ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

วันนี้ (28 พ.ย.57) นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยาตั้งแต่ ม.1 - 2.6 กว่า 310 คน และครู 50 คน มาเข้าค่ายค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การฟูด การอ่าน การเขียน และทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มาทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ช่วงเช้าเป็นการแสดงของรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ส่วนช่วงบ่าย แบ่งกลุ่มเป็น 2…

Continue Readingค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ