Tag Archives: forestinfo

ยกนิ้วให้เลยที่ท่านผู้ว่าลำปาง ทำให้จังหวัดมีป่าชุมชนมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ข่าวจาก นสพ.ลำปางนิวส์

ข่าวจาก นสพ.ลำปางนิวส์

ในขณะนี้มีข่าวเรื่องเขาหัวโล้น ปัญหาเผาป่า การลักลอบตัดไม้
มีในหลายจังหวัดของประเทศ เป็นปัญหาที่แก้ไขด้วยวิธีที่ต่างกันไป
แต่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 อ่านข่าวจาก นสพ.ลำปางนิวส์
ทำให้ต้องอึ้งในความสามารถของท่านผู้ว่าสามารถ ลอยฟ้า
ที่น่าจะหาใครทัดเทียมได้ยาก
เพราะตอนท่านเข้ามารับตำแหน่งใหม่นั้น (เข้าลำปาง 1 ตุลาคม 2558)
กรมป่าไม้ได้สำรวจข้อมูลป่าชุมชนที่ลำปาง พบว่ามี 1.92 แสนไร่
ใน 239 หมู่บ้าน ตอนนั้นจังหวัดลำปางถูกจัดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ
เมื่อท่านเข้ามาทำงาน และส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านมีป่าชุมชนของตนเอง
จะได้ดูแล รักษา ไม่ตัดไม้ไปขาย ไม่เผาทำลาย ร่วมกิจกรรมกับชุมชน
อาทิ
รวมพลังพิทักษ์อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ทำแนวกันไฟในป่าชุมชน
http://chiangrai.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=160215145951
ผลักดัน ต้นจำปีหลวงใหญ่สุดในโลก
http://lampang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=151013140611
1 หมู่บ้าน 1 ป่าชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และทดแทนป่าที่ถูกทำลาย
http://www.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=151225143732

แล้วเมื่อกรมป่าไม้สำรวจอีกครั้ง พบว่าพื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น 4.27 แสนไร่
ใน 282 หมู่บ้าน
แล้วเป็นผลให้จังหวัดลำปางถูกจัดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
ข้อมูลโดย พนม จอมอินตา พบใน นสพ.ลำปางนิวส์
http://forestinfo.forest.go.th/55/fCom_area.aspx

ข้อมูลสารสนเทศ ของกรมป่าไม้

ข้อมูลสารสนเทศ ของกรมป่าไม้

จากการติดตามผลงานผู้ว่าสามารถ ลอยฟ้า
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมที่ชาวลำปางต้องพูดถึงกันไปอีกนาน
เมื่อนำข้อมูลมาประมวลผลพบว่า
– หมู่บ้านเพิ่มอีก 43 หมู่บ้าน
จาก 239 เป็น 282 หมู่บ้าน หรือเพิ่มขึ้น 18 เปอร์เซ็นต์
– พื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มอีก ไร่ 2.35 แสนไร่
จาก 1.92 เป็น 4.27 แสนไร่ หรือเพิ่มขึ้น 222 เปอร์เซ็นต์
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1359577557402649&id=100000512536077

ภาพแสดงพื้นที่ป่าชุมชนที่เพิ่มขึ้นใน google map

ภาพแสดงพื้นที่ป่าชุมชนที่เพิ่มขึ้นใน google map