เดี่ยว 7 .. ลำปางหนาวมาก

ที่มาของคำว่า ลำปางหนาวมาก มาจากโน๊ต อุดม .. นี่เอง http://www.youtube.com/watch?v=3ySNDdLNl-M หลังคำว่า ลำปางหนาวมาก เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ก็มีการนำคำว่า "ลำปางหนาวมาก" มาเป็นจุดขายของสินค้า หรือสถานที่ท่องเที่ยว

Continue Readingเดี่ยว 7 .. ลำปางหนาวมาก

นิราศพระธาตุลำปางหลวง

นิราศพระธาตุลำปางหลวง คำร้อง / ทำนอง / ศิลปิน : คำหล้า ธัญยพร เรียบเรียง / สร้างสรรค์ผลงานร่วม : อัจฉริยะ สุภาวสิทธิ์ http://www.youtube.com/watch?v=Xr2bcNEbzQI ติดต่อได้ที่ พี่คำหล้า ธัญยพร เลขที่ 125 ถ.เกาะกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 เบอร์โทรศัพท์ 081-5750556 และ 083-9488206

Continue Readingนิราศพระธาตุลำปางหลวง

มหาวิทยาลัยเนชั่น (Nation University)

มหาวิทยาลัยเนชั่น (Nation University) มีชื่อเดิมว่ามหาวิทยาลัยโยนก (Yonok University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในจังหวัดลำปาง ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2531 ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโดย นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2554 โดยมี นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานกรรมการบริษัทเนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยเนชั่น  และ ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ทำหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่นเปิดสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี…

Continue Readingมหาวิทยาลัยเนชั่น (Nation University)

เปิดประตูเนชั่น เปิดโลกอุดมศึกษา

ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ประตูเนชั่น เปิดโลกอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  โดยมีคณาจารย์ และนักเรียน ในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมการแข่งขันตอบคำถาม วิชาบัญชีและบริหาร วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีการแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษา การแสดงร้องเพลงลูกทุ่ง การจำหน่ายสินค้าของคณะบริหารธุรกิจ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม…

Continue Readingเปิดประตูเนชั่น เปิดโลกอุดมศึกษา

ผู้ว่าจังหวัดลำปางคนที่ 38

จังหวัดลำปาง มีผู้ว่าราชการคนที่ 38 คือ นายบุญเชิด คิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2554 โดยย้ายจากรองอธิบดีกรมที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการรวม 20 ราย ซึ่งในรายชื่อชุดนี้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางตามประกาศของ ครม. ประวัติการศึกษา ปี 2522     นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2542     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการทำงาน ปี 2515  …

Continue Readingผู้ว่าจังหวัดลำปางคนที่ 38

ปรับ Permalink ของ wordpress

ใน lampang.net ได้แก้ไข Permalink Settings จาก Post name หรือ /%postname%/ เป็น /%author%/%post_id%/ เหมือนกับที่ใช้ใน thaiall.com/blog และ thaiall.com/blogacla เพราะไม่สามารถใช้ url ที่มีชื่อ topic เป็น url ได้

Continue Readingปรับ Permalink ของ wordpress

ข้อคิดเห็นของทีมต่อการดำเนินงาน ระยะที่ 2 กรกฎาคม 2554 – ธันวาคม 2554

การวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่ บ้านร่มเย็น หมู่ 8 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง             ทีมวิจัยที่เกิดจากตัวแทนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลำปางจำนวน 5 สถาบัน ได้แก่ มจร. มทร. มรภ. กศน. และมนช. (มยน. เดิม) ร่วมกับตัวแทนจากชุมชน ทั้งผู้นำ ครู และชาวบ้าน เป็นคณะทำงานชุดใหญ่ แต่เมื่อลงไปทำงานก็พบว่าขนาดของทีมเป็นทั้งจุดเด่น และจุดด้อยไปพร้อมกัน โดยเฉพาะการลงไปทำงานในชุมชนขนาดเล็ก เพราะมีประชากรประมาณ…

Continue Readingข้อคิดเห็นของทีมต่อการดำเนินงาน ระยะที่ 2 กรกฎาคม 2554 – ธันวาคม 2554

ข้อค้นพบจากการดำเนินงาน ระยะที่ 2 กรกฎาคม 2554 – ธันวาคม 2554

การวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่ บ้านร่มเย็น หมู่ 8 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง             การเข้าศึกษาชุมชนในระยะที่สอง มุ่งค้นหาปัญหาที่แท้จริงที่ชุมชนต้องการแก้ไข เป็นการต่อยอดจากที่เคยศึกษาร่วมกับผู้นำชุมชนในระดับตำบล ซึ่งชุมชนบ้านร่มเย็น ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประกอบด้วยคนหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีหลายบทบาท ที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันทั้งการศึกษา ฐานะ อาชีพ อายุ ความเป็นมา และความเข้มแข็งในครอบครัว การศึกษาบริบทพื้นฐานของชุมชน จึงเป็นสิ่งจำเป็นและการลงพื้นที่ในระยะที่ 2 ทีมวิจัยเลือกพื้นที่คือบ้านร่วมเย็น หมู่…

Continue Readingข้อค้นพบจากการดำเนินงาน ระยะที่ 2 กรกฎาคม 2554 – ธันวาคม 2554

บล็อกของลำปางดอทเน็ต (blog of lampang.net)

7 ม.ค.55 เริ่มต้นใหม่กับ lampang.net โดยการย้าย Forwarding with masking ที่เดิมชี้ไป http://www.thaiall.com/lampang แล้วเปลี่ยนให้ชี้ไป http://www.thaiabc.com/lampangnet โดยข้อมูลใน url เดิมมิได้มีปัญหาอะไร แต่เปลี่ยนแนวการพัฒนาจาก one webpage ไปเป็น personal blog ซึ่งผมใช้แนว one webpage (dynamic) มาตั้งแต่ 1998 - 2010 แล้วผมไปกู้โดเมนมาเป็นของตนเอง…

Continue Readingบล็อกของลำปางดอทเน็ต (blog of lampang.net)