งานวาดการ์ตูน แสดงเหตุการณ์ present simple tense

เห็นเด็ก ๆ ช่วยกันวาดการ์ตูนผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่เย็น พอตกดึกมาปรึกษาว่า ส่งอย่างไรไม่เข้าใจ แล้วอะไรคือ URL ศัพท์ URL = Uniform Resource Locator หรือ Web Address สรุปว่าในวิชาภาษาอังกฤษที่สอนนักเรียน ม.3 คุณครูได้รับงานมอบหมายให้วาดการ์ตูนแสดงเหตุการณ์ พร้อมข้อความภาษาอังกฤษ แบบ present simple tense จำนวน 3 scene โดยมีตัวอย่าง และวิธีการให้เรียนรู้ใน album ของ fb…

Continue Readingงานวาดการ์ตูน แสดงเหตุการณ์ present simple tense

งานศิลปะของนักเรียน วาดปก notebook

  8 เม.ย.56 วันนี้นักเรียน ม.2 และ ม.3 ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยไปรับเงินอุดหนุน 660 บาทจากรัฐบาล และซื้อสมุดของโรงเรียน 210 บาท จากนั้นก็ไปจ่ายค่าเล่าเรียน 3,700 บาท โดยสมุดที่ได้รับมาแต่ละปีก็จะมีปกที่สวยงาม เป็นงานศิลปะจากผลงานการวาดของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละปี งานศิลปะมีความหลากหลายอาจใช้มือวาด ใช้ภาพถ่าย หรือใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ เป็นความหลากหลายที่งดงาม   ศิลปินนักเรียน 2556 - ยุรนันท์ แมะบ้าน - ธิติพัฒน์…

Continue Readingงานศิลปะของนักเรียน วาดปก notebook