คุยกับผู้สูงอายุและอสม. เรื่องโครงการของบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

9 ก.พ.58 อ.เบญฯ ชวนไปคุยกับคุณกา น้องต๋อม พี่แดง กับพี่อุบล บ้านหน้าค่าย ที่เทศบาลฯ ตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่โมง เรื่องจะพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพของชุมชนอย่างไร ที่ตอบความต้องการของคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง เริ่มต้นด้วยการที่ อ.เบญฯ ยกร่างโครงการว่าเราจะใช้ข้อมูลปฐมภูมิ ที่อสม.เก็บได้ มาพัฒนาต่อยอด จัด focus group วิเคราะห์ และพัฒนาเป็นสารสนเทศที่ใช้งานได้ แต่ปัญหาคือมีข้อมูลหลายชุด คือ 1. เก็บข้อมูล จปฐ. โดยอสม. แต่กำหนดส่ง 10…

Continue Readingคุยกับผู้สูงอายุและอสม. เรื่องโครงการของบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

กำหนดการสัมมนา Lampang 2020 : NTC 2014

กำหนดการสัมมนา LAMPANG 2020 : บูมลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจใหม่ วันที่ 24 - 26 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง http://www.nation.ac.th/ntc2014/ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 09.30-10.00 น. ลงทะเบียน 10.00-12.00 น. การประกวดวงดนตรีพื้นเมือง 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00-16.00 น.…

Continue Readingกำหนดการสัมมนา Lampang 2020 : NTC 2014

รายชื่อโรงเรียนกวดวิชาในลำปาง และสถาบันกวดวิชาในลำปาง

รายชื่อโรงเรียนกวดวิชาในลำปาง และสถาบันกวดวิชาในลำปาง เฉพาะที่พอค้นได้ หรือเห็นป้ายหน้าโรงเรียน 1. โรงเรียนคุมอง อนุบาลลำปาง 2. โรงเรียนเสริมวิชาการลำปาง (ดิวดรอป Dew drop) ศรีชุม 054-322502 dewdroplp.com 3. โรงเรียนกวดวิชา One 2 One Center อัสสัมชัญพลาซ่า 4. โรงเรียนกวดวิชาไอคิวอัพ (IQ Up) กาดกองต้า 5. โรงเรียนกวดวิชา แม็ท…

Continue Readingรายชื่อโรงเรียนกวดวิชาในลำปาง และสถาบันกวดวิชาในลำปาง