ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เพื่อน ๆ หลายท่านมีบุตรหลานสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนบุญวาทย์ เห็นแล้วก็สนใจ แล้ววันที่ 1 เมษายน 2559 ได้อ่านประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หลายฉบับ จึงบันทึกเก็บไว้ พร้อมเก็บแฟ้มประกาศ ดังนี้ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียนทั่วไป พบแฟ้ม http://58.137.128.197/pdf/1.pdf หรือ https://www.facebook.com/groups/thaiebook/606596729491149/ อ่านดูพบว่าประกาศรับสมัครนักเรียนทั้งหมด 254 คน และ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา…

Continue Readingประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1 เม.ย.59 ได้อ่านประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อ 1 เมษายน 2559 พบแฟ้ม http://www.bwc.ac.th/modules/news/pdf/regis1-2559.pdf อ่านดูพบว่าประกาศรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์) 30 คน ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับจำนวน 254 คน ประเภทนักเรียนทั่วไป (ในเขต + นอกเขต) รับจำนวน 254 คน ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ…

Continue Readingการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559

เพื่อนที่ลำปางหลายท่านมีลูกมีหลานสอบเข้าโรงเรียนมัธยม ปีการศึกษา 2559 ทั้งมัธยมต้น และมัธยมปลาย ผมเข้าดูข้อมูลโรงเรียนประจำจังหวัดโรงเรียนหนึ่ง คือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ที่ http://www.bwc.ac.th พบรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ ม.4 สองร้อยกว่าคน แต่ประกาศรับจริง รวม 71 คน ดังนี้ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 40 คน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 12 คน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส, อังกฤษ-ภาษาเยอรมัน, อังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 9 คน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 5 คน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา 5 คน http://www.bwc.ac.th/modules/news/pdf/regis-4-2559.pdf…

Continue Readingประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลสอบเข้า บ.ว.2557

2 เม.ย.57 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ผ่านเว็บไซต์ http://www.bwc.ac.th/ ข้อมูลส่วนหนึ่ง 1. ประกาศผลสอบการเข้าเรียนต่อ จำนวน 40 คน ระดับชั้น  ม.4 โรงเรียนบุญวาทย์ ปีการศึกษา 2557 https://www.facebook.com/download/264524747058780/m4_gen_2557.pdf 2. ประกาศผลสอบการเข้าเรียนต่อ (นักเรียนทั่วไป) จำนวน 286 คน ระดับชั้น  ม.1…

Continue Readingประกาศผลสอบเข้า บ.ว.2557

งานศิลปะของนักเรียน วาดปก notebook

  8 เม.ย.56 วันนี้นักเรียน ม.2 และ ม.3 ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยไปรับเงินอุดหนุน 660 บาทจากรัฐบาล และซื้อสมุดของโรงเรียน 210 บาท จากนั้นก็ไปจ่ายค่าเล่าเรียน 3,700 บาท โดยสมุดที่ได้รับมาแต่ละปีก็จะมีปกที่สวยงาม เป็นงานศิลปะจากผลงานการวาดของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละปี งานศิลปะมีความหลากหลายอาจใช้มือวาด ใช้ภาพถ่าย หรือใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ เป็นความหลากหลายที่งดงาม   ศิลปินนักเรียน 2556 - ยุรนันท์ แมะบ้าน - ธิติพัฒน์…

Continue Readingงานศิลปะของนักเรียน วาดปก notebook

องค์ประกอบที่เหมือนกัน (itinlife 379)

  17 ม.ค.56  หลายระบบในโลกของเราเทียบเคียงกันได้ว่าเหมือนกัน มีโอกาสไปประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ซึ่งมีระบบคล้ายกับระบบของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีองค์ประกอบ คือ ครู/อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง ผู้บริหาร นโยบายจากภายนอก ระเบียบ หลักสูตร ศิษย์เก่า สิ่งสนับสนุน และเป้าหมาย เป็นต้น แล้ว ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พร้อมนำเสนอแผนงาน/โครงการที่จะก้าวต่อไป…

Continue Readingองค์ประกอบที่เหมือนกัน (itinlife 379)

ประชุมผู้ปกครอง บว.

19 มี.ค.55 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ให้ความสำคัญกับ stakeholder โดยเฉพาะผู้ปกครองของนักเรียนกว่า 792 คนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อปีการศึกษา 2554 จากการร่วมงานประชุมผู้ปกครอง พบว่ามีการนำเสนอ อัตลักษณ์ (identity) อย่างชัดเจน คือ "รักการทำดี วิชาการมาตรฐานสากล สร้างคนป็นผู้นำ" และมีการวางระบบในการดำเนินการกับผู้ปกครอง สร้างกลไกให้เกิดขับเคลื่อนโรงเรียนได้อย่างชัดเจน โรงเรียนให้ความสำคัญ ต่อ บทบาทของผู้ปกครอง คือ ให้แต่ละห้องเรียนคัดเลือก เครือข่ายผู้ปกครองแต่ละห้องเรียน มาห้องละ 5…

Continue Readingประชุมผู้ปกครอง บว.