เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 11 – 2556

เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 11
29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2556
มีดารามากันเพียบเลยครับ

ประกาศ !! ประกาศ !! ขอแจ้งเลื่อนการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ จากเดิม วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2556

จะมีการเลื่อนมาจัดงานในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556

“ ตามที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สิ้นพระชนม์ และมีกำหนดให้ราชการ หน่วยงานของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ
ไว้ทุกข์ 30 วัน และงดกิจกรรมบันเทิง

คณะผู้จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ จึงขอเลื่อนการจัดงาน เป็นวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556 ส่วนรายละเอียดต่างๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ” จึงขอแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1431640443722031.1073741849.1399580723594670

ป้ายประชาสัมพันธ์

ป้ายประชาสัมพันธ์

เว็บเพจทางการ
http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=435&Itemid=230

brochure
http://www.egat.co.th/images/events/116-mm56/egat-mm56-brochure.pdf

แผนที่ท่องเที่ยวแม่เมาะ

แผนที่ท่องเที่ยวแม่เมาะ

แฟนเพจท่องเที่ยวแม่เมาะ
https://www.facebook.com/pages/เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ/288801391221890

กำหนดการท่องเที่ยวแม่เมาะ

กำหนดการท่องเที่ยวแม่เมาะ

ข้อมูลปี 2555
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/442/

กิจกรรมวัน Business Day

business day

business day

1 ต.ค.56 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่นจัดงานวัน Business day
ตอน [โลกสีเขียวคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ]
เป็นกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อตอบธรรมชาติของสาขาวิชา
ที่บูรณาการกับวิชาต่าง ๆ ภายในคณะ เป็นเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง
มีผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ชม ผู้ลงทุน ผู้กำไร และผู้ขาดทุน
วิธีเปิดงานปีนี้ใช้การตีฆ้อง

6 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Business Day 2555
ตอน [Colorful Market]
ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง 9.00 – 14.30น.
มี hight light ของการเปิดงานคือการจิ้มลูกโป่งที่แขวนอยู่ให้แตก

รวมภาพกิจกรรม 2555
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.359046560839102.82769.228245437252549

รวมภาพกิจกรรม 2556
https://www.facebook.com/nivate2012/posts/342706865876092

รายละเอียดปี 2556
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน business day
โลกสีเขียวคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
ได้จัดขึ้นตามแผนการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ ในรายวิชาหลักการตลาด
โดยมีการจัดนิทรรศการธรรมชาติ มหกรรม ชิม ชม ชอบ สินค้าราคาถูก
การจำหน่ายสินค้า การประกวดร้านค้า
การแสดงดนตรีโพล์คซองของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ปี 3
และเล่นเกมส์พร้อมแจกของรางวัลมากมาย
เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประเมินสถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้การวางแผนดำเนินธุรกิจ การใช้เครื่องมือทางการตลาด
ได้เตรียมความพร้อมสู้การประกอบอาชีพจริง
ในระหว่างเรียนหรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว
และใช้เป็นแนวทางการประกอบอาชีพและแนวทางศึกษาต่อในอนาคตข้างหน้า
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้
และพร้อมที่จะรู้จักประยุกต์ความรู้ที่ได้รับนำไปปฏิบัติงานจริงต่อไป
ณ โถงเสานัก อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง”

อินทราเอาท์เลท (INDRA OUTLET)

indra ceramic

indra ceramic

พบคลิ๊ปส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ 19 ก.ค.56
เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นชวนเที่ยว “อินทราเอาท์เลท
ศูนย์จำหน่วยเซรามิคนครลำปาง คลิ๊ปเป็นแบบ 16:9
ใช้กล้องเทพสำหรับถ่ายทำรายการทีวี
คุณภาพหนังระดับภาพยนตร์ทีเดียว
เวลา 12 นาทีดูม่วนขะหนาด

http://www.youtube.com/watch?v=MO5m1VgcwQE

มี 3 สาขา
1. ศูนย์ใหญ่
2. สาขาหอนาฬิกา
3. สาขาห้างฉัตร

http://www.youtube.com/watch?v=yrf0jotoO8w

mission impossible กับการจัดทำแฟนเพจของนักศึกษา และพระนิสิต

งานกลุ่ม fan page

งานกลุ่ม fan page

การจัดทำแฟนเพจของนักศึกษา และพระนิสิต เนื้อหาส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดลำปาง กำหนดเวลาในการทำงานและสรุปผลเพียง 2 สัปดาห์ ใต้หัวข้อที่เร้าใจว่า “วิธีการทำให้มีคนกดไลค์แฟนเพจขององค์กรเป็นล้าน

วิชา PUBA 533 และ EDAD 527 ระหว่าง 2 – 16 มิ.ย.56

โดยใช้หัวข้อวิจัย 5 บท เป็นแนวทางการทำงาน การนำเสนอผ่านคลิ๊ปและ powerpoint และใช้กรณีศึกษาที่แต่ละกลุ่มจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอ 1) วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ต้องใช้สื่อเครือข่ายสังคม 2) แล้วศึกษาวรรณกรรม ที่อาจเรียกว่า good practice 3) แล้วนำบทเรียนมากำหนดวิธีการ เทคนิค หรือกระบวนการทำงาน 4) แล้วนำเสนอผลการทดลองดำเนินการในเครือข่ายสังคม 5) ปิดด้วยการสรุปผล หรืออภิปรายผล
จากการฟังในเบื้องต้น .. ทำให้ทราบว่ามี 2 ใน 9 กลุ่มที่มียอด like ไม่ถึง 100 และมีหนึ่งกลุ่มที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่นอกจังหวัด และมีหนึ่งกลุ่มที่มีเนื้อหาไม่อ้างอิงกับสถานที่ แต่อิงกับวิชาชีพเป็นหลัก

ผลงานของ 9 กลุ่ม มีลิงค์แฟนเพจ และคลิ๊ปให้ติดตาม ดังนี้
FB Page of PUBA533 and EDAD527 between 2 – 16 june 2013

กลุ่ม 1 : บ้านดงแสนสุข 360 องศา
ยอดไลค์ใน 2 สัปดาห์ : 156 likes (ตั้งแต่ทราบโจทย์จนถึงรายงานหน้าชั้น)
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82-360-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2/382765965162555

กลุ่ม 2 : 1 สมอง 2 มือทำ อำเภอวังชิ้นน่าอยู่
ยอดไลค์ใน 2 สัปดาห์ : 281 likes (ตั้งแต่ทราบโจทย์จนถึงรายงานหน้าชั้น)
https://www.facebook.com/pages/1-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87-2-%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B3-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88/350955718360311

กลุ่ม 3 : อนุรักษ์วัดไหล่หินหลวง
ยอดไลค์ใน 2 สัปดาห์ : 253 likes (ตั้งแต่ทราบโจทย์จนถึงรายงานหน้าชั้น)
https://www.facebook.com/MyDataRisa

กลุ่ม 4 : ครูแถวหน้า
ยอดไลค์ใน 2 สัปดาห์ : 475 likes (ตั้งแต่ทราบโจทย์จนถึงรายงานหน้าชั้น)
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2/144972429026008

กลุ่ม 5 : Vorkaew Homestay
ยอดไลค์ใน 2 สัปดาห์ : 273 likes (ตั้งแต่ทราบโจทย์จนถึงรายงานหน้าชั้น)
http://www.facebook.com/VorkaewHomestay

กลุ่ม 6 : แอ่วแจ้ห่ม
ยอดไลค์ใน 2 สัปดาห์ : 95 likes (ตั้งแต่ทราบโจทย์จนถึงรายงานหน้าชั้น)
https://www.facebook.com/ThxngTheiywThinHenuxNDaenCaehm

กลุ่ม 7 : เลี้ยงไส้เดือนสร้างรายได้งาม
ยอดไลค์ใน 2 สัปดาห์ : 147 likes (ตั้งแต่ทราบโจทย์จนถึงรายงานหน้าชั้น)
http://www.facebook.com/LeiyngSideuxnSrangRayDiNgam

กลุ่ม 8 : วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ยอดไลค์ใน 2 สัปดาห์ : 37 likes (ตั้งแต่ทราบโจทย์จนถึงรายงานหน้าชั้น)
http://www.facebook.com/WithyalaySngkhNkhrLapang

กลุ่ม 9 รักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม
ยอดไลค์ใน 2 สัปดาห์ : 225 likes (ตั้งแต่ทราบโจทย์จนถึงรายงานหน้าชั้น)
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1/368553483256361

 

เทคนิคการตลาดอย่างมืออาชีพ

มิยาบิ ไคเต็น ลำปาง

มิยาบิ ไคเต็น ลำปาง

18 พ.ค.56 ไปสำรวจ macro ลำปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในยักค้าปลีก ที่ทำให้โชว์ห่วยจำนวนนับไม่ถ้วนต้องปิดกิจการ พบเอกสารบริเวณที่จอดรถ ปลิวเต็มไปหมดเห็นว่าน่าสนใจ จึงหยิบกลับบ้านมา 1 แผ่น อ่านดูก็พบว่าเป็นของ มิยาบิ ไคเต็น (Miyabi kaiten) ปิ้งย่างบุฟเฟต์สายพานสไตล์ญี่ปุ่น จะเปิดที่ central plaza lampang ซึ่งข้อความในการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) นั้นผมทราบจากทางวิทยุในหลาย ๆ ช่องก่อนหน้านี้แล้ว แสดงว่าบริษัทได้มีการทำการตลาดในหลายช่องทาง ที่ http://www.facebook.com/miyabigrill และเว็บไซต์ http://www.miyabigrill.com/ เข้าไปสำรวจดูก็พบว่าเป็นไซต์ออกแบบได้ยอดเยี่ยมมากต่างกับ fb ที่เหมาโหลเหมือนกันหมด และจัดเรียงแบบ blog คือ Last Post Show First

จุดขายที่ทุกคนต้องกล่าวถึง คือ หัวละ 319 บาทถูกกว่าคู่แข่งไป 10 บาท และวันที่ 24 – 25 มา 1 ฟรี 1 หรือเรียกว่าครึ่งราคานั่นเอง แล้ววันที่ 26 – 30 มา 4 จ่าย 3 .. โดยส่วนตัวผมคงไม่คาดหวังว่าตนเองจะไปเข้าแถวรับโปรโมชั่น 1 ฟรี 1 เป็นแน่ เพราะที่ลำปางในวันธรรมดายังเข้าแถวรอคิวกันยาวเหยียดในช่วง central plaza lampang เปิดใหม่ ๆ ซึ่งเป็นไปได้ว่าคนที่จะไปวันที่ 24 – 25 จะพลาด promotion แล้วก็จะไประดมเพื่อนให้ครบ 4 คนมาทานวันที่ 26-30 ซึ่งเป็นไปได้สูงเช่นกันว่าคนจะแน่นเอียด เพราะร้านอาหารแบบทานในร้าน ก็คงจะไม่มีใครเร่งทานให้เสร็จใน 5 นาที วันหนึ่งก็คงรับลูกค้าได้ไม่กี่ร้อยคน .. แต่ที่แน่ ๆ ผมจะหาเวลาไปเดินด้อม ๆ มอง ๆ ร้านลักษณะนี้ เพราะชอบดูการใช้ชีวิตของผู้คนรอบ ๆ ตัว

เทคนิคการตลาดที่พบในฐานะผู้บริโภค
1. โปรโมชั่น มา 1 ฟรี 1 ก็ work
2. ภาพนางแบบ เสื้อผ้า หน้า ผม ก็ใช่
3. ภาพบรรยากาศด้านหลังก็เหมือนต่างประเทศ
4. ภาพตัวอย่างอาหารก็น่าทาน
5. ผ่านวิทยุ ใบปลิว และป้ายตามถนนก็ดีเต็มที่

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=641044189243049&set=a.507283752619094.127613.506818005999002

ตัดถนนใหม่ที่ลำปาง รอบเมือง

ตัดถนนใหม่เลี่ยงเมือง

ตัดถนนใหม่เลี่ยงเมือง

ภาพเส้นทางเลี่ยงเมืองวงแหวนรอบนอก จังหวัดลำปาง

เริ่มตั้งแต่ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ไปถึง ถนนลำปาง-เมืองปาน และ ถนนลำปาง-พะเยา

จุดเริ่มต้นโครงการเริ่มแถว หจก. ลำปาง ล.โลหะภัณฑ์

หจก. ลำปาง ล.โลหะภัณฑ์

หจก. ลำปาง ล.โลหะภัณฑ์

 

จุดสิ้นสุดโครงการถึงแถว เทศบาลตำบลพิชัย

ถึง เทศบาลตำบลพิชัย

ถึง เทศบาลตำบลพิชัย

ประโยชน์ที่เห็นได้ชัด
ถนนเขียงใหม่ ถนนเมืองปาน ถนนแจ้ห่ม และถนนพะเยา
เชื่อมกันได้ด้วยเส้นนี้

พายุฤดูร้อนถล่มลำปาง

ห้าแยกหอนาฬิกา (ภาพจาก manager.co.th)

ห้าแยกหอนาฬิกา (ภาพจาก manager.co.th)

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000045508

 

ลำปาง – พายุฤดูร้อนถล่มลำปางหนัก ทำป้ายคัทเอ้าท์พัง ต้นไม้ เสาไฟหักโค่นขวางถนนเพียบ ซุ้มโบราณที่ใช้ตกแต่งเป็นพระธาตุลำปางหลวง ฉลองปี๋ใหม่เมืองพังระนาว หลายหมู่บ้านไฟดับนานกว่า 4 ชม.

ช่วงหัวค่ำวันนี้ (15 เม.ย.56) ได้เกิดพายุฝนถล่มตัวเมืองลำปางอย่างหนัก นานประมาณครึ่งชั่วโมงส่งผลให้ต้นไม้ทั้งเล็ก-ใหญ่ ประมาณ 20 กว่าต้น หักโค่นล้มขวางถนน โดยเฉพาะที่บริเวณปากทางเข้าวัดม่อนพญาแช่ลำปาง มีต้นจามจุรีขนาดใหญ่ล้มขวางถนนขาขึ้น 1 ช่องทาง ทำให้รถสัญจรผ่านไปมาด้วยความยากลำบาก เต้นท์สำหรับให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งหลายหน่วยงานได้ตั้งไว้ข้างทางถูกลมพัดพังเสียหายหลายแห่ง

ส่วนบนถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว เมืองลำปาง บริเวณสี่แยกดอยพระบาท ขาเข้าเมืองเลนในสุด เกิดมีน้ำท่วมขังหลายจุด เนื่องจากน้ำระบายไม่ทัน ไฟฟ้าในชุมชนหลายแห่งดับนานกว่า 4 ชั่วโมง เนื่องจากต้นไม้ล้มทับสายไฟขาด ซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้เร่งแก้ไข และสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้เมื่อเวลา 20.20 น. ที่ผ่านมา

สีแยกป่าขาม (ภาพจาก manager.co.th)

สีแยกป่าขาม (ภาพจาก manager.co.th)

นอกจากนั้นซุ้มโบราณ ที่จังหวัดลำปาง ได้ตกแต่งและเนรมิตรให้เป็นวัดพระธาตุลำปางหลวง เพื่อจัดงานปี๋ใหม่เมืองลำปาง เมื่อวันที่ 9-11 เม.ย.56 ที่ผ่านมา ณ บริเวณ ห้าแยกหอนาฬิกา หักโค่นพังเสียหายทั้งหมด ขณะที่บริเวณรอบนอกที่มีป้ายโฆษณาต่างๆเก็ถูดลมพายุพัดหักเสียหายไปหลายแห่งเช่นกัน

ลำปางร้อนจัด แห่ซื้อเครื่องปรับอากาศคลายร้อน

air-conditioner

air-conditioner

สภาพอากาศในพื้นที่ จ.ลำปาง วันที่ 2 เมษายน2556 พบว่า สภาพอากาศร้อนอบอ้าว และร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ย 40 – 41 องศาเซลเซียส โดยในตัวเมืองลำปางเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ ที่ตั้งอยู่บริเวณสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง เขตเทศบาลนครลำปาง วัดอุณหภูมิได้ 40.8 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประชาชนชาวลำปาง แห่ไปเลือกดูและซื้อเครื่องปรับอากาศตามร้านตัวแทนจำหน่าย ในตัวเมืองลำปาง ทำให้บรรยากาศคึกคักอย่างมาก โดยประชาชนได้เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ ไปติดตั้งที่บ้าน เพื่อเปิดคลายความร้อน
โดยที่ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสินค้าไอที สยามทีวี สาขาลำปาง ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งใหญ่ของ จ.ลำปาง พบว่า มีประชาชนให้ความสนใจไปเลือกดู และเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศหลากหลายรุ่น

นางสาวพิมพิดา ชินอุปกิจ ผู้จัดการทั่วไป สยามทีวี สาขาลำปาง เปิดเผยว่า ยอดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ที่ขายได้พุ่งสูงกว่าปกติมาก โดยเฉพาะในปี 2556 เนื่องจาก สภาพอากาศร้อนจัดกว่าทุกปี ทำให้มียอดจำหน่ายคึกคัก และกระเตื้องขึ้น มาตั้งแต่เดือนมีนาคม ที่ผ่านมาและคาดว่าในช่วงเดือนเมษายนอากาศจะร้อนมากยิ่งขึ้น จะมีประชาชนชาวลำปาง มาเลือกซื้อไปอีกเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้มี โปรโมชั่นผ่อน ในอัตราดอกเบี้ย 0 % พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ฟรีสามารถดึงดูดให้ประชาชนได้เข้ามาดู เลือกซื้อ ส่วนสินค้าที่ถือว่าขายดีตามมาด้วยเช่นกัน คือเครื่องปรับอากาศแบบตั้งเคลื่อนที่ และพัดลม
http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=676518

มาม่าอาจตึงราคาไม่ไหว

มาม่าอาจตึงราคาไม่ไหว

มาม่าอาจตึงราคาไม่ไหว

18 ม.ค.56 ข่าวเรื่องมาม่าอาจตึงราคาไม่ไหว หากน้ำมันปาล์ม กับแป้งสาลีขึ้นเยอะ โรงงานรองเท้าของสหพัฒน์ก็ปิดไปแล้ว เพราะเจอค่าแรง 300 ที่ปรับขึ้น หรือโรงงานเซรามิกในจังหวัดลำปางปิดตัวไปนั้น ทำให้นึกถึงเหตุว่าทำไมผู้ปกครองที่โรงเรียนบุญวาทย์ ลำปาง จ่ายค่าอุดหนุนพิเศษ 2700 บาท สนับสนุนโรงเรียนเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งหมด จากที่ ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ ผอ.ของโรงเรียน เล่าให้ฟังในการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 และ ม.2 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 เพราะถ้าผู้ปกครองไม่มีงาน ก็คงไม่มีตังไปจ่ายค่าเล่าเรียนของเด็ก ๆ แล้ว ผอ. ก็เปิดช่องว่า มีอะไรก็ไปคุยกันได้ อย่าเงียบไปเฉย ๆ อาจมีทางออกให้

+ http://hilight.kapook.com/view/81037

+ http://thaiabc.com/lampangnet/admin/539/

+ http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1358507977&grpid=02&catid=19

คนเมือง – ไม่เคย – ทิ้งกัน

 คนเมือง - ไม่เคย - ทิ้งกัน


คนเมือง – ไม่เคย – ทิ้งกัน

ไปเดินแถวหน้า วิทยาลัยพยาบาลฯ ลำปาง
เพราะมีกาดเย็นแถวนั้น ผมชอบไปซื้อน้ำฟักทอง น้ำงาดำ เห็นว่าดื่มแล้วอายุยืน
แล้วพบป้ายของห้างสรรพสินค้าในลำปาง

ประทับใจข้อความ 3 คำ คือ
คนเมือง – ไม่เคย – ทิ้งกัน” ตามด้วย “จากใจ จากเรา

พบว่าเพื่อนในเฟสชอบ share หรือ repost
บรรดาคำของพระบ้าง หรือปราชญ์บ้าง
ที่ชวนให้คิดได้หลายมุม หลายสถานการณ์
จึงนำคำของนักธุรกิจในลำปางไป share ใน fb
แล้วกลับมา post ใน blog

ปล. ผมว่าป้ายนี้ design ให้อ่านได้ง่าย และชัดเจน