ไปตัดผมทีไร นั่งอ่านนิตยสารทุกที

วันนี้ไปนั่งรอตัดผมที่กาดเกาะคา อยู่ในซอยหน้าตลาด เข้าไปราว 10 เมตร ไปถึงก็นั่งรอ และได้อ่าน NIM Magazine ปีที่ 15 ฉบับ เมษายน 2559 พบ คอลัม พนักงานเล่าสู่กันฟัง ชอบคำว่า "เวลาเจอปัญหา ให้บอกกับตัวเองว่า นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญา" เขียนโดย คุณสรินยา หล้าติ๊บ ถือว่าเป็นการจัดการความรู้ (KM) ที่แชร์ออกสื่อ เชื่อได้ว่าในองค์กรนี้ ต้องมีการจัดการความรู้หลายระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคคล…

Continue Readingไปตัดผมทีไร นั่งอ่านนิตยสารทุกที

รวมภาพ .. โครงการประมวลความรู้ 6 ปีวิชาการเพื่อท้องถิ่น

ประมวลรูปภาพ 20 กว่าโครงการตลอด 6 ปีวิชาการเพื่อท้องถิ่น แยกรายโครงการดังนี้ ประมวลความรู้ 6 ปีวิชาการเพื่อท้องถิ่น https://www.facebook.com/media/set/?set=a.724680400879427.1073741872.506818005999002 --- หกปี ยุค 1 โจทย์จากชุมชน https://www.facebook.com/media/set/?set=a.769067933107340.1073741901.506818005999002 --- หกปี ยุค 2 ทดลองทำงานกับนักวิชาการ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.769078463106287.1073741902.506818005999002 --- หกปี ยุค 3 สร้างกลไกการเปลี่ยนแปลง https://www.facebook.com/media/set/?set=a.769097459771054.1073741903.506818005999002 --- 1.RDG53N0021…

Continue Readingรวมภาพ .. โครงการประมวลความรู้ 6 ปีวิชาการเพื่อท้องถิ่น

การจัดการความรู้จังหวัดลำปาง

การจัดการความรู้จังหวัดลำปาง   กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารจังหวัดลำปาง รวบรวมเอกสาร การจัดการความรู้จังหวัดลำปาง (KM) ไว้ปีละหลายเรื่อง http://www.lampang.go.th/db_lap/km/ ปี 2554 - การพัฒนาตลาดสับปะรด (สนง.สหกรณ์จังหวัดลำปาง) http://www.thainame.net/km/km_54_pineapple_kmstep.pdf - การจัดทำแนวกันไฟแบบป่าเปียก (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง) http://www.thainame.net/km/km_54_wet_forest_info_kmstep.pdf - การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุเศษหินจากกระบวนการผลิตครกหินฯ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง) http://www.thainame.net/km/km_54_design_stone_summary_working.pdf ปี 2553 - การจัดการขยะชุมชน (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง) http://www.thainame.net/km/km_53_garbage_fullreport.pdf…

Continue Readingการจัดการความรู้จังหวัดลำปาง

ข้อค้นพบจากการดำเนินงาน ระยะที่ 2 กรกฎาคม 2554 – ธันวาคม 2554

การวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่ บ้านร่มเย็น หมู่ 8 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง             การเข้าศึกษาชุมชนในระยะที่สอง มุ่งค้นหาปัญหาที่แท้จริงที่ชุมชนต้องการแก้ไข เป็นการต่อยอดจากที่เคยศึกษาร่วมกับผู้นำชุมชนในระดับตำบล ซึ่งชุมชนบ้านร่มเย็น ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประกอบด้วยคนหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีหลายบทบาท ที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันทั้งการศึกษา ฐานะ อาชีพ อายุ ความเป็นมา และความเข้มแข็งในครอบครัว การศึกษาบริบทพื้นฐานของชุมชน จึงเป็นสิ่งจำเป็นและการลงพื้นที่ในระยะที่ 2 ทีมวิจัยเลือกพื้นที่คือบ้านร่วมเย็น หมู่…

Continue Readingข้อค้นพบจากการดำเนินงาน ระยะที่ 2 กรกฎาคม 2554 – ธันวาคม 2554