Read more about the article งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

https://www.facebook.com/116550396702958/photos/a.449664943391500/449670770057584/ศิลปวัฒนธรรม งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 เปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์…

Continue Readingงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

ท่องเที่ยว ถนนคนเดิน กาดกองต้า ลำปาง

ท่องเที่ยว ถนนคนเดิน กาดกองต้า ลำปาง เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2557 เวลา 17:30น. กาดกองต้า (เป็นภาษาเหนือ / kardkongta) หมายถึง ตลาดตรอกท่าน้ำ หรือตลาดบนถนนที่ติดกับแม่น้ำ ที่นี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางน้ำที่รุ่งเรืองในสมัยก่อน เพราะเป็นเมืองท่าติดกับแม่น้ำวัง ซึ่งเป็นหัวเมืองหนึ่งของล้านนา สมัยนั้นสินค้าใดที่มาทางน้ำ แล้วต้องการส่งต่อไปยังภาคเหนือตอนบน จะต้องลงที่ท่าน้ำแห่งนี้ แล้วขนส่งทางบกต่อไป ผู้ที่เคยค้าขายบริเวณนี้มักเป็นชาวจีน จึงมีชื่อเรียกติดปากว่า ตลาดจีน หรือ ตลาดเก่า แหล่งข้อมูล http://www.lampang.go.th/travel/weblp/page/page11.html…

Continue Readingท่องเที่ยว ถนนคนเดิน กาดกองต้า ลำปาง