20211121_101532

Green market lampang

วันนี้ 21 พ.ย.64

ไป #ท่องเที่ยวลำปาง ประเทศไทย
จอดแวะ “เรือนแพ green market ลําปาง”
พบว่า แม่ค้า พ่อค้า คุยเก่งทุกคน
ทำผมได้ของพะรุงพะรังกลับบ้าน
เพราะถ้าอยู่กินดื่มในตลาดคงพุงกางแน่
#ไส้กรอกราคาโรงงานที่แม่ทะ
#เทมเป้ถั่วห้าชนิด
#ซูชิข้าวกล้อง
#เค้กกล้วยหอม
#เต้าหู้ทอดรวมกุ้ยช่ายทอด
#โรตีที่ฟู้ดทรัคแพะตุ๋นยาจีนจากพิชัย
#ครัวซองเนยสด
#มอคค่าร้อน ร้านปราณ
น้องช้าง เจ้าของตลาด
บอกว่าซุ้มผักไม่มาวันนี้ติดงาน
ได้ยินลูกค้ามาถามหาแหนมเห็ด
น่าสนใจนะครับ
รอบหน้ามีแผนได้ของสดเพิ่มแล้ว

เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง แชร์เรื่องการพัฒนานิสิต ทั้งในกลุ่มเฟสบุ๊ค และกลุ่มไลน์ เมื่อ 18 พ.ย.64 ที่ อาจารย์สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์ และอาจารย์คนึงนิจ ติกะมาตย์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ออกไปเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเข้าร่วมเก็บข้อมูลและบันทึกภาพ ในงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2564

นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตามโครงการรู้ รักษ์ วัฒนธรรมไทย เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นิสิตในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นล้านนาและของไทย

เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

โครงการดังกล่าวได้บูรณาการกับการเรียนการสอนใน รายวิชา CART311 การผลิตภาพและเสียง และ CART432 การจัดแสงและองค์ประกอบฉากเสมือนจริง รวมถึงยังได้บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโครงการเปิดโลกทัศน์นิเทศศาสตร์อีกด้วย

เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

https://www.facebook.com/groups/nationu/posts/4716216691777497/