ชิงชัย เหมจินดา นายกสโมสรโรตารีลำปาง 2016 – 2017

ชิงชัย เหมจินดา

ชิงชัย เหมจินดา

คุณชิงชัย เหมจินดา (Chingchai Hemjinda) ชื่อเล่น “ช้าง”
เข้ามาทำหน้าที่ นายกสโมสรโรตารีลำปาง 2016 – 2017
มีโรตารีแอนน์ คือ คุณกมลพรรณ เหมจินดา
บิดา คือ พลเอกธัญ เหมจินดา มารดา คือ คุณสรัตนา เหมจินดา
เกิด 25 กรกฎาคม 2515
ที่อยู่ 243 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
ปัจจุบัน – เจ้าของภัตตาคารเรือนแพ

ชิงชัย เหมจินดา นายกสโมสรโรตารีลำปาง 2016 - 2017

ชิงชัย เหมจินดา นายกสโมสรโรตารีลำปาง 2016 – 2017

การศึกษา
มัธยมต้น – โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
มัธยมปลาย – โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ปริญญาตรี – มหารวิทยาลัยโยนก (มหาวิทยาลัยเนชั่น ในปัจจุบัน)

ตำแหน่งทางสังคม
กรรมการนักเรียนเก่า – โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
กรรมการนักเรียนเก่า – โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
รองประธาน – กลุ่มลำปางเซรามิก ครัสเตอร์
อดีตรองเลขานุการ – หอการค้าจังหวัดลำปาง
กรรมการ – สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
อดีตประธาน – ชมรมภัตตาคารร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดลำปาง

ประวัติการทำงาน
ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขาย บริษัทซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
https://www.facebook.com/chingchai.hemjinda.7

สโมสรโรตารีลำปาง

สโมสรโรตารีลำปาง