Tag Archives: dam

ข้อดีของฝายชะลอน้ำในหน้าแล้ง

ฝายชะลอน้ำ

ฝายชะลอน้ำ

ฝายชะลอน้ำ (Check Dam) ที่มักจัดสร้างขึ้นในภาคเหนือของไทย
เพื่อชะลอการไหลของน้ำ เก็บกักน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง
สถาบันการศึกษา ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนเต็มที่
เมื่อฝนตกลงมามาก
น้ำปริมาณหนึ่งก็จะถูกเก็บกักไว้เหนือฝาย
แล้วค่อย ๆ ไหลลงไปยังที่ต่ำ หรือชะลอการไหลลงไป
ผ่านไปยังพื้นที่เกษตร พื้นที่บ้านเรือนเพื่อใช้อุปโภค บริโภค
ในทางการเกษตรก็จะช่วยให้พืชเจริญงอกงาม
และช่วยให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คลิ๊ป .. สร้างฝายชะลอน้ำ ลำปาง


http://www.nation.ac.th/news-detail.php?main=9/32/243&content=498

ชาวลำปาง…ขานรับสามเขื่อน

1 พ.ย.56 วันนี้อ่านข่าวของคมชัดลึก แล้วสะดุดหัวข้อข่าวว่า ชาวลำปาง ขานรับเขื่อนถึง 3 เขื่อนที่จะเพิ่มขึ้น จากที่มีเขื่อนกิ่วลม และเขื่อนกิ่วคอหมา ซึ่งก่อนหน้านี้มีนักอนุรักษ์เดินเท้าจากแม่วงก์-กรุงเทพฯ กว่า 388 กม. แล้วชาวกรุงเทพฯ และชาวไทยก็สนับสนุนว่าไม่ควรสร้างเขื่อนแม่วงก์ .. เป็นอีกมุมที่น่าสนใจ

ต้องการเขื่อน

ต้องการเขื่อน

ชาวลำปาง…ขานรับ3เขื่อนโมดูลเอ1 : นิศานาถ กังวาลวงศ์/ณต ทิพยางกูรรายงาน

http://www.komchadluek.net/detail/20131030/171627.html

การเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นในโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านไปหลายเวที แน่นอนว่าคนในพื้นที่ย่อมมีทั้งเสียงคัดค้าน และเห็นด้วย ถือเป็นเรื่องปกติในการแสดงความคิดเห็น และการช่างน้ำหนักประเมินผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เช่นเดียวกับ การสร้างอ่างเก็บน้ำในโมดูล เอ 1 ทั้ง 3 แห่ง ในพื้นที่ จ.ลำปาง คือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งผาก ต.เวียงมอก อ.เถิน โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ ต.แม่ตีบ อ.งาว และ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 ต.บ้านอ้อน อ.งาว โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ชาวบ้านสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี เชื่อว่าจะได้คำตอบในระดับหนึ่งหลังเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

อย่างไรก็ตามก่อนถึงวันจริง ทีมข่าว “คม ชัด ลึก” ลงพื้นที่วัดกระแสชาวลำปาง มีท่าทีอย่างไรต่อแนวทางการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลชุดนี้

ว่าที่ ร.ต.จำรูญ กุญชรโพธิ์สกุล ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเวียงมอก ยืนยันว่า ชาวบ้านในพื้นที่อยากได้อ่างเก็บน้ำห้วยโปงผากมานานกว่า 20 ปีแล้ว เพราะได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมในหน้าฝน แต่พอเข้าหน้าแล้งกลับขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อเกษตรกรรม

“ที่ผ่านมาชาวบ้านที่ไม่สามารถปลูกพืชผลได้ในหน้าแล้ง ทำให้ขาดรายได้เลี้ยงครอบครัว บางรายจึงไปลักลอบเก็บของป่าและตัดไม้ออกมาจำหน่าย ทำให้ทรัพยากรป่าลดน้อยลง ถ้าไม่สร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ เชื่อว่าพื้นที่ป่าต้องลดลงยิ่งกว่านี้แน่ๆ ส่วนผู้ได้รับผลจากการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งผากมีแค่ 3 หลังคาเรือนเท่านั้น ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไร เพราะพูดคุยกันได้ ในเงื่อนไขที่รัฐจ่ายค่าชดเชยให้” ว่าที่ ร.ต.จำรูญย้ำ

สอดคล้องกับ “อำนาจ สมมะโน” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านหนองหอย ต.เวียงมอก บอกว่า เคยยื่นเรื่องไปยัง ส.ส.ลำปาง ทางจังหวัด และสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้สรางอ่างเก็บน้ำแต่เรื่องก็เงียบไป ชาวบ้านในพื้นที่เดือดร้อนมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง อีกด้านหนึ่งหากมีการสร้างอ่างเก็บน้ำย่อมส่งผลดีถึงพื้นที่ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เนื่องจากน้ำจะถูกกักเก็บไว้ตั้งแต่ตอนบน นอกจากนี้ยังลดปัญหาตัดไม้ทำลายป่า ได้ประโยชน์จากการทำประมงน้ำจืด การท่องเที่ยว และการทำประปาภูเขาสำหรับ ต.เวียงมอก ไม่ต่ำกว่า 6 หมู่บ้าน

ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ “สุวรรณ บุญเรือง” อดีตนายก อบต.แม่ตีบ พูดแทนคนในท้องถิ่นว่า ชาวบ้านสนับสนุนเพราะเข้าใจและมองเห็นประโยชน์ โดยเฉพาะด้านการเกษตรที่สามารถทำกินได้ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม ยังมีเสียงชาวบ้านที่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นประโยชน์ พยายามรวมกลุ่มคัดค้าน แต่ก็ไม่มีความต่อเนื่อง สำหรับในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ จะมีทั้งกลุ่มสนับสนุนและผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้กำหนดไว้ และกลุ่มผู้สังเกตการณ์จะเดินทางเข้าไปร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน จ.ลำปาง ไม่ต่ำกว่า 80 คน ถึงกระนั้นเชื่อว่าเสียงสนับสนุนที่มีอยู่อย่างเหนียวแน่น และยื่นเรื่องให้มีการก่อสร้างมากว่า 20 ปี จะได้รับคำตอบให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตีบอย่างแน่นอน

ขณะที่ “เสริมศักดิ์ จงสุขวรากุล” อดีตนายก อบต.แม่อ้อน ย้ำจุดยืนเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 ว่า ชาวบ้านในพื้นที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะชาวบ้านจะได้ประโยชน์อย่างมากในเรื่องของการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เชื่อว่าจะช่วยให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวตลอดทั้งปี

หมายเหตุ :
ชาวลำปาง…ขานรับ3เขื่อนโมดูลเอ1 : นิศานาถ กังวาลวงศ์/ณต ทิพยางกูรรายงาน
http://www.komchadluek.net/detail/20131030/171627.html

คลิ๊ป .. สร้างฝายชะลอน้ำ ลำปาง

ฝายชะลอน้ำ

ฝายชะลอน้ำ

28 มิ.ย.56 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ
กิจกรรมน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
ในคลิ๊ปพบว่า มุขน้องลูกหยีไม่ธรรมดาเลย
ทำฝายชะลอน้ำหรือชะลอดินไหลค่ะ
เป็นกิจกรรมของ freshman class
ปล.ระวังน้ำป่าไหลหลากนะ หน้าฝนซะด้วย

23 ก.ย.55 กิจกรรมตามหาคนดี ที่บ้านสามขา
นักศึกษานิเทศศาสตร์ ทำฝายกั้นน้ำ เปียกปอนกันใหญ่ครับ
ได้สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านบุญเรือง เฒ่าคำ ว่าฝายชะลอน้ำคืออะไร
ปล.ระหวัดเป็นหวัดเป็นไอกันนะครับ