Tag Archives: brand

ลำปางแบรนด์ 2566

ลำปางแบรนด์ คือ ตราสินค้าของจังหวัดลำปางที่แสดงถึงภาพพจน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของผลงานการออกแบบสินค้า บริการ และภาพลักษณ์ที่แตกต่างไปจากตราสินค้าอื่น ซึ่งการสร้างตราสินค้าเพื่อให้เป็นที่จดจำของกลุ่มเป้าหมายและใช้ในการโฆษณาได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยเวลาและทรัพยากรในการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์

งานพัฒนาแบรนด์ของจังหวัดได้เคยมีการดำเนินงานเกี่ยวกับลำปางแบรนด์เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมาโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง

ซึ่ง ลำปางแบรนด์กับผลิตภัณฑ์ชุมชนคนลำปางใน lampangbrand.com คือ งานที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 3) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และ 4) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง

ซึ่งลำปางแบรนด์ เป็นงานวิจัยของ
ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะหัวหน้าแผนงานวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่านวิสาหกิจ เพื่อสังคมด้วยแนวคิดลำปางแบรนด์ ภายใต้ทุนอุดหนุนวิจัยจาก สกสว. ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อกันยายน 2566 พบว่า ในเว็บไซต์ลำปางแบรนด์ แบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น เครื่องแต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องปั้น สมุนไพร เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และ งานจักรสาน โดยพบว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลำปางแบรนด์เติบโตอย่างยั่งยืนและไปได้ไกลที่สุด

ยี่ห้อลำปาง

แล้วพบใน Lampang City
ประกาศเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเครื่องหมาย “ลำปางแบรนด์” และลุ้นรับของที่ระลึก

https://forms.gle/B2ARHnLpw1DWSrCe8

ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่านวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยแนวคิดลำปางแบรนด์ โดย ม.ราชภัฏลำปาง

ผมเข้าไปเลือกแล้ว 1 แบบ

เพลง นครลำปาง เมืองแห่งความสุข

เพลง นครลำปาง เมืองแห่งความสุข
โดย แคท รัตกาล อาร์ สยาม

แคท ร้องเพลง นครลำปาง เมืองแห่งความสุข

แคท ร้องเพลง นครลำปาง เมืองแห่งความสุข

เนื้อเพลง (แกะมาจากคลิ๊ปวีดีโอครับผม)
.. ลัน ลัน ลัน ละ ลัน ลัน ลา
.. ลั่น ลัน ลัน ละ ลัน ลัน ลา
… ลั่น ลัน ลัน ละ ลัน ลัน ลา
… ลัน ลัน ลัน ละ ลัน ลัน ลา
เมืองลำปางนี่ช่างสุขใจ
อุ่นไอรักล่องลอยจนเต็มฟ้า
มองไปทางไหนก็มีผู้คนเขายิ้มมา
ช่างสุขตาเพลินอุราที่เมืองลำปาง
รถม้าพาเที่ยวมันวิ่ง กั๊บ กั๊บ
ดัง กั๊บ กั๊บ ไพเราะเสนาะหู
ยินดียิ่งแล้ว ได้มาเยือนได้มาอยู่
ความสุขพลั่งพลู ไม่มีวันไดจะลบเลือน
ถิ่นเมืองลำปาง เมืองเขลางค์นคร
ความสุขทุกตอน
ไม่ว่าวันไหนก็ไม่มีวันจางหาย
จะมีเธอและฉัน
มิตรไมตรีที่เราผูกพัน กันเสมอไป
สุขล้นใจไม่มีวันจาง
นครลำปางเมืองแห่งความสุข
จั๊ด จ๊า ดี ด้า ดี ดา ดี ดา
จ่า ดี ดัด จั๊ด จ่า ดี ดั๊ด จา
จั๊ด จ่า ดี ดั๊ด จ่า ดี ดา ดี ดั๊ด จา
จั๊ด จา ดี ดา ดี ดั๊ด จา
สายน้ำหล่อเลี้ยงก็คือแม่วัง
จากความหลังหนึ่งพันสามร้อยกว่าปีผ่านมา
วัดวาอารามช่างเลิศล้ำตระการตา
ขอพรนำพาให้เมืองลำปางนั้นมีความสุข
ถิ่นเมืองลำปาง
เมืองเขลางค์นคร
ความสุขทุกตอน
ไม่ว่าวันไหนก็ไม่มีวันจางหาย
จะมีเธอและฉัน
มิตรไมตรีที่เราผูกพัน กันเสมอไป
สุขล้นใจไม่มีวันจาง
นครลำปางเมืองแห่งความสุข
นครลำปางเมืองแห่งความสุข

แบบ MP3
http://www.4shared.com/mp3/8L4rTvInce/lampang_happiness.html