ผลสอบโควตาภาคเหนือ สอบเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้ผ่านการสอบโควตา ทั้งสิ้น 52 คน

ยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านในรอบโควตา เข้าศึกษาคณะนี้ ในปีการศึกษา 2560 ผลสอบโควตาภาคเหนือ สอบเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้ผ่านการสอบโควตา ทั้งสิ้น 52 คน ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน 1 1010011 พรนภัส พรหมนารถ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 2 1010163 พนิดา ทองหล้า รังษีวิทยา 3 1010338…

Continue Readingผลสอบโควตาภาคเหนือ สอบเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้ผ่านการสอบโควตา ทั้งสิ้น 52 คน