เกิบ หรือรองเท้าฟองน้ำ ต้องติดห้องน้ำไว้เสมอ

รองเท้าฟองน้ำในห้องน้ำ

รองเท้าฟองน้ำในห้องน้ำ

บ้านใครมีผู้สูงอายุ หรืออายุไม่สูง
ก็คงต้องมีรองเท้าฟองน้ำในห้องน้ำ
เพราะทำให้ห้องน้ำไม่สกปรก
ตามวัดถึงมีรองเท้าให้เปลี่ยนเวลาเข้าห้องน้ำวัด
ประโยชน์สำคัญอีกอย่าง
ที่คุยกับผู้สูงอายุมา คือ
เวลาพาท่านเข้าห้องน้ำ จะไม่ลื่นล้มกันไปทั้งคู่
ส่วนผู้สูงอายุที่สวมก็จะไม่ลื่นล้มในห้องน้ำ
เพราะรองเท้าฟองน้ำที่ใหม่จะยึดเกาะกับพื้นกระเบื้อง
เหมือนยางรถยนต์ที่ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม
ดังนั้น รองเท้าแตะต้องอยู่ในห้องน้ำผู้สูงอายุ
เพื่อความปลอดภัยของผู้สวมใส่

ห้องน้ำของผู้สูงอายุอย่าให้เปียก

ไม้ถูพื้นในห้องน้ำ

ไม้ถูพื้นในห้องน้ำ

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง
อาจพะเริด ต้าว หรือมื่นได้ง่าย
โดยเฉพาะพื้นห้องน้ำที่เปียก
ถ้าที่บ้านมีห้องน้ำที่แยกโซนเปียก
และแห้งออกจากกันได้
ก็ต้องทำให้โซนแห้ง แห้งอยู่เสมอ
ด้วยการเตรียม ไม้ถูพื้น(Mop) ไว้ในห้องน้ำ
แล้วลูกหลานที่ใช้ห้องน้ำก็ต้องคอยตรวจสอบ
เป็นการป้องกันความเสี่ยง
หากลูกหลานที่พาผู้สูงอายุเข้าห้องน้ำ
ก็ยิ่งต้องระวัง ไม่งั้นจะพากันต้าว
เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอีก .. มาให้ข้อมูลเตือนกัน