ถนนศิลปะ (Street art) รอบกาดกองต้า และสะพานรัษฎาภิเศก 2561

ประวัติ สะพานรัษฎาภิเศก หรือ สะพานขาว ตั้งอยู่ที่ถนนรัษฎา เป็นสะพานข้ามแม่น้ำวัง ตั้งอยู่ในเขตตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เดิมเป็นสะพานโครงสร้างไม้ ที่ทางเจ้านรนันทไชยชวลิต เจ้าผู้ครองนครลำปาง และชาวจังหวัดลำปางได้จัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ในโอกาสที่พระองค์ครองราชย์ครบ 25 ปี ในปี พ.ศ. 2437 กาดกองต้า หรือ ตลาดจีน เป็นย่านตลาดเก่าตั้งอยู่ขนานกับลำน้ำวัง ในซอยตลาดจีนริมน้ำ มีอาคารโบราณอายุเกือบร้อยปีบนถนนตลาดเก่าทั้งสาย ชุมชนกาดกองต้าถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจ…

Continue Readingถนนศิลปะ (Street art) รอบกาดกองต้า และสะพานรัษฎาภิเศก 2561

ท่องเที่ยว ถนนคนเดิน กาดกองต้า ลำปาง

ท่องเที่ยว ถนนคนเดิน กาดกองต้า ลำปาง เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2557 เวลา 17:30น. กาดกองต้า (เป็นภาษาเหนือ / kardkongta) หมายถึง ตลาดตรอกท่าน้ำ หรือตลาดบนถนนที่ติดกับแม่น้ำ ที่นี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางน้ำที่รุ่งเรืองในสมัยก่อน เพราะเป็นเมืองท่าติดกับแม่น้ำวัง ซึ่งเป็นหัวเมืองหนึ่งของล้านนา สมัยนั้นสินค้าใดที่มาทางน้ำ แล้วต้องการส่งต่อไปยังภาคเหนือตอนบน จะต้องลงที่ท่าน้ำแห่งนี้ แล้วขนส่งทางบกต่อไป ผู้ที่เคยค้าขายบริเวณนี้มักเป็นชาวจีน จึงมีชื่อเรียกติดปากว่า ตลาดจีน หรือ ตลาดเก่า แหล่งข้อมูล http://www.lampang.go.th/travel/weblp/page/page11.html…

Continue Readingท่องเที่ยว ถนนคนเดิน กาดกองต้า ลำปาง