Tag Archives: facebook

ส่งต่อจดหมายขอเป็นส่วนตัว (itinlife559)

the_great_moon

จดหมายลวง หรือข่าวลวง หรือไวรัสหลอกลวง มีชื่อภาษาอังกฤษว่าโฮแอ็ค (Hoax) เป็นคำที่มักนำมาพูดในหัวข้อไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ การแชร์ หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่จริง ผู้ส่งต่อคือผู้ติดไวรัสหลอกลวง เมื่อเกิดขึ้นก็จะติดต่อ และแพร่กระจายได้เร็ว โดยเฉพาะยุคก่อนสื่อสังคม โฮแอ็คจะรู้จักกันมากและแพร่กระจายผ่านอีเมล อาทิ ได้รับอีเมลแจ้งเตือนว่าผู้ให้บริการอีเมลจะปิดบริการ หากต้องการให้บริการนี้อยู่ต่อ ให้ส่งจดหมายฉบับนี้ไปยังเพื่อนอีก 20 คน เพื่อเป็นข่าวสารย้อนกลับไปยังผู้ให้บริการและจะยังให้บริการต่อไป โดยโฮแอ็คเป็นไวรัสที่ติดคน ถ้าคนเชื่อก็จะส่งต่อไปเรื่อย ติดต่อเนื่องกันไป ลักษณะการกระจายข่าวหลอกลวงแปรผันกับความอ่อนไหวในประเด็นของผู้ติดไวรัส
กรณีข่าวลวง หรือโฮแอ็คเรื่องเฟสบุ๊คที่แพร่หลายเมื่อ 2 กรกฎาคม 2559 จนมีชาวเฟสบุ๊คบางคนปฏิบัติตามคำแนะนำในข่าวลวง แล้วโพสต์ข้อความในหน้าโปรไฟร์ของตน เพราะเขียนได้น่าเชื่อ และกระทบความเป็นส่วนตัว (Privacy) คำว่า คิดก่อนโพสต์ (Think before post) อาจเข้าหยุดการแพร่ข่าวล่วงได้ไม่ทัน เพราะคนที่โพสต์มักคิดอย่างดีแล้วถึงได้โพสต์ตามคำแนะนำ สำหรับคนที่ไม่แชร์ข่าวลวงเรื่องความเป็นส่วนตัว เช่น อ.ปริญญา หอมเอนก เพราะมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบรักษาความมั่นคงทางไอที และต้องบรรยายเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอ ส่วนคนที่เคยดูคลิ๊ปคิดก่อนเชื่อ เช็คก่อนแชร์ (Check before share) ของ AIS เรื่อง ทามะนาว รักษามะเร็งได้ ก็น่าจะได้ตระหนักก่อนแชร์ตามบทเรียนที่ได้จากการชมคลิ๊ป และท่านที่ทำงานด้านสุขภาพก็จะไม่ติดไวรัสหลอกลวงเรื่องนี้

http://hoaxes.org/archive/permalink/the_great_moon_hoax

คำว่า Hoax แปลว่า หลอกลวง ไม่ได้กำเนิดมาจากยุคคอมพิวเตอร์ พบว่าปีค.ศ.1835 มีบทความเรื่องสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ (The Great Moon Hoax) ทั้งหมด 6 ตอน เขียนโดย Sir John Herschel ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ The New York Sun ข่าวนี้แพร่กระจายออกไปผ่านการบอกเล่า จากคนสู่คน จากรุ่นสู่รุ่นมากว่า 180 ปี ทำให้หนังสือพิมพ์ขายดีขึ้นอย่างชัดเจน และหลังจากความจริงปรากฏ หนังสือพิมพ์ก็ยังขายดีต่อเนื่อง คนที่เชื่อจากการอ่านหนังสือพิมพ์ก็ยังเชื่อต่อไป และนำไปเล่าต่อให้ลูกให้หลานฟัง ปัญหาของโฮแอ็คจะมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นกับประเด็นที่หลอกลวง

ชวนแสดงตัวว่าท่านอยู่อำเภอใด

facebook.com/groups/tourlampang

facebook.com/groups/tourlampang

ชวนแสดงตัวว่าท่านอยู่อำเภอใด

https://www.facebook.com/groups/tourlampang/permalink/637253672960594/

อำเภอใดที่ท่านเกี่ยวข้องมากมาย
แสดงตัว เพื่อรวมตัวเป็นพลัง
โบราณว่า “สามัคคีคือพลัง

ข้อมูลอำเภอปี 2548 รวม 781,260 คน
โดยจัดลำดับตามจำนวนประชากร
1 อ.เมืองลำปาง (1,156.623 ตร.กม.) 229,947
2 อ.เกาะคา (551.152 ตร.กม.) 63,981
3 อ.เถิน (1,634.763 ตร.กม.)  62,928
4 อ.แม่ทะ (914.650 ตร.กม.) 70,034
5 อ.งาว (1,815.313 ตร.กม.) 58,943
6 อ.ห้างฉัตร (684.757 ตร.กม.) 51,387
7 อ.วังเหนือ (1,034.323 ตร.กม.) 45,326
8 อ.แจ้ห่ม (1,349.121 ตร.กม.)  42,659
9 อ.แม่เมาะ (855,044 ตร.กม.) 38,720
10 อ.เมืองปาน (865.103 ตร.กม.) 34,585
11 อ.เสริมงาม (631.727 ตร.กม.) 32,757
12 อ.สบปราบ (502.464 ตร.กม.) 28,525
13 อ.แม่พริก (538.921 ตร.กม.) 21,468
http://www.thaiall.com/disaster/i_lp04.htm

กระทรวงมหาดไทยระงับการเข้าถึง facebook

มหาดไทย ระงับ การเข้าถึง facebook

มหาดไทย ระงับ การเข้าถึง facebook

เรื่องนี้จริง หรือหลอก .. รอฟังข่าวครับ

ไปพบ tweet ว่า กระทรวงมหาดไทย บล็อก เฟซบุ๊ค
หรือ ปิดกั้น จำกัดสิทธิ์ หยุดให้บริการ กระชับพื้นที่ สิทธิเข้าถึงข้อมูล
มีผล 1 ตุลาคม 2555 คนที่ลำปางย่อมได้รับผลกระทบแน่นอน
ผมยืนอยู่ฝั่งคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกไม่พอใจ
รู้สึกว่าภาครัฐสมัยนี้ ประเมินผล แล้วนำผลประเมินมาใช้
เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง

จึงค้นจากอินเทอร์เน็ต พบที่ http://faceblog.in.th/2012/09/moi-no-facebook/

มีรายละเอียดว่า

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้ตรวจสอบการใช้งานของระบบอินเตอร์เน็ตในรอบ 8 เดือน ในปีงบประมาณ 2555
พบว่าโดเมนที่มีจำนวนการเรียกใช้มากที่สุด 10 อันดับแรก
ปรากฏว่าเป็นการใช้บริการดาวน์โหลดข้อมูลภาพและเสียง
ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศ และมีการเรียกใช้มากในลักษณะออนไลน์
เช่น www.facebook.com เป็นต้น
ซึ่งการใช้งานดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการ
ทำให้สิ้นเปลืองช่องสัญญาณ (Bandwidth) จำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เกิดประโยชน์สูงสุด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดมาตรการการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
โดยระงับการเข้าถึง Website ที่ให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลภาพและเสียง
ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานบางเว็บไซต์ และงดการใช้งานเว็บออนไลน์
เช่น www.facebook.com
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ในช่วงระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวต่อไป

 

 ตามประกาศ เห็นว่า รองปลัดกระทรวงฯ ลงนามมาแล้วครับ