Tag Archives: election

เปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

ระยะนี้ (ม.ค. – ก.พ.2564) พบเห็นเพื่อน ๆ ชาวโซเชียล โพสต์เรื่องราวแสดงตนได้อย่างเด่นชัด ทั้งภาพ profile และชื่อสกุล รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เชิงบวก และสร้างสรรค์ สืบเนื่องมาจากจะมีการเลือกตั้งนายก และสท. ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่มักแนะนำนิสิตอยู่เสมอ ว่าให้ดูพี่ ๆ เค้าเป็นตัวอย่างว่า ภาพประจำตัว ชื่อสกุล และเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นสมาชิก หรือตัวแทนของประชาชนได้อย่างชัดเจน ซึ่งตัวอย่างผลงานของกลุ่มต่าง ๆ ผมมักจะแชร์ไปที่ แฟนเพจ “เทียวลำปางหนา” เพื่อค้นค้นได้ง่ายในภายหลัง และแบ่งปันเรื่องราวในลำปาง

เปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

เปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

ผลการสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ในเช้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า มีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง มาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่แล้วทั้งหมด 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิกถึง 24 คน แบ่งเป็นเขตละ 6 คน และได้มีการจับฉลากเพื่อรับหมายเลขผู้สมัครทั้งหมด 4 เขต สำหรับผลการจับสลากเบอร์มีดังนี้
เบอร์ 1 นายณรงค์ พินธิสืบ กลุ่มความสุขนครลำปาง
เบอร์ 2 นายนิมิตร จิวะสันติการ กลุ่มนครลำปาง
เบอร์ 3 นายอภิชัย สัชฌะไชย กลุ่มลำปางพัฒนา
เบอร์ 4 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ กลุ่มภูมิลำปาง
เบอร์ 5 นายปุณณสิน มณีนันท์ กลุ่มลำปางก้าวหน้า

แต่ละกลุ่มมีกลุ่มเฟสบุ๊คสำหรับการสื่อสารผ่านสื่อสังคม ดังนี้
กลุ่ม 1 “กลุ่มความสุขนครลำปาง – Happiness of Lampang City”
กลุ่ม 2 “กลุ่มนครลำปาง”
กลุ่ม 3 “กลุ่มลำปางพัฒนา LampangDevelopment”
กลุ่ม 4 “กลุ่มภูมิลำปาง”
กลุ่ม 5 “กลุ่มลำปางก้าวหน้า Lampang Forward”

 เปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

เตรียมเปิดศึก ชิงนายกเทศมนตรีนครลำปาง

https://web.facebook.com/lannapost/posts/1772909482871489

ที่ลำปาง
ที่ที่ผมใช้ชีวิตกินนอนอยู่
มีผู้สมัครนายกเทศบาลฯ 5 ท่าน
ผมรู้จักเกือบทุกท่าน
ทุกกลุ่มก็มีเพื่อนที่รู้จัก เพื่อนสนิท ครู อาจารย์ ลูกศิษย์ รุ่นน้อง
กระจายทุกกลุ่มเช่นกัน
ผมคิดว่าเยอะที่สุดแล้ว แต่ก็คิดผิด
เมื่อไปส่องเชียงใหม่ พบผู้สมัครนายกฯ 6 คน
แต่มองพื้นที่แคบลงหน่อย
ที่เกาะคา กับ เวียงตาล (นิวัฒน์)
ไม่มีใครสมัครแข่งกับนายกปุ้ยเลย
คงเพราะผลงานนายกปุ้ยเด่น
จนไม่น่าจะมีเบอร์ 2 ตามได้
พี่ ๆ น้อง ๆ สท. ในเขตเกาะคา
ก็ดูชุมชน อย่างดีเยี่ยม
ไปส่องเฟสนายกได้
พบผลงานตาม timeline เยอะเลย
ปล. เป็นภาพที่ผมฉาย
ไปที่ lampang.net

ผลเลือกตั้ง ส.ว. 2557

ผลเลือกตั้ง ส.ว. 2557

ผลเลือกตั้ง ส.ว. 2557

ประกาศผลคะแนน
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2557 จังหวัดลำปาง
วันที่ 30 มีนาคม 2557
ลำปางมีผู้สมัคร 5 ท่าน ได้แก่
1. นายวราวุฒิ หน่อคำ ได้คะแนนเสียง 138,992 คะแนน
2. นายอำนวย เงินกระแชง ได้คะแนนเสียง 8,414 คะแนน
3. นายธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร ได้คะแนนเสียง 7,092 คะแนน
4. นายบุญชู ตรีทอง ได้คะแนนเสียง 106,755 คะแนน
5. ดาบตำรวจกิจชนะชัย ปะละ ได้คะแนนเสียง 22,038 คะแนน

ผู้มีสิทธิ 616,513
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 351,906 คิดเป็นร้อยละ 57.08
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 48,430 คิดเป็นร้อยละ 13.76


สรุปเพิ่มเติม
1. อำเภอที่มาใช้สิทธิมากที่สุด คือ อ.เมืองลำปาง 98,943 คน
2. อำเภอที่มีร้อยละที่มาใช้สิทธิมากที่สุดคือ อ.ห้างฉัตร ร้อยละ 65.09
3. อำเภอที่มีร้อยละที่มาใช้สิทธิน้อยที่สุดคือ อ.งาว ร้อยละ 51.42

สรุปผู้มาใช้สิทธิแยกตามอำเภอ

สรุปผู้มาใช้สิทธิแยกตามอำเภอ

https://www.facebook.com/download/254432224729888/elect57_02.pdf
https://www.facebook.com/download/1468886740007441/elect57_01.pdf
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1244/
http://www2.ect.go.th/home.php?Province=lampang

ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง ส.ว. 2557

all

พบเอกสารชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557
เวลา 08.00 – 15.00 น.
ไปเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาพ
เลือกคนดี มีคุณภาพ ไปตรวจสอบ ปลอดการเมือง
โดยมีส.ว.จังหวัดละ 1 คน รวมทั้งประเทศมี 77 คน
มีวาระ 6 ปี และห้ามเป็น 2 วาระติดต่อกัน

ลำปางมีผู้สมัคร 5 ท่าน ได้แก่
1. นายวราวุฒิ หน่อคำ
2. นายอำนวย เงินกระแชง
3. นายธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร
4. นายบุญชู ตรีทอง
5. ดาบตำรวจกิจชนะชัย ปะละ

 

นายวราวุฒิ หน่อคำ

นายวราวุฒิ หน่อคำ

นายอำนวย เงินกระเชง

นายอำนวย เงินกระเชง

นายธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร

นายธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร

นายบุญชู ตรีทอง

นายบุญชู ตรีทอง

ดาบตำรวจกิจชนะชัย ปะละ

ดาบตำรวจกิจชนะชัย ปะละ

 

ผลเลือกตั้ง ส.อบจ. ลำปาง 2555

ผลเลือกตั้ง ส.อบจ. ลำปาง 2555

ผลเลือกตั้ง ส.อบจ. ลำปาง 2555

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.อบจ. ลำปาง
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555 ( อย่างไม่เป็นทางการ )
http://www.lp-pao.go.th/main/2011-02-07-18-23-59/396–30-

สรุปผล
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ฯ     595,569    คน
ผู้มาใช้สิทธิ ฯ     373,591    คน
คิดเป็นร้อยละ       62.73
บัตรเสีย    14,331      บัตร
บัตรเสียคิดเป็นร้อยละ         3.84
ไม่ประสงค์ลงคะแนน      27,819    บัตร
ไม่ประสงค์ ฯ คิดเป็นร้อยละ         7.45
บัตรดี    331,441    บัตร
บัตรดีคิดเป็นร้อยละ        88.72

1. อ.เมืองลำปาง เขต 1
หมายเลข 1                            นางสาวมนชยา     ชรากร                2,639  
หมายเลข 2                            นายจำนงค์          โยธา                       2,224
หมายเลข 3                            นายเอกสิทธิ์         มานะรุ่งโรจน์             2,046

2. อ.เมืองลำปาง เขต 2
หมายเลข 1                            นายอำนวย            วรญาณกุล          2,941
หมายเลข 2                            นายสุภาพ              วงศ์ษา        2,782
หมายเลข 3                            นางสาวสรวงสุฎา     โพธิ์แก้ว                1,110

3. อ.เมืองลำปาง เขต 3
หมายเลข 1                           นายวสันต์              อุณหเลขจิตร       4,612
หมายเลข 2                            พ.ต.อ.ณรงค์          จันทราช    1,924
หมายเลข 3                            นายกรรณ              จันทะวงศ์               1,635

4. อ.เมืองลำปาง เขต 4
หมายเลข 1                            นายศุภณัฐ             เมืองคำบุตร            1,672
หมายเลข 2                            นายถาวร               บุปผาเจริญ         3,102
หมายเลข 3                            นายวิทยา              วงศ์ชมพู            1,721
หมายเลข 4                            นายประสงค์            มิ่งเชื้อ                   1,338
หมายเลข 5                            นายสิทธิพันธ์           จิรเลิศประภา          2,294

5. อ.เมืองลำปาง เขต 5
หมายเลข 1                            นายณรงค์              พินธิสืบ       9,119

6. อ.เมืองลำปาง เขต 6
หมายเลข 1                            นายมงคลศิลป์         ศรีอิ่นแก้ว                  6,367
หมายเลข 2                            นายจิณณ์              ถาคำฟู         7,214

7. อ.เมืองลำปาง เขต 7
หมายเลข 1                            นายประสิทธิ์         เตชะปลูก              8,373
หมายเลข 2                            นายประเทศ          อินทะจันทร์                  1,564
หมายเลข 3                            นายแสวง              แก้วปิง                        692

8. อ.เมืองลำปาง เขต 8
หมายเลข 1                           นายวิเชียร              เรืองบุญมา          5,463
หมายเลข 2                            นายศุภโชค            ภัควลัญช์                  5,181

9. อ.เมืองลำปาง เขต 9
หมายเลข 1                            นายนิกร                 ธรรมลังกา           5,243
หมายเลข 2                            นายบุญสม              ชมภูมิ่ง       1,781
หมายเลข 3                            นายไพศาล              ชรากร                     5,132

10. อ.เกาะคา เขต 1
หมายเลข 1                            นายวัฒนา               สิทธิวัง       6,440
หมายเลข 2                            นายพละวัฒน์            วรรณโวหาร              2,834
หมายเลข 3                            ด.ต.แสวง                คำภีระ                        482

11. อ.เกาะคา เขต 2
หมายเลข 1                            นายเรืองฤทธิ์           หมื่นประจักษ์              1,484
หมายเลข 2                            นายพิเชฐ                ทินอยู่                  4,988
หมายเลข 3                            นายกตัญญู             เรือนตุ่น                     1,197
หมายเลข 4                            นายสมภพ               นวลอนงค์                 2,253

12. อ.เกาะคา เขต 3
หมายเลข 1                            นายมิตร                 ธรรมวงศ์              7,118
หมายเลข 2                            นายเฉลิมวุฒิ           เตปินตา                    1,169
หมายเลข 3                            นายตะวัน               ขิงทอง          1,500

13. อ.งาว เขต 1
หมายเลข 1                            นายณัฐวุฒิ            เรือนเงิน    3,554
หมายเลข 2                            นางรัตนาภรณ์        แก้ววรรณ    2,620
หมายเลข 3                           นายธีรพล              ศรีวงษ์    6,550

14. อ.งาว เขต 2
หมายเลข 1                            นายศุภชัย              ดอกพิกุล                4,077
หมายเลข 2                          นายนิพนธ์              นันทะสี   7,454

15. อ.แจ้ห่ม เขต 1
หมายเลข 1                            นายสมบูรณ์          รูปสะอาด                8,515

16. อ.แจ้ห่ม เขต 2
หมายเลข 1                            นายจรัญ              รูปสะอาด                  9,311

17. อ.เถิน เขต 1
หมายเลข 1                            นายญาณวรุฒน์        ธรรมชาติ              3,391
หมายเลข 2                            นายโสภณ             คำวรรณ  3,761
หมายเลข 3                            นายอนุศักดิ์            อินทะวงศ์                       1,104
หมายเลข 4                           นายนิรันดร์             ปัญญาสิทธิ์                4,771
หมายเลข 5                            นายรุ่ง                  กันชาติ                607

18. อ.เถิน เขต 2
หมายเลข 1                            นายสวงษ์              เครือคำอ้าย               1,176
หมายเลข 2                            นายทวี                 ศรีวิชัย                       7,922
หมายเลข 3                            นายเทวินทร์           จันทราช   2,698

19. อ.แม่ทะ เขต 1
หมายเลข 1                            นายบุญเลิศ           แสนเทพ 12,157
หมายเลข 2                            นายวิทยา              ฤทัยสว่างสกุล           4,487

20. อ.แม่ทะ เขต 2
หมายเลข 1                            นายเขม                กษิดิ์เดชะคุณ               4,610
หมายเลข 2                          นายคมสัน              จิตรมั่น     6,763
หมายเลข 3                            นายคณิศร              บุรีย์                               2,817

21. อ.แม่เมาะ เขต 1
หมายเลข 1                            ด.ต.สอาด              บุญลอง  2,583
หมายเลข 2                            นายอดุลย์              วงค์นันตา                     1,796
หมายเลข 3                          นายจิรพิพัฒน์         วงศ์เปี้ย                     2,840
หมายเลข 4                            นายอภิชัย              เกี๋ยงแก้ว                         574
หมายเลข 5                            นายผดุง                 ปัทม์แก้ว                        794

22. อ.แม่เมาะ เขต 2
หมายเลข 1                            นายสว่าง               จาคำมา  2,709
หมายเลข 2                          นายธรรมการ        ชุมศรี                           5,238
หมายเลข 3                            นายบุญเทียน           กาคำ    1,032

23. อ.วังเหนือ เขต 1
หมายเลข 1                           นางสุปราณี           เกิดมูล                     6,276
หมายเลข 2                            นายสุทัศน์             ยวนตา                        4,834
หมายเลข 3                            ว่าที่ ร.ต.สุพจน์       มหัทธนสถิตย์                   203

24. อ.วังเหนือ เขต 2
หมายเลข 1                           นายรัตนชัย          สมมี                            6,214
หมายเลข 2                            นายเอกชัย            กระทาง        4,668

25. อ.ห้างฉัตร เขต 1
หมายเลข 1                            นายไพโรจน์           สุขคำเมือง              5,555
หมายเลข 2                           นายมนัส              พิจอมบุตร               5,870

26. อ.ห้างฉัตร เขต 2
หมายเลข 1                          นายบุญเชิด           พรมศร                       6,496
หมายเลข 2                            นายสายัณห์          ใหม่ทา       6,203

27. อ.แม่พริก
หมายเลข 1                          พ.ต.ท.พิมล            คงทอง       4,219
หมายเลข 2                            นายถนอมชัย           ทิชัย                               3,710

28. อ.เมืองปาน
หมายเลข 1                            นายพิษณุพล         ประสาน    13,208

29. อ.สบปราบ
หมายเลข 1                            นายณรงค์              ทองฟู                     6,528
หมายเลข 2                           นายปิลันธน์         รัตนวราภรณ์                8,020

30. อ.เสริมงาม
หมายเลข 1                           นายเชน               ปานสังข์       8,027
หมายเลข 2                            นางณัฐธิดา           แก้วปัญญา                      4,241
หมายเลข 3                            ว่าที่ร้อยตรีสว่างกิจ   คำบุรี                  3,624

หมายเหตุ ***

ผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.อำำเภอห้างฉัตร  เขต 1  ยังไม่สามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้  เนื่องจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 18 ฉีกต้นขั้วบัตรเลือกตั้งพร้อมบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ ฯ
ดังนั้น  เพื่อความโปร่งใสและบริสุทธิยุติธรรม  คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจึงประกาศให้งดการลงคะแนน และ ผอ.กกต.อบจ.ลำปาง  โดยความเห็นชอบของ กกต.จังหวัดลำปาง ได้ประกาศกำหนดวันลงคะแนนใหม่ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.