20200214_060412.jpg

#เล่าสู่กันฟัง 63-028 จะกิน จะเที่ยว จะซื้อขาย จะรับส่งของ ดูหนังฟังเพลงใช้แอพได้

เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีพัฒนาไปไว
โทรศัพท์มีแอพก็เหมือนประตูสู่ทุกสิ่ง
ดูหนังฟังเพลง ใช้ youtube.com
ขายของก็เข้าเฟส lazada ซื้อง่ายขายคล่อง
ส่งของรับของ ก็ kerry หรือ flash
หาของกินก็ foodpanda foodman
จะไปไหนมาไหน grab พาไปได้

เดี๋ยวนี้การพัฒนาแอพก็ไม่ยาก
ภาครัฐสนับสนุน เรียก startup
ขอเพียงมีแนวคิดที่ขายได้
เรื่องคนทำ ไม่ใช่ปัญหาใหญ่

สนใจ iot ภาคเกษตร ทำอยู่บ้าน
ก็มีกลุ่มที่ทำเรื่องนี้ เค้าคุยกันจริงจัง

สนใจ ai robot ที่จะใช้แทนคน
เค้ามีตัวอย่างเยอะ บางโรงงานใช้คนนิดเดียว
เมื่อก่อนโรงงานต้องมีคนเยอะ
เดี๋ยวนี้ใช้แต่เครื่องจักร มีคนคุมไม่กี่คน