ประกาศผลคัดเลือกให้เข้าสัมภาษณ์จากระบบคัดตรงจากพื้นที่ เพื่อเรียนพยาบาล

3 ก.พ.2560 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ดูแลสถาบันในเครือข่าย ได้ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์แล้ว http://admission.pi.in.th/admission/index.php/info เมื่อเข้าเว็บไซต์ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง http://www.bcnlp.ac.th/main/admission.php ก็พบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้าสัมภาษณ์ ใน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ http://www.bcnlp.ac.th/main/pdf/admission60/BCNLP-20170203%20NameList.pdf ได้เห็นรายชื่อก็ทำให้ทราบว่า นักเรียนที่เกรดถึง และผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ สามารถยืนเอกสารผ่านระบบ เพื่อรับการคัดเลือก หากผ่านก็จะเข้าสอบสัมภาษณ์ ซึ่งรายชื่อที่ประกาศออกมามีจำนวนใกล้เคียงกับที่จะรับจริง ถ้าเรียกสัมภาษณ์ แล้วไม่มีปัญหาเรื่องเอกสาร ร่างกาย หรืออื่น ๆ ก็น่าจะผ่านสัมภาษณ์…

Continue Readingประกาศผลคัดเลือกให้เข้าสัมภาษณ์จากระบบคัดตรงจากพื้นที่ เพื่อเรียนพยาบาล

ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว อาจถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชันได้ ต้องทำความเข้าใจ

https://www.facebook.com/groups/thaiebook/749615931855894/ ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว อาจถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชันได้ ต้องทำความเข้าใจ การถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน คือ การที่นักเรียนสมัครเข้าเรียนในสถาบันหนึ่ง แล้วยืนยันสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในสถาบันนั้น แล้วสถาบันนั้นจะส่งชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ เข้าระบบระบบเคลียริ่งเฮาส์ที่ดูแล โดย สมาคมอธิการแห่งประเทศไทย (สอท.) เมื่อนักเรียนไปสมัครเรียนในสถาบันอื่นอีก ผ่านระบบแอดมิชชัน แม้คะแนนถึงระดับที่สถาบันอื่นจะรับได้ ก็จะถูกตัดสิทธิ์ออก และไม่ประกาศผลว่าสอบได้ เพราะนักเรียนท่านนั้นยืนยันสิทธิ์ในสถาบันแรกไปแล้ว และยังคงสิทธิ์ได้เรียนในสถาบันแรกต่อไป ปฏิทินสอบ Admission 2560 http://www.tlcthai.com/education/admission/112771.html http://www.dailynews.co.th/education/503573   ดังนั้น หากสอบโควตาแล้วติดในมหาวิทยาลัยใด ก็ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า "การยืนยันสิทธิ์"…

Continue Readingไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์แล้ว อาจถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชันได้ ต้องทำความเข้าใจ

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

วันนี้ (10 ธ.ค.2559) มีนักเรียนในภาคเหนือสอบโควตา มช. ปีการศึกษา 2560 พบตารางสรุปจำนวนผู้สมัคร จำแนกตามคณะ/สาขาไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งเป็นข้อมูลปีการศึกษา 2559 ที่ https://www3.reg.cmu.ac.th พบกำหนดการโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วันที่ 10 -11 ธันวาคม 2559 ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด วันที่ 14 ธันวาคม 2559 สอบวิชา 17 ความรู้ทั่วไปและทักษะด้านศิลปะการดนตรีและการแสดง (ภาคปฏิบัติ) วันที่…

Continue Readingสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559