แขกแก้วจากญี่ปุ่นมาเยือนเมืองลำปาง คิขุอาโนเนะทุกคนเลย

ทุก ๆ ปีเพื่อนจาก Fukui University of Technology จะมาเยือนลำปาง เพราะที่มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความสัมพันธ์กันทางวิชาการ เพื่อน ๆ ผมทั้ง ดร.สุจิรา อ.อดิศักดิ์ อ.นงลักษณ์ อ.ธวัชชัย อ.ศศิวิมล อ.เจนจิรา อ.เมธัส ให้การต้อนรับขับสู้ ดูแลเป็นอย่างดี พาไปกิน ไปดูศิลปวัฒนธรรม ไปดูธุรกิจ และกลับมานั่งทำงาน Workshop กัน จนเป็นผลงานขึ้นนำเสนอ ได้ฟังเพื่อนจากญี่ปุ่นพูด 3 เรื่อง 1.…

Continue Readingแขกแก้วจากญี่ปุ่นมาเยือนเมืองลำปาง คิขุอาโนเนะทุกคนเลย

Fukui university of technology ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2557

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง โดย Professor Fumio Nakayasu, Applied Nuclear Technology จาก Fukui University of Technology ประเทศญี่ปุ่น นำทีมอาจารย์ และนักศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดย Associate Professor Akihiro Fujihara เป็น keynote speaker นำเสนอ…

Continue ReadingFukui university of technology ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2557