วางกล้วยขายหน้าบ้าน

ในชุมชนบ้านผึ้ง พบว่า มีการวางกล้วยน้ำว้า ขายที่หน้าบ้าน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลูกไว้กิน เหลือกินก็เอามาขาย กล้วยหวีละ 20 บาท 4 หวีก็ 80 บาท ในบ้านมีอีก แต่อุ๊คไว้ให้เหลือง ค่อยนำออกขาย ไม้ผล ไม้ดอก ปลูกไว้เยอะ ลอยกระทง ก็ทำกระทงขาย เป็นต้น เห็นยายม๊อกยืนขายคนเดียว ริมถนน จึงถ่ายภาพมาแชร์

Continue Readingวางกล้วยขายหน้าบ้าน

กล้วยไส้ขาว เป็นสินค้าในชุมชน

24 พ.ค.57 ออก trip ถนนในหมู่บ้านที่บ่อแฮ้ว ลำปาง พบชาวสวนนำกล้วยน้ำว้าไส้ขาว ออกมาจำหน่าย เป็นกล้วยพันธ์ดีของท้องถิ่น การไม่ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง นำมาวางขายที่หน้าบ้าน พบเห็นได้ชินตาในชนบท วันนี้ซื้อกล้วยน้ำว้าไส้ขาวมา 2 หวี ๆ ละ 10 บาท พ่อค้าแถม holder มา 2 เส้น เพื่อให้สะดวกในการหิ้วกล้วยกลับบ้าน วิถีชีวิตของชุมชน สะท้อนผ่านภาพยนตร์เรื่อง time line ที่ชาวสวนมีลูก…

Continue Readingกล้วยไส้ขาว เป็นสินค้าในชุมชน