Tag Archives: 2015

เส้นทางจักรยาน Bike for dad จังหวัดลำปาง

bikefordad #1

bikefordad #1

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.950326528368227
+ https://www.facebook.com/carbonohm/media_set?set=a.1001231586600308

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ เส้นทางการปั่นจักรยานภายในจังหวัดลำปาง ใช้ชื่อว่าเส้นทาง “สิริมงคลของจังหวัด”ระยะทาง 29 กิโลเมตร

bike for dad 2015

bike for dad 2015

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.173612646325203.1073742021.100010294066604

– จุดเริ่มต้น 0.00 กม.
– กลับรถทางลอดบนถนน วชิราวุธดำเนิน
– ตรงผ่านแยกป่าขาม
– เลี้ยวซ้ายทางแยกถนนเขลางค์นคร
– เลี้ยวขวาทางแยกห้าแยกประตูชัย ไปตามถนนไปรษณีย์
– ผ่านศาลหลักเมือง
– เลี้ยวขวาทางแยก วัดบุญวาทย์วรวิหาร พระอารามหลวง
– เลี้ยวซ้ายทางแยกหน้าสำนักงานที่ดิน ผ่านวัดบุญยืน
– เลี้ยวซ้ายแยกสำนักงานกาชาดจังหวัด
– เลี้ยวขวาแยกวัดคะตึกเชียงมั่น
– ข้ามสะพานรัษฎาภิเษก
– เลี้ยวขวาแยกหมอพิเชษฐ์
– ตรงผ่านกาดรัษฎา
– เลี้ยวซ้ายแยกตำรวจภูธรจังหวัดไปตามถนนพระแก้ว
– เลี้ยวขวาทางแยกไปตามถนนพระแก้ว
– ผ่านวัดศรีล้อม
– ตรงผ่านทางแยกวัดแสนเมืองมา
– ผ่านวัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม พระอารามหลวง
– ตรงผ่านวงเวียนพระแก้ว
– เลี้ยวซ้ายทางแยกวัดช่างแต้มไปตามถนนประตูม้า
– ตรงผ่านทางแยกโรงไม้ประสาน
– เลี้ยวขวาแยกวัดดอกพร้าวไปตามถนนวังโค้ง
– ตรงผ่านทางแยกโรงไม้ประสาน
– เลี้ยวขวาแยกวัดดอกพร้าวไปตามถนนวังโค้ง
– ตรงผ่านทางแยกประตูเวียงไปตามถนนจามเทวี
– ตำรวจภูธรเมืองลำปาง (จุดพักที่ 1)
– เลี้ยวซ้ายทางแยกวัดศรีบุญโยง
– เลี้ยวซ้ายทางแยกถนนปงสนุก
– ตรงผ่านวัดปงสนุก
– เลี้ยวขวาทางแยกเยื้องวัดปงสนุก
– เลี้ยวขวาทางแยกไปตามถนนเจริญประเทศ
– ตรงผ่านโบสถ์คริสต์
– เลี้ยวซ้ายทางแยกโรงเรียนไตรภพวิทยา
– ข้ามสะพานพัฒนาภาคเหนือ
– เลี้ยวขวาวงเวียนไก่ขาวผ่านวัดดำรงธรรม
– ตรงผ่านสวนสาธารณเขลางค์นคร
– ตรงผ่านทางแยกปศุสัตว์
– เลี้ยวขวาทางแยกเทคนิคไปตามถนนท่าคราวน้อย
– ตรงผ่านวัดศรีรองเมือง
– ตรงผ่านทางแยกโรงน้ำแข็ง
– ตรงผ่านทางแยกวัดท่าคราวน้อย
– ผ่านมูลนิธิบุญกว้าง
– ผ่านวัดศรีบุญเรือง
– เลี้ยวซ้ายทางแยกเก๊าจาวไปตามถนนประสานไมตรี
– ตรงผ่านวงเวียนสถานีรถไฟนครลำปาง
– ตรงผ่านแยกดอนปานไปตามถนนพหลโยธิน
– ตรงผ่านทางแยกขนส่ง
– ตรงผ่านทางแยกเพ็ญทรัพย์
– ตรงผ่านทางแยกมัธยมราษฎร์
– ตรงผ่านแยกศรีชุม
– ผ่านอนุสาวรีย์เจ้าบุญวาทย์ฯ
– เลี้ยวขวาแยกประตูชัย ผ่านวัดไชยมงคล
– เลี้ยวซ้ายทางแยกสนามบิน ไปตามทางคู่ขนานทางหลวงหมายเลข 1
– ผ่านวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
– ตรงผ่านแยกป่าขาม
– เลี้ยวเข้าประตูค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถึงบ้านป่องนัก (พลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) 24.50 กม. (จุดพักที่ 2)
– ผ่านสโมสรนายทหาร
– เลี้ยวซ้ายผ่านโครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ”
– เลี้ยวซ้ายแยกประตู (หลัง) ค่ายสุรศักดิ์มนตรีไปตามถนนสราญรมย์
– ตรงผ่านแยกวังทานไปตามถนนบุญวาทย์
– ตรงผ่านแยกสะพานเขลางค์นคร
– ผ่านวัดเชตวัน
– เลี้ยวซ้ายทางแยกวัดบุญวาทย์วิหาร
– เลี้ยวขวาทางแยกศาลแขวงเข้าสู่ถนนรอบเวียง
– ผ่านสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา
– จุดสิ้นสุด ณ ข่วงนคร หัวถนนฉัตรไชย ระยะทางรวม 29.00 กม.
+ https://bikefordad2015.com
+ http://www.lampang.go.th/bikefordad/
ข้อมูลจาก http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=151022164438

เทศบาลนครลำปาง ร่วมปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad 2015 @lampang

เทศบาลนครลำปาง ร่วมปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad 2015 @lampang

เทศบาลนครลำปาง ร่วมปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad 2015 @lampang
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.429540590503831.1073741973.274768539314371

FB Group : ลำปาง นครแห่งจักรยาน ชมรมจักรยานนครลำปาง
https://www.facebook.com/groups/LampangBicycleKingdom/

ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อ.ธวัชชัย แสนชมภู และอ.นงลักษณ์ สุวรรณวิชิตกุล ม.เนชั่น

ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อ.ธวัชชัย แสนชมภู และอ.นงลักษณ์ สุวรรณวิชิตกุล ม.เนชั่น

บ้านป่องนัก ใน Bike for dad 2015

บ้านป่องนัก ใน Bike for dad 2015

คุณแนท-อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015 ในงานเซรามิค 2015

คุณแนท-อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015 ในงานเซรามิค 2015

คุณแนท-อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015 ในงานเซรามิค 2015

ได้ชมงาน LAMPANG CERAMIC 2015 ที่จัดโดย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ร่วมกับ จังหวัดลำปาง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง พานิชย์จังหวัดลำปาง สมาคมเครื่องปั้นดินเผานครลำปาง ศูนย์สร้างสรรค์ออกแบบเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai) บริษัท ธนบดี อาร์ต เซรามิค จำกัด และชมรมภาพถ่ายนครลำปาง

ในงานได้ตื่นตากับนิทรรศการเซรามิคจากประเทศจีน  โดยจังหวัดลำปางมีความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดลำปาง และเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประเทศจีน
โดยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น โดยนายหลิว ชางหลิน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสด์ ประจำเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประเทศจีน และจังหวัดลำปาง โดยนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ ห้องรับรอง จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง (พบป้ายรายละเอียดการลงนามในงาน LAMPANG CERAMIC 2015)

จังหวัดลำปางมีความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง กับเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประเทศจีน

จังหวัดลำปางมีความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง กับเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประเทศจีน

ในงาน LAMPANG CERAMIC 2015 ได้พบเซรามิคที่เก่าแก่ที่สุดในลำปางจากพิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี ชมเซรามิคออกแบบลายสถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่สำคัญของจังหวัดลำปาง เช่น วัดพระธาติลำปางหลวง น้ำตกแจ้ซ้อน เป็นต้น
และร่วมประมูลเซรามิคออกแบบจากเซเลบริตี้ ศิลปิน ดาราชื่อดัง อาทิ ผลงานของเจ้าป้ากาญจนา ประชาพิพัฒน์ เจ้านายฝ่ายเหนือ และผลงานของคุณแนท-อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ (ประมูลไป 2000 บาท) เพื่อนำเงินรายได้จากการประมูลมอบให้กับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

ผลงานของเจ้าป้ากาญจนา ประชาพิพัฒน์ เจ้านายฝ่ายเหนือ ในงาน LAMPANG CERAMIC 2015

ผลงานของเจ้าป้ากาญจนา ประชาพิพัฒน์ เจ้านายฝ่ายเหนือ ในงาน LAMPANG CERAMIC 2015

ชมนิทรรศการความเป็นมาของเซรามิค ชมการแสดงเพ้นท์เซรามิค ประกอบการเต้น Contemporary Dance สุดอลังการกับแฟชั่นโชว์ในคอนเซ็ป inspiration of  Ceramic  โดยคุณแนท-อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015 พร้อมเหล่านางแบบนายแบบมากมาย

พร้อมเลือกซื้อสินค้าเซรามิคคุณภาพ ราคาประหยัดจากโรงงานกว่า 100 ร้านค้า พิเศษ ช้อปสินค้า ในศูนย์การค้าฯ ครบ 2,000 บาทขึ้นไป รับฟรี Tea Set จำนวน 1 ชุด (จำนวนจำกัด) ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2558 บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
http://www.centralplaza.co.th/en/events-detail.aspx?id=3076

งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง

งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง

งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง

ที่ลำปาง นครแห่งความสุข ได้มีการจัดกิจกรรม
งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง
ปี 2557 จัดขึ้นระหว่าง 18 – 28 ธันวาคม 2557
ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง (หนองกระทิง)
ประจำปี 2557 – 2558

ชมพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตา การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
มัจฉากาชาด ลุ้นรางวัลสลากกาชาด นิทรรศการส่วนราชการ
การออกร้านของอำเภอ การประกวดนางสาวลำปาง
ชมกิจกรรมการแสดง และการประกวด
บนเวทีกลางของจังหวัด สินค้าราคาถูก จากบริษัท ห้างร้าน โรงงาน ชมดนตรี
คอนเสิร์ต ภาพยนตร์ สวนสนุกชุดใหญ่
ติดต่อจองร้าน 084-3344469
ดนตรีบนเวทีกลาง
1. 18 ธันวาคม ปูพงษ์สิทธิ์
2. 19 ธันวาคม Rock Rider
3. 20 ธันวาคม Natural Sense
4. 21 ธันวาคม เอ็ดดี้ ตลาดแตก
5. 22 ธันวาคม พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
6. 23 ธันวาคม เส้นเล็ก
7. 24 ธันวาคม Mocca Garden
8. 25 ธันวาคม แบงค์ วงแครช
9. 26 ธันวาคม PARATA
10. 27 ธันวาคม เดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูป
11. 28 ธันวาคม LABANOON

https://www.facebook.com/tourlampangna

ในอดีตเมื่อ 1 มกราคม 2557 มีประกวด Lampang Young Supermodel 2014
แล้วจัดงานช่วง 27 ธันวาคม 2556 – 5 ธันวาคม 2557