เรื่องเล่ารับวัคซีนเข็ม 1

คุณพยาบาลชวนให้เล่า เชิญชวนรับ #วัคซีนเข็มแรก จะได้มีภูมิคุ้มกันหมู่ แล้วเปิดจังหวัดปลายปีนี้ เป็นจังหวัดแรก ๆ หากต้องเลือกระหว่าง ฉีด กับ ไม่ฉีด ผมก็ต้องเลือกฉีด เพราะวิกฤติจ่อก้นมาติด ๆ เริ่มจาก 3 ข้อนี้  1) มีชื่อหลังจองฉีดวัคซีน 2) ได้คิวนัด 3) ไปตามนัด ติดตั้ง : หมอพร้อม จาก Play store ตามลิงค์ด้านล่าง…

Continue Readingเรื่องเล่ารับวัคซีนเข็ม 1

9 ปี เครือข่ายด้านสุขภาพที่ลำปาง ผ่านคลิ๊ป ชัดเลย

มีโอกาสชมคลิ๊ปมา เห็นว่า ที่จังหวัดลำปางมี สมัชชาสุขภาพลำปาง ตั้งแต่ปี 2544 เป็นการรวมตัวของฝ่ายการเมือง ราชการ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นทีมเลขานุการ แล้วปี 2555 ได้ปรับโครงสร้าง โดยใช้สามเหลี่ยมเขยื่อนภูเขา โดยการรวมตัวกันของ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ โดยมีภาคประชาสัมคมเป็นทีมเลขาการกิจถึงปัจจุบัน และในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ได้มีการประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง ครั้งที่ 4 ที่ห้องประชุม ใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วนำเสนอคลิ๊ปในการประชุมครั้งนั้น ดังนี้ 9 ปีสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง https://www.youtube.com/watch?v=Rd35Cf40Ud8   ที่ผ่านมามีประเด็นที่ขับเคลื่อนทั้งสิ้น 9…

Continue Reading9 ปี เครือข่ายด้านสุขภาพที่ลำปาง ผ่านคลิ๊ป ชัดเลย

ประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง 59

คลิ๊ปเสียงจากการประชุมเสวนาบนเวที
เรื่อง 9 ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ : เดินไปข้างหน้ากับอปท.ยุค 4.0
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559
http://www.4shared.com/mp3/_YAF6Iq3ce/health20161217100107.html

คลิ๊ปเสียงนาทีที่ 79 – 81
มีเสียงของผู้ดูแลกลุ่ม Lampang city ที่มีสมาชิกแสนกว่าคน
https://www.facebook.com/groups/243126115797740/

รายการวิทยุ สวท.ลำปาง คลื่น FM 97 MHz
รายการวิทยุ สวท.ลำปาง คลื่น FM 97 MHz

สถานีวิทยุ สวท.ลำปาง 97.0 MHz
http://lampang.prdnorth.in.th

การประชุมเสวนาบนเวที ช่วง 10.15-11.30น
มีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

นางปิติพร จัทรทัต ณ อยุธยา
นายชาญ อุทธิยะ
นางภารณี สวัสดิรักษ์
นายเกรียงเดช สุทธภักดี
นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
และ นายประพจน์ ภู่ทองคำ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

สมัชชาสุขภาพลำปาง
สมัชชาสุขภาพลำปาง

ปี 2559 ในการประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง ช่วงบ่ายมีการแยกประชุม 2 ห้อง เพื่อพิจารณาร่างมติสมัชชาสุขภาพฯ
ห้องที่ 1 พิจรณาร่างมติที่ 1 และ 2
ประเด็นที่ 1 การจัดการน้ำสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนจังหวัดลำปาง
ประเด็นที่ 2 การจัดการภาวะน้ำหนกเกินในเด็กประถมศึกษาจังหวัดลำปาง

ห้องที่ 2 พิจารณาร่างมติที่ 3 และ 4
ประเด็นที่ 3 การจัดการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวสู่สุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
ประเด็นที่ 4 การส่งเสริมถนนปลอดภัย จังหวัดลำปาง

 

ศิริพร ปัญญาเสน
ศิริพร ปัญญาเสน
กรรมการรายประเด็น
กรรมการรายประเด็น

บทความไอทีในชีวิตประจำวัน #582 ประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง 59 ()

มีการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพที่ลำปางเป็นครั้งที่ 4 เมื่อ 17 ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดโดยคณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง (คค.สจ.ลำปาง) เป็นงานที่องค์กรทุกภาคส่วนในลำปางรวมตัวกัน เพื่อทำงานด้านสุขภาพ ปีนี้ก็เช่นเคยมีการถ่ายทอดเสียงการประชุมผ่านทางรายการวิทยุ สวท.ลำปาง คลื่น FM 97 MHz ให้ชาวลำปางได้ติดตามความเคลื่อนไหวระหว่างการประชุม จะฟังที่ไหนในลำปางก็ได้ขอเพียงมีอุปกรณ์รับคลื่นวิทยุสักเครื่องเท่านั้นเอง หรือฟังผ่านออนไลน์ที่ lampang.prdnorth.in.th

อยู่ที่บ้านก็ฟังเสียงจากเวทีเสวนาได้ เรื่อง “9 ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ : เดินไปข้างหน้ากับอปท.ยุค 4.0” ผู้สนใจที่อยากเก็บเสียงไว้สามารถบันทึกเสียงการประชุมจากวิทยุด้วยสมาร์ทโฟน ผู้เขียนบันทึกแล้วได้แฟ้มสกุล 3gpp จึงส่งเข้า 4shared.com แล้วแชร์เพื่อแบ่งปัน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้เพื่อฟังซ้ำ พบว่าแฟ้มแบบนี้ไม่สามารถฟังได้แบบออนไลน์โดยง่าย จึงเข้าเว็บไซต์ media.io เพื่อส่งแฟ้มขนาด 80 MB เข้าไปใช้บริการแปลงแฟ้มเป็น mp3 เมื่อได้แฟ้มมาก็ส่งเข้า 4shared.com อีกครั้ง เมื่อเปิดลิงค์ที่แชร์ไว้ในแฟนเพจ “รวมเพื่อนไทยออล” ก็จะฟังการสัมมนาย้อนหลัง เพื่อทบทวนได้

ปัจจุบันเนื้อหาด้านเสียงได้รับความนิยมสูงขึ้น ก่อนหน้านี้จะเผยแพร่เสียง ต้องนำเข้าไปใส่ในคลิ๊ปแล้ว ส่งเข้า youtube.com เดี๋ยวนี้ส่งเข้า 4shared.com แล้วเผยแพร่ได้ ส่วนหนังสือเสียงก็ได้รับความนิยมสูงขึ้น ถ้าเข้าเว็บไซต์ธรรมะ หรือศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ที่ braille-cet.in.th ก็จะพบการเผยแพร่หนังสือเสียงมากมาย อาทิ แกะรอยไอน์สไตน์ ข้างครัวสุขภาพ การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รอยไหม สุขศึกษา พละศึกษา ปลายเทียน ในบ่วงมนตรา อิเหนา ขุนช้าง ขุนแผน ข้างครัวสุขภาพ เป็นต้น หรือหนังสือเสียงใน ookbee.com ที่นักเขียนมาอ่านหนังสือให้ฟัง ผู้สนใจเลือกช็อบหนังสือเสียงได้ เหมาะสำหรับผู้ไม่มีเวลาเปิดอ่าน อยู่บนรถ ทำกับข้าว ซักผ้าก็ฟังได้ เติมอาหารสมองผ่านเสียงได้ทันที

 

หนังสือเสียง
http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=audio-book-leisure-3127

แฟ้มเสียงการประชุมแบบ .3gpp
https://www.4shared.com/file/05YduQ6Tba/health20161217100107.html

 

บรรยากาศประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง
บรรยากาศประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง
บรรยากาศประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง
บรรยากาศประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง
บรรยากาศประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง
บรรยากาศประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง
บรรยากาศประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง
บรรยากาศประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง
บรรยากาศประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง
บรรยากาศประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง

(more…)

Continue Readingประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง 59

สีเขียว สีแดง ใช้ทาอาคาร

สีเขียวก็มีความหมายอย่างหนึ่ง สีแดงก็มีความหมายอย่างหนึ่ง เห็นทุกวันตอนผ่านไฟจราจร แต่คราวนี้เห็นที่อาคารโรงพยาบาลเกาะคา ความหมายของสีอาคารก็คงถูกนิยามไปแล้ว ผมเป็นผู้ป่วยชอบสีเขียว เข้าแล้วจะได้ผ่านตลอด ได้ออกมาโต๋เต๋อีก ส่วนสีแดง เห็นแล้วออกหนาว ๆ ร้อน ๆ ผมก็คิดไปตามประสบการณ์เรื่องสี สีอื่นที่ไม่ชอบคือสีดำ เห็นแล้วเศร้า http://www.kokhahospital.go.th/ ปล.ภาพประกอบถ่ายเช้า 16ธ.ค.59 แชร์โพสต์นี้เข้า lampang city แล้ว ข้อมูลจาก http://blog.lib.kmitl.ac.th/?p=7046 พบว่า Green (สีเขียว) เป็นสีของพฤกษชาติและฤดูใบไม้ผลิ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะ…

Continue Readingสีเขียว สีแดง ใช้ทาอาคาร

การจัดการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว สู่สุขภาวะเด็กและเยาวชน

7 ต.ค.59 13.00-16.00 ได้ร่วมประชุมกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่ห้องประชุมใน พมจ.ลำปาง ในบทบาทของอนุกรรมการ ประเด็น "การจัดการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว สู่สุขภาวะเด็กและเยาวชน" https://www.facebook.com/ajarnburin/photos/?tab=album&album_id=1387435857937208 [เอกสารที่เตรียมมี 2 ฉบับ] เอกสารแรกคือ ร่างมติ เอกสารสองคือ เอกสารหลัก [ประกอบด้วย] 1. นิยมศัพท์ 2. ความสำคัญของการป้องกันและแก้ปัญหา 3.…

Continue Readingการจัดการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว สู่สุขภาวะเด็กและเยาวชน

ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย รับ โล่ประกาศเกียรติคุณ “ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารที่มีผลงานดีเด่น”

ยินดีด้วย คุณสุวิทย์ อาภากาศ (โกเอ) ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดลำปาง ได้ไปรับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับ "ชมรมผู้ประกอบการอาหาร จังหวัดลำปาง" ที่เป็น "ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558" เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.59 จาก นายวชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เห็นโกเอ โพสต์ในเฟสบุ๊คเมื่อวันที่ 3 มิ.ย.59 ก็รู้สึกยินดีด้วยในฐานะคนลำปาง ที่ชอบทานอาหาร และอุดหนุนแผงลอยในจังหวัดลำปางอยู่เป็นประจำ https://www.facebook.com/suvit.abakaz/posts/10154269421678385 ที่ผ่านมา…

Continue Readingประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย รับ โล่ประกาศเกียรติคุณ “ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารที่มีผลงานดีเด่น”

เตรียมไวนิลไปงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง 2558

เตรียมทำไวนิลประชาสัมพันธ์ประเด็นลดพฤติกรรมเหล้า-บุหรี่ 7 ประเด็น ของบ้านไร่ศิลาทอง พิชัย ไปออกเวทีงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง ร่วมกับพื้นที่บ้านสา และบ้านกิ่ว แจ้ห่ม ที่นำโดย สกว.ลำปาง จัดทำป้ายที่ ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ ดีไซน์ (ลำปาง) อยู่ตรง U-turn ใต้สะพานมา BigC ลำปาง ร้านแรกเลย แบบตั้ง X-Stand ราคา 130 บาท เพื่อนำไปออกงานสมัชชาสุขภาพ 14 พฤศจิกายน…

Continue Readingเตรียมไวนิลไปงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง 2558

กล้วยไส้ขาว เป็นสินค้าในชุมชน

24 พ.ค.57 ออก trip ถนนในหมู่บ้านที่บ่อแฮ้ว ลำปาง พบชาวสวนนำกล้วยน้ำว้าไส้ขาว ออกมาจำหน่าย เป็นกล้วยพันธ์ดีของท้องถิ่น การไม่ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง นำมาวางขายที่หน้าบ้าน พบเห็นได้ชินตาในชนบท วันนี้ซื้อกล้วยน้ำว้าไส้ขาวมา 2 หวี ๆ ละ 10 บาท พ่อค้าแถม holder มา 2 เส้น เพื่อให้สะดวกในการหิ้วกล้วยกลับบ้าน วิถีชีวิตของชุมชน สะท้อนผ่านภาพยนตร์เรื่อง time line ที่ชาวสวนมีลูก…

Continue Readingกล้วยไส้ขาว เป็นสินค้าในชุมชน

มหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ภาคเหนือ

ที่ลำปางจัดมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 6 สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ ด้วยวิถีภูมิปัญญาไทย 3 - 7 เมษายน 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง --- ภาพที่ท่านเห็นนี้ถ่ายด้วยกล้อง sanyo iso-a และ auto focus แผนผังของโต๊ะเก้าอี้บริการนวด-ฝังเข็ม ใช้โปรแกรม sketchup น่าสนใจ --- ภาพนี้ถ่ายวันที่ 22 เม.ย.57 ที่บอร์ดด้านหน้าชั้น…

Continue Readingมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ภาคเหนือ