Tag Archives: application

การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1 เม.ย.59 ได้อ่านประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อ 1 เมษายน 2559 พบแฟ้ม http://www.bwc.ac.th/modules/news/pdf/regis1-2559.pdf
อ่านดูพบว่าประกาศรับสมัครนักเรียน
ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์) 30 คน
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับจำนวน 254 คน
ประเภทนักเรียนทั่วไป (ในเขต + นอกเขต) รับจำนวน 254 คน
ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 30 คน
ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ไม่เกิน 47 คน
รวมทั้งสิ้น 615 คน
https://www.facebook.com/groups/thaiebook/606590036158485/

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559

เพื่อนที่ลำปางหลายท่านมีลูกมีหลานสอบเข้าโรงเรียนมัธยม ปีการศึกษา 2559
ทั้งมัธยมต้น และมัธยมปลาย ผมเข้าดูข้อมูลโรงเรียนประจำจังหวัดโรงเรียนหนึ่ง
คือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ที่ http://www.bwc.ac.th
พบรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ ม.4 สองร้อยกว่าคน
แต่ประกาศรับจริง รวม 71 คน ดังนี้
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 40 คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 12 คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส, อังกฤษ-ภาษาเยอรมัน, อังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 9 คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 5 คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา 5 คน
http://www.bwc.ac.th/modules/news/pdf/regis-4-2559.pdf

 

 

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนต่อชั้น ม.4

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนต่อชั้น ม.4

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559
เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2559
http://www.bwc.ac.th/modules/news/pdf/test_student4-59.pdf
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 192 คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 9 คน + 30 คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 5 คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 9 คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 9 คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา 18 คน

รวม 272 คน แต่รับรวม 71 คน
คิดเป็นอัตราส่วน 3.8 คนต่อ 1

 

https://www.facebook.com/groups/thaiebook/606574459493376/

รับสมัครงานด่วน 15,000 บาทขึ้นไป

รับสมัครงาน พนักงานขาย

รับสมัครงาน พนักงานขาย

27 เม.ย.56 ไปเดิน BigC ลำปาง ซื้อเสบียงอาหารมากักตุ้นไว้ทาน เห็นป้ายน่าสนใจด้วยหลายเหตุผล ในบูทขายหนังสือไพลิน หน้าร้าน KFC เพราะปิดเทอมใหญ่ ที่บ้านกำลังต้องการนิยายเป็นหนังสืออื่นนอกเวลา จึงได้กลับมา 2 เล่ม ราคาปกเล่มละ 170 บาท ลดเหลือ 50 บาท

ป้ายนี้ให้ข้อมูลว่า รับสมัครงานด่วน! พนักงานขายหนังสือในห้างสรรพสินค้า เพศหญิง รายได้เดือนละ 15,000 – 18,000 บาท วุฒิการศึกษา ม.3 อายุ 18 ปีขึ้นไป .. น่าสนใจครับ
http://www.pailinbooknet.com

pailinbooknet.com

pailinbooknet.com

ม.ให้อะไร .. พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
มีคำถามอยู่ในเพลง .. ชวนให้คิด

http://www.youtube.com/watch?v=e0c3tofngIc

 

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ข้อกำหนดจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ข้อกำหนดจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีมติให้ออกข้อกำหนด ให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
โดยยกฐานะโครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตแพร่
ซึ่งตั้งอยู่ ณ วัดบุญวาทย์วิหาร ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
http://www.mculampang.com
http://www.facebook.com/mculampang

รับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป

รับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป