บล็อกของลำปางดอทเน็ต (blog of lampang.net)

7 ม.ค.55 เริ่มต้นใหม่กับ lampang.net โดยการย้าย Forwarding with masking ที่เดิมชี้ไป http://www.thaiall.com/lampang แล้วเปลี่ยนให้ชี้ไป http://www.thaiabc.com/lampangnet โดยข้อมูลใน url เดิมมิได้มีปัญหาอะไร แต่เปลี่ยนแนวการพัฒนาจาก one webpage ไปเป็น personal blog ซึ่งผมใช้แนว one webpage (dynamic) มาตั้งแต่ 1998 - 2010 แล้วผมไปกู้โดเมนมาเป็นของตนเอง…

Continue Readingบล็อกของลำปางดอทเน็ต (blog of lampang.net)