สุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

  ท่านผู้ว่าสุวัฒน์ พรมสุวรรณ มาเป็นพ่อเมืองที่ลำปาง พบข้อมูลของท่าน และประวัติการทำงาน ที่ http://www.lampang.go.th/suwat.html ท่านใช้ facebook เก่ง มี profile และรับผมเป็นเพื่อนใน 5000 ด้วย ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100013689336229 ท่านเกิดเมื่อ 16 เมษายน 2500 เห็นประวัติของท่านแล้วชื่นชม เพราะได้รางวัลเยอะมาก จากเว็บของ lampang.go.th - ได้รับรางวัลชนะเลิศสำนักทะเบียนกิ่งอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.…

Continue Readingสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ยกนิ้วให้เลยที่ท่านผู้ว่าลำปาง ทำให้จังหวัดมีป่าชุมชนมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ในขณะนี้มีข่าวเรื่องเขาหัวโล้น ปัญหาเผาป่า การลักลอบตัดไม้ มีในหลายจังหวัดของประเทศ เป็นปัญหาที่แก้ไขด้วยวิธีที่ต่างกันไป แต่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 อ่านข่าวจาก นสพ.ลำปางนิวส์ ทำให้ต้องอึ้งในความสามารถของท่านผู้ว่าสามารถ ลอยฟ้า ที่น่าจะหาใครทัดเทียมได้ยาก เพราะตอนท่านเข้ามารับตำแหน่งใหม่นั้น (เข้าลำปาง 1 ตุลาคม 2558) กรมป่าไม้ได้สำรวจข้อมูลป่าชุมชนที่ลำปาง พบว่ามี 1.92 แสนไร่ ใน 239 หมู่บ้าน ตอนนั้นจังหวัดลำปางถูกจัดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ เมื่อท่านเข้ามาทำงาน…

Continue Readingยกนิ้วให้เลยที่ท่านผู้ว่าลำปาง ทำให้จังหวัดมีป่าชุมชนมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ธานินทร์ สุภาแสน นั่งเมืองลำปาง ต.ค.56

คณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 17 ตำแหน่ง ผลปรากฎว่า ธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นั่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งนักปกครองชั้นสูง จำนวน 17 ตำแหน่งทั่วประเทศ โดย 1. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 2. นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 3. นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 4.…

Continue Readingธานินทร์ สุภาแสน นั่งเมืองลำปาง ต.ค.56

ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการลำปาง

ผู้ว่าราชการ เผยทำรายงานกับเพื่อนร่วมรุ่นหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียนเตรียมเสนอนายกฯ ดึงเชียงใหม่เป็นต้นแบบ โชว์ผลงานการทำหน้าที่ผู้ว่าฯ 21 สิงหาคม 2556 - นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ศูนย์ปฎิบัติกลางการปฎิบัติและการประสานงานภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (Upper Northern Regional Operation and Cooperation Center : UNROCC ) ที่ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด้ชียงใหม่ โดยผู้ว่าฯได้ทักทายกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่…

Continue Readingผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการลำปาง

ใช้เครื่องข่ายสังคมเพื่อสื่อสาร (itinlife 383)

มีโอกาสฟังคุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เล่าถึงการพัฒนาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนมาที่ลำปางว่ามีการสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสื่อสาร ด้วยการเปิดเฟซบุ๊คของส่วนราชการ องค์กร หรือชุมชน ก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกัน หรือเจ้าหน้าที่กับประชาชน ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเสมือนกลไกขับเคลื่อนให้กลไกอื่น ๆ หมุนล้อไปตามกันให้ภาพใหญ่ปรากฎออกมาเด่นชัด เป็นแรงกระเพื่อมอีกแรงที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ปัจจุบันประชาชนเข้าถึงเฟสบุ๊คเกือบ 20 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แนวคิดของท่านรองฯ ทำให้ผู้เขียนนึกถึงชุดโครงการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ลำปาง ของ อาจารย์อดิศักดิ์ จำปาทอง มีกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดให้ผู้ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเข้ารับการอบรมฝึกทักษะเรื่องการใช้ Social Media…

Continue Readingใช้เครื่องข่ายสังคมเพื่อสื่อสาร (itinlife 383)

ผู้ว่าลำปาง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ย้ายมาจากระยอง

กำหนดการเดินทางของ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 06.20 น. - เดินทางโดยสายการบิน Bangkok Airway เที่ยวบินที่ 203 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กทม. เวลา 07.50 น. - ถึงท่าอากาศยานลำปาง - รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ให้การต้อนรับ…

Continue Readingผู้ว่าลำปาง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ย้ายมาจากระยอง

ผู้ว่าจังหวัดลำปางคนที่ 38

จังหวัดลำปาง มีผู้ว่าราชการคนที่ 38 คือ นายบุญเชิด คิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2554 โดยย้ายจากรองอธิบดีกรมที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการรวม 20 ราย ซึ่งในรายชื่อชุดนี้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางตามประกาศของ ครม. ประวัติการศึกษา ปี 2522     นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2542     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการทำงาน ปี 2515  …

Continue Readingผู้ว่าจังหวัดลำปางคนที่ 38