Tag Archives: drawing

งานวาดการ์ตูน แสดงเหตุการณ์ present simple tense

toondoo

toondoo

เห็นเด็ก ๆ ช่วยกันวาดการ์ตูนผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่เย็น
พอตกดึกมาปรึกษาว่า ส่งอย่างไรไม่เข้าใจ แล้วอะไรคือ URL
ศัพท์ URL = Uniform Resource Locator หรือ Web Address

สรุปว่าในวิชาภาษาอังกฤษที่สอนนักเรียน ม.3
คุณครูได้รับงานมอบหมายให้วาดการ์ตูนแสดงเหตุการณ์
พร้อมข้อความภาษาอังกฤษ แบบ present simple tense
จำนวน 3 scene โดยมีตัวอย่าง และวิธีการให้เรียนรู้ใน album ของ fb

อันที่จริง เด็ก ๆ ก็ส่งได้ แต่ปัญหาคือ ภาพตัวอย่างขั้นตอนต่างกับที่ทำ
ที่ปรากฎไม่เหมือนกับภาพที่เห็นในจอภาพ
ซึ่งภาพที่ครูแบ่งปันมามีไม่มีขั้นตอนการ publish
แต่ในตัวอย่างเลือก private แล้ว share ให้ครูทางอีเมล
ถ้าทำตามขั้นตอนก็จะไม่เห็นผลงานที่ publish แบบของคุณครู
ก็สรุปว่า publish ก่อน แล้วค่อย share ผ่านอีเมลส่งครู

เมื่อทำตามขั้นตอนที่แนะนำแล้ว ก็ต้องส่งงาน 2 แห่ง
1. เลือก save as แล้ว share ให้คุณครูทางอีเมล
2. post toondoo profile url ใน fb group

http://www.toondoo.com/

งานศิลปะของนักเรียน วาดปก notebook

ปกสมุด 2556

ปกสมุด 2556

 

8 เม.ย.56 วันนี้นักเรียน ม.2 และ ม.3 ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยไปรับเงินอุดหนุน 660 บาทจากรัฐบาล และซื้อสมุดของโรงเรียน 210 บาท จากนั้นก็ไปจ่ายค่าเล่าเรียน 3,700 บาท โดยสมุดที่ได้รับมาแต่ละปีก็จะมีปกที่สวยงาม เป็นงานศิลปะจากผลงานการวาดของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละปี งานศิลปะมีความหลากหลายอาจใช้มือวาด ใช้ภาพถ่าย หรือใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ เป็นความหลากหลายที่งดงาม

 

ปกสมุด 2556

ปกสมุด 2556

ปกสมุด 2556

ปกสมุด 2556

ปกสมุด 2556

ปกสมุด 2556

ปกหลังสมุด 2556

ปกหลังสมุด 2556

ศิลปินนักเรียน 2556
– ยุรนันท์ แมะบ้าน
– ธิติพัฒน์ สอนแปง
– อารยา พงษ์เลาหพันธุ์
– ทิพย์อักษร สุวรรณลักษณ์

ศิลปินนักเรียน 2555
– วัชรชัย เวชโช
– ยุรนันท์ แมะบ้าน
– มัณฑนา สีตลานุชิต
– พชญ์สินี สุวรรณธวัช
– ทิพย์อักษร สุวรรณลักษณ์

ปกสมุด 2555

ปกสมุด 2555

 

 

ปกสมุด 2555

ปกสมุด 2555

ปกสมุด 2555

ปกสมุด 2555

ปกสมุด 2555

ปกสมุด 2555

ปกสมุด 2555

ปกสมุด 2555

ปกสมุด 2555

ปกสมุด 2555

ปกหลังสมุด 2555

ปกหลังสมุด 2555

ในส่วนของธุรกรรมทางการเงิน เด็ก ๆ ไปรับเงินอุดหนุนจากคุณครู และเข้าแถวซื้อสมุดจากผู้ประกอบธุรกิจโดยระบุลำดับที่ในห้องเรียน ส่วนผู้ปกครองก็จ่ายค่าเล่าเรียนโดยมีธนาคารมาตั้งโต๊ะ โดยผู้ปกครองกรอกชื่อ สกุล ห้อง ชั้น และเลขประชำตัว 5 หลัก ลงในใบนำฝากของธนาคาร ชำระเงิน แล้วรับหลักฐานเป็นสำเนาใบนำฝากของธนาคาร

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151523104362272&set=a.10150945395632272.435218.350024507271