การจัดการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว สู่สุขภาวะเด็กและเยาวชน

7 ต.ค.59 13.00-16.00 ได้ร่วมประชุมกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่ห้องประชุมใน พมจ.ลำปาง ในบทบาทของอนุกรรมการ ประเด็น "การจัดการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว สู่สุขภาวะเด็กและเยาวชน" https://www.facebook.com/ajarnburin/photos/?tab=album&album_id=1387435857937208 [เอกสารที่เตรียมมี 2 ฉบับ] เอกสารแรกคือ ร่างมติ เอกสารสองคือ เอกสารหลัก [ประกอบด้วย] 1. นิยมศัพท์ 2. ความสำคัญของการป้องกันและแก้ปัญหา 3.…

Continue Readingการจัดการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว สู่สุขภาวะเด็กและเยาวชน

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล

ตามประกาศว่า ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ถ้าอ่านรายละเอียดในประกาศก็จะทราบว่า ชาวลำปางที่สนใจการเมืองท้องถิ่น สามารถขอเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปางได้ ซึ่งน่าจะเป็นกับทุกเทศบาล หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ท่านใดที่สนใจเข้าฟังก็ติดต่อไปได้ครับ การเมืองไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง เป็นเรื่องของทุกคน

Continue Readingประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล

กลไกไม่ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

7 ต.ค.55 มีโอกาสฟังคนดีแทนคุณแผ่นดิน พูดถึงปัญหากลไกที่ขับไปคนละทิศ เมื่ออังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555 ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ตัวอย่างหนึ่งที่เมืองน่าน คือ กลไกสนับสนุนเกษตรกร กับกลไกหยุดปัญหาหมอกควัน ผมว่าแต่ละกลไกทำถูกในมุมของตนเองครับ แต่ผมว่า "เราไม่มีกลไก" ที่เข้ามากำกับกลไกที่มีอยู่ให้ไปในทิศทางเดียวกัน แต่ก็เกรงใจกลไกต่าง ๆ ที่ขับอยู่ เพราะทุกกลไกมีเป้าหมายของตนไปกันคนละทิศคนละทาง จะเรียกร้องหากลไกที่เข้ามาคุมกลไกทั้งหมดก็เป็นเรื่องในจินตนาการเท่านั้น หากจะคุมกลไกทั้งหมดก็ต้องทำ Convergence คือ หลอมรวมเข้าด้วยกัน แต่แน่นอนว่าผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบคงไม่ชอบ ทุกคนชอบอิสระเสรีเหนืออื่นใด ปัจจุบันประเทศไทย…

Continue Readingกลไกไม่ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

กระทรวงมหาดไทยระงับการเข้าถึง facebook

เรื่องนี้จริง หรือหลอก .. รอฟังข่าวครับ ไปพบ tweet ว่า กระทรวงมหาดไทย บล็อก เฟซบุ๊ค หรือ ปิดกั้น จำกัดสิทธิ์ หยุดให้บริการ กระชับพื้นที่ สิทธิเข้าถึงข้อมูล มีผล 1 ตุลาคม 2555 คนที่ลำปางย่อมได้รับผลกระทบแน่นอน ผมยืนอยู่ฝั่งคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกไม่พอใจ รู้สึกว่าภาครัฐสมัยนี้ ประเมินผล แล้วนำผลประเมินมาใช้ เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง จึงค้นจากอินเทอร์เน็ต พบที่ http://faceblog.in.th/2012/09/moi-no-facebook/ มีรายละเอียดว่า ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร…

Continue Readingกระทรวงมหาดไทยระงับการเข้าถึง facebook

เทศบางตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

  ผู้บริหาร นายสมพร วะเท นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว นายกิตติชัย ศักดิ์มาตุภูมิ ปลัดเทศบาลตำบลบ่อ แฮ้ว ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์กระดาษสาบ้านท่าล้อ ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง นำเสนอโครงการไว้ดังนี้ 1.โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า จากลำน้ำตุ๋ยสู่พื้นที่การเกษตร จากสะพานบ้านท่าล้อไปจนถึงหมู่บ้านบ่อแฮ้ว สันกลาง จนสิ้นสุดเขต เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสำนักงานชลประทาน 2.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการสร้างพนังป้องกันน้ำท่วมและตลิ่งข้าง พร้อมถนนเลียบ ลำน้ำตั้งแต่สะพานบ้านท่าล้อ บ้านน้ำโท้งอุดมพรบ้านม่วงแงว และบ้านทับหมาก จัดให้มีสวนสุขภาพและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จัดให้มีเรือหายาว…

Continue Readingเทศบางตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

  นายเอกพงษ์ วงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม นางสาวบงกช บุญเจิรญ ปลัดเทศบาล และชาวเทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของตำบลทุ่งงาม หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 054286159 อีเมล webmaster@tunggham.go.th วิสัยทัศน์ "มุ่งพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่   มีเศรษฐกิจดี   สังคมดี   สิ่งแวดล้อมดี ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบการ ร่วมคิดร่วมทำ เพื่อให้การแก้ไขปัญหามุ่งไปสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน" แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลทุ่งงาม  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน -…

Continue Readingเทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

ผู้ว่าจังหวัดลำปางคนที่ 38

จังหวัดลำปาง มีผู้ว่าราชการคนที่ 38 คือ นายบุญเชิด คิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2554 โดยย้ายจากรองอธิบดีกรมที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการรวม 20 ราย ซึ่งในรายชื่อชุดนี้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางตามประกาศของ ครม. ประวัติการศึกษา ปี 2522     นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2542     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการทำงาน ปี 2515  …

Continue Readingผู้ว่าจังหวัดลำปางคนที่ 38