัดรายการ “คิดอะไรไม่ออกบอกธันยวัชร์” ทางคลื่น 97.75
(http://www.managerradio.com)
* จัดรายการ เวลาเศรษฐกิจ/ECONOMIC TIME ทาง TrueVisions 7 (TNN 24)
* เคยจัดรายการ (ดูแล้ว) รวยไม่เลิก ออกอากาศทางช่อง 11
* เขียนคอลัมน์ marketing thought ลงในนิตยสาร BrandAge
* เป็นกรรมการตัดสิน รายการ SME ตีแตก ทางช่อง 5 ทุกวันศุกร์ เวลา 22:30 น.
* เป็นกรรมการตัดสิน รายการ นักประดิษฐ์พันล้าน ทางช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี ทุกวันจันทร์ เวลา 20:00 น.

http://www.ustream.tv/channel/nationulampang

 

http://th.wikipedia.org